Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Ministrica Irena Šinko: »Namakalni sistemi so zelo pomembni za obstoj kmetijstva v prihodnosti«

  Ministrica Irena Šinko se je udeležila otvoritve namakalnega sistema v Selcah. Gre za 81,96 hektarjev velik namakalni sistem, pri katerem je investitor in lastnik namakalnega sistema Občina Lenart. Gradnja je bila 100 % sofinancirana s strani ministrstva. Za izgradnjo je bilo namenjenih 469.000 evrov.

 • Ministrica Irena Šinko na 13. seji sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

  Ministrica Irena Šinko se je udeležila 13. seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost. Poudarek seje je bil na predstavitvi posodobitve metodologije točkovanja kmetijskih gospodarstev v OMD in na informiranju o zaključnih usklajevanjih strateškega načrta za obdobje 2023 - 2027.

 • Ministrica Irena Šinko z državnim sekretarjem obiskala podjetji SiDG in Snežnik

  Ministrica Irena Šinko se je skupaj z državnim sekretarjem dr. Darijem Krajčičem danes mudila na delovnem obisku Kočevja z okolico. Obiskala je podjetje Snežnik in družbo Slovenski državni gozdovi (SiDG). Vodstvi obeh podjetij sta ministrici in državnemu sekretarju predstavili njihovo delo, tekoče poslovanje, pogovor pa je tekel tudi o aktualnih izzivih in načrtih za naprej. Ob koncu obiska si je ministrica ogledala tudi nove poslovne prostore SiDG logistike.

 • Možnost odstopanja od obvezne registracije za določene obrate pri gojenju kopenskih živali

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pripravila obvestilo glede novega izvedbenega akta glede registracije in odobritve obratov za gojenje kopenskih živali ter zbiranje, proizvodnjo, predelavo ali shranjevanje zarodnega materiala, ki omogoča odstopanje od obvezne registracije za določene obrate.

 • Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja začenjamo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.

 • Odvoz povoženih živali s cest

  S 1. julijem 2022 je začela veljati Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 in nova koncesijska pogodba s koncesionarjem KOTO d.o.o., ki je bila sklenjena v skladu z omenjeno uredbo.

 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da je bil 8. julija v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022. Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 27.000 evrov.

 • Odločitve s 7. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 7. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Državna sekretarka Tatjana Buzeti ob jubileju koordinacije AGRASLOMAK izpostavila pomen čezmejnega sodelovanja

  Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila obeležitve 10-letnice delovanja koordinacije AGRASLOMAK, ki jo sestavljajo slovenske zamejske kmetijske strukture iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Ob tej priložnosti so predstavili tudi zbornik AGRASLOMAK, ki zajema pomembne vsebine iz življenja in dela zamejstva v vseh štirih sosednjih državah.

 • Ministrica Šinko z veleposlanikom Brazilije o dobrih trgovinskih odnosih

  Ministrica Irena Šinko se je včeraj, 7. julija 2022, srečala z veleposlanikom Federativne republike Brazilije Nj. eksc. g. Eduardom Prisco Paraiso Ramosom. Sogovornika sta se strinjala, da sta državi razvili dobre in prijateljske odnose, ter poudarila dobre trgovinske odnose.

 • Pogovori o odkupu slovenske pšenice

  Ministrica Irena Šinko je danes opravila sestanke z deležniki na temo odkupa slovenske pšenice.

 • Ministrica Šinko z veleposlanikom Japonske o krepitvi sodelovanja med državama

  Ministrica Irena Šinko se je danes srečala z veleposlanikom Japonske Nj. eksc. Hiromichijem Matsushimo. V pogovoru sta izpostavila vse boljše sodelovanje med državama na področjih, ki so v pristojnosti ministrstva. Posebej sta izpostavila pomen in potencial udeležbe Japonske kot države partnerice na 60. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2022.

 • Objavljen javni razpis za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v letu 2022

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da je bil 1. julija v Uradnem listu objavljen Javni razpis za ukrep Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v letu 2022.

 • Odločitve s 6. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 6. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Obisk Čebelarske zveze Slovenije

  Ministrica Irena Šinko je danes na povabilo predsednika Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjana Noča obiskala sedež te organizacije. Seznanila se je z njenim delovanjem ter Javno svetovalno službo v čebelarstvu. Ob tej priložnosti je simbolično prejela tudi prvi med iz čebelnjaka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

 • Ministrica Irena Šinko izpostavila pomen digitalizacije za razvoj kmetijstva

  Ministrica Irena Šinko je na povabilo Slovensko Nizozemske poslovne platforme (angleško: Slovenian-Dutch Business Platform - SDBP) preko video povezave sodelovala na dogodku AGRO-HORTI-DIGITALIZATION, namenjenemu digitalizaciji v agri- in hortikulturi. Z dogodkom želita obe strani izboljšati sodelovanje med podjetji Kraljevine Nizozemske in Republike Slovenije. SDBP sicer, kot pomemben podpornik in pospeševalec mednarodnih uspehov in slovenskih gospodarskih prebojev, na Nizozemskem deluje od leta 2003 dalje.

 • Ministrica Šinko s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije

  Ministrica Irena Šinko se je včeraj sestala s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki so jo seznanili z najbolj perečo problematiko mladih na podeželju.

 • Objavljena javna razpisa za čebelarje

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da sta bila v petek, 24. junija, v Uradnem listu objavljena Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 in Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022.

 • Spremembe javnih razpisov in podaljšanje roka prijave na javne razpise podukrepov 4.1 in 4.2

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 24. junija, v Uradnem listu objavilo spremembe in podaljšanje roka prijave pri sedmih javnih razpisih iz naslova podukrepov 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

 • Afriška prašičja kuga je bolezen, ki povzroča veliko gospodarske škode

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričenjata kampanjo ozaveščanja o afriški prašičji kugi (APK). Namen kampanje je ozaveščanje in vzpodbujanje rejcev, lovcev in potnikov k preventivnemu ravnanju, da bi preprečili vnos bolezni v državo. Od leta 2014 se ta bolezen širi po Evropi in Aziji ter predstavlja eno največjih epizootij današnjega časa.