Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Novi minister Janez Cigler Kralj že prevzel posle na ministrstvu

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je posle že prevzel novi minister Janez Cigler Kralj. Janez Cigler Kralj je ob prihodu na ministrstvo dosedanji ministrici Kseniji Klampfer izročil šopek rož in se ji zahvalil za dosedanje delo, ob tem pa izrazil upanje, da je ministrstvo, ki ga prevzema, v dobri kondiciji. Obe ekipi, Janez Cigler Kralj in državna sekretarja Cveto Uršič in Mateja Ribič ter odhajajoča ekipa ministrice Ksenije Klampfer z državnima sekretarjema Tilnom Božičem in Urbanom Krajcarjem, sta se nato podrobno pogovorili o vseh aktualnih temah. Med temi so bili v ospredju ukrepi ministrstva in izvajalskih institucij za zajezitev pandemije koronavirusa.

 • Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

  Na tem mestu objavljamo ključne informacije in odgovore na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate bomo sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čimveč rešitev dogovorita skupaj.

 • Zaradi koronavirusa spremembe poslovanja s strankami in druga navodila

  Organizacijo dela ob nastalih razmerah povezanih s koronavirusom prilagajajo vse institucije, ki sodijo pod Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za domove za starejše občane že od prvega pojava virusa v Sloveniji veljajo posebni ukrepi in prepoved obiskov. Objavljamo vse najnujnejše informacije.

 • Obvestilo o postopkih vezanih na osebno asistenco

  Obveščamo, da se zaradi preprečevanja okužb, širjenja koronavirusa in varnosti ranljive populacije oseb, do nadaljnjega Strokovne komisije v postopku uveljavljanja pravice do osebne asistence ne imenujejo. Navedeno velja za postopke tako na prvi kot tudi drugi stopnji ocenjevanja potreb po storitvah osebne asistence. Posledično je pričakovati tudi zamudo zakonsko določenega roka za izdajo odločbe o pravici do osebne asistence.

 • Interventni zakon za ohranitev delovnih mest

  Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Izbruh okužb z virusom SARS-CoV-2 ob koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, na katere meji Republika Slovenija. Posledice se močno odražajo tudi v gospodarski aktivnosti v Sloveniji, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih, v katerih se bo hkrati zmanjšala potreba po delavcih, zato je treba sprejeti nadaljnje ukrepe, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in obenem zaščitil položaj zaposlenih.

 • Omejitev osebnih dostopov na centrih za socialno delo

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pozvalo centre za socialno delo, da začnejo izvajati programe preprečevanja in obvladovanja širjenja kapljičnih okužb zaradi zaznanih okužb z novim koronavirusom.

 • Spremenjeno poslovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

  Zaradi zmanjšanja tveganja širjenja okužb s koronavirusom strank in zaposlenih, zavod spreminja način poslovanja s strankami. Od 13. marca. 2020 in vse do preklica, bodo informacije o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot tudi vse ostale informacije v zvezi z izvajanjem obveznega zavarovanja zagotovljene preko telefona v času poslovanja.

 • Kaj pripada staršem, ki zaradi varstva otrok ostanejo doma

  Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, ZDR-1 določa, da si v tem primeru delodajalec in delavec tveganje delita, saj je breme nadomestila nižje kot v drugih primerih, in sicer znaša polovico plačila, do katerega bi bil sicer delavec upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70% minimalne plače.

 • Navodila za obravnavo osebe s sumom na okužbo s SARS- CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih

  Nacionalni inštitut za javno zdravje RS je pripravil Navodila za obravnavo osebe s sumom na okužbo s SARS- CoV-2 v domovih za starejše, posebnih zavodih za odrasle, domskem varstvu varstveno delovnih centrov, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami.

 • Ukrepi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za omejitev možnosti širjenja koronavirusa

  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sprejeli številne aktivnosti zaradi možnosti obolelosti in nadaljnjega širjenja novega koronavirusa (Covid-19), in sicer od obveščanja zaposlenih in strank glede preventivnih
  ukrepov za preprečitev s koronavirusom, do odredb glede izvajanja aktivnosti nemotenega delovnega procesa na zavodu.

 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov, s katerimi se bodo vzpostavile enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let. Predvideva se sofinanciranje 30 projektov v višini dobrih 21 milijonov evrov, od tega je 80% sredstev EU in 20% nacionalnega prispevka iz državnega proračuna.

 • Z interventnim zakonom za ohranitev delovnih mest

  MDDSZ je z namenom ohranitve delovnih mest v podjetjih, ki imajo težave v poslovanju zaradi izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2 – Covid-1, pripravilo predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Cilj predloga interventnega zakona je zagotoviti ukrepe, s katerimi se bi obenem zaščitil položaj zaposlenih in olajšal položaj gospodarstva.

 • Popolna prepoved obiskov v domovih za starejše

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poziva vse izvajalce institucionalnega varstva starejših, da začnejo izvajati programe preprečevanja in obvladovanja širjenja kapljičnih okužb zaradi zaznanih okužb z novim koronavirusom v sosednjih državah.

 • Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah

  Na MDDSZ v zvezi s pojavom Koronavirus COVID-19 objavljamo pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca. Delodajalci imajo v tem primeru možnost odrediti drugo vrsto in/ali kraj opravljanja dela brez soglasja delavca, a le za čas trajanja izjemnih okoliščin. Na kaj morajo biti delodajalci pozorni pri tem, zlasti z vidika zagotavljanja ustreznega urejanja razmerja v odnosu z delavcem, je pojasnjeno v priloženi datoteki. Zapisana so tudi pojasnila glede splošne ureditve odrejanja dela na domu in drugega dela ter dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

 • Evropska sredstva za projekt Doma na Krasu

  Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt Doma na Krasu s ciljem povečati dostojanstvo njegovih uporabnikov - odraslih oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Za izvedbo projekta v vrednosti dobrega 2,2 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval skoraj 1,8 milijona evrov.

 • Pričetek vseevropske kampanje »Prednosti prijavljenega dela«

  S 1. marcem se v okviru evropske platforme »Proti delu na črno« pričenja vseevropska kampanja imenovana ''Prednosti prijavljenega dela''(Benefits of declared work). Organizirana kampanja bo potekala do 31. maja 2020 v vseh članicah Evropske unije, z enotnim ciljem promocije in ozaveščanja prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu. Kampanjo, ki jo bodo v sodelovanju z drugimi državnimi organi preko družbenih omrežji in vladne spletne strani koordinirale strokovne službe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo v tednu od 16. do 20. marca 2020 med drugim zaznamoval tudi akcijski teden izvajanja skupnega nadzora Inšpektorata za delo in Finančne uprave. Kampanja bo potekala pod nosilnima sloganoma »Imej korist. Zasluži. Prijavi.« in »Pošteno delo, prednost za vse.«.

 • V domovih za starejše se izvajajo preventivni ukrepi za virusna in druga podobna obolenja

  Na podlagi usmeritev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je Komisija za zdravstveno dejavnost Skupnosti socialnih zavodov Slovenije pozvala izvajalce institucionalnega varstva k uvedbi aktivnosti programa preprečevanja in obvladovanja širjenja okužb z novim koronavirusom, informiranju in izobraževanju, predvsem zaposlenih, glede potrebnih ukrepov preprečevanja in obvladovanja okužb.

 • Deležniki podpisali nov protokol o preprečevanju in ukrepanju v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola

  Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Policija, Ministrstvo za pravosodje, enajst sodelujočih nevladnih organizacij in Visoki komisariat Organizacije Združenih narodov za begunce (UNHCR) so podpisali prenovljene Standardne operativne postopke za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola nad osebami, ki so obravnavane po določbah Zakona o mednarodni zaščiti.

 • Zavod RS za zaposlovanje bo tudi v letu 2020 socialnim podjetjem omogočil izvajanje Učnih delavnic

  Program Učne delavnice je namenjen vključevanju ranljivih skupin v praktična usposabljanja v socialnih podjetjih ter razvoju dejavnosti in zaposlovanju v obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije brezposelnih, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo.

 • Zagotovljena sredstva za spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji

Iskalnik