Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Predlog novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev

  Ministrstvo je pripravilo Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZčmIS-1), ki ga je na 52. dopisni seji sprejela Vlada Republike Slovenije. Zakon je bil pripravljen s ciljem celovite obravnave položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah Evropske unije (EU) zagotavljajo slovenska podjetja in samostojne osebe, nosilci gospodarske dejavnosti

 • Z razpisom do novih postelj v manjših, samostojnih enotah

  Na ministrstvu smo pripravili Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Cilj javnega razpisa je izgraditi novo infrastrukturo za vsaj 850 mest v obliki manjših, samostojnih bivalnih enot.

 • Januarja prihaja največji dvig minimalne plače v zadnjem desetletju

  Neto minimalna plača se bo januarja povečala za okrog 100 evrov, kar je največji skok v zadnjih desetih letih. Sorazmerno se bo povečala tudi minimalna urna postavka za začasno in občasno delo dijakov, študentov in upokojencev.

 • Odziv na revizijsko poročilo Računskega sodišča

  Objavljamo odziv na revizijsko poročilo Računskega sodišča, ki je revidiralo izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP15-25).

 • Za pravice 28 milijonov platformnih delavcev

  Danes je v Bruslju potekalo zasedanje Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (Svet EPSCO). Med pomembnejšimi točkami je bil dogovor o splošnem pristopu k predlogu direktive o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu. Po predlogu Slovenije in nekaterih držav članic direktiva ni bila sprejeta.

 • Zvišanje plač v socialnem varstvu

  Vlada je z reprezentativnimi sindikati 7. 12. 2022 parafirala dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu. Na podlagi parafiranega sporazuma s sindikati se bodo na področju socialnega varstva plače povečale na 31 delovnih mestih, za približno 1900 zaposlenih. Predvideni dvigi znašajo od dva do štiri plačne razrede. Na ministrstvu izražamo zadovoljstvo, saj ves čas poudarjamo, da so zaposleni v socialnem varstvu za svoje delo premalo plačani.

 • Ministrstvo za solidarno prihodnost, predstavitev kandidata za ministra z ekipo

  Referendumska podpora Zakonu o vladi odpira vrata vzpostavitvi Ministrstva za solidarno prihodnost (MSP), ki bo na resornem področju gradila tri ključna poglavja: zagotavljanje splošne dostopnosti do storitev dolgotrajne oskrbe, zagotavljanje zadostnega števila neprofitnih stanovanj in širjenje modelov ekonomske demokracije.

 • Četrta dobava hrane na razdelilnih mestih Rdečega križa in Karitas

  Ministrstvo je v zadnji letošnji dobavi humanitarnima organizacijama zagotovilo še 530.569 kilogramov prehrambnih izdelkov za socialno in materialno najbolj ogrožene osebe.

 • Podeljene nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in rejništva

  Na Brdu pri Kranju je danes potekala podelitev nagrad in priznanj za delo, na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leto 2022. Nagrade in priznanja je podelil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

 • Poslanica Sveta za invalide Republike Slovenije ob mednarodnem dnevu invalidov

  Ob mednarodnem dnevu invalidov objavljamo poslanico Sveta za invalide Republike Slovenije.

 • Poslanice ministra ob mednarodnem dnevu invalidov

  Objavljamo poslanico ministra Luke Mesca ob prihajajočem 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov. Letošnje geslo je "Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta. "

 • Objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2023

  Ministrstvo je 25. novembra 2022 objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2023 (javni razpis). Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Rok za prijavo je 12. decembra 2022.

 • Konferenca o nasilju nad ženskami: ustavimo nasilneže, zaščitimo žrtve

  Na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami je v Ljubljani potekala Nacionalna konferenca o preprečevanju in odzivanju na nasilje nad ženskami v Sloveniji.

 • Soglasno sprejeta novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

  Državni zbor je sprejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki v slovenski pravni red prenaša enega izmed pomembnih delov evropske Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev.

 • Potrjen program za odpravljanje materialne prikrajšanosti

  Evropska komisija je potrdila nov Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027. Za pomoč najranljivejšim skupinam prebivalstva in odpravljanje njihove materialne prikrajšanosti je tako do leta 2029 zagotovljeno skupno 32,6 milijona evrov, od tega bo EU prispevala 29,4 milijona evrov.

 • Za zgodnejšo poklicno in zdravstveno rehabilitacijo

  V Ljubljani je danes potekala zaključna konferenca projekta Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo. Ugotovitve projekta bodo pomembne pri oblikovanju nadaljnjih rešitev na področju invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.

 • Minister Luka Mesec simbolno predal posle Gašperju Toriju

  Minister Luka Mesec je danes simbolno predal posle Gašperju Toriju. Vsako leto 20. novembra, na dan, ki sovpada z obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, obeležujemo Svetovni dan otrok. Ob tej priložnosti otroci in mladi po vsem svetu opozarjajo na položaj vrstnikov, odločajo o pomembnih zadevah, ki vplivajo na njihova življenja ter sporočajo svoja mnenja in želje za boljšo prihodnost. Letošnji Svetovni dan poteka v znamenju duševnega zdravja otrok in mladih.

 • Najava razpisa za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo do konca leta 2022 objavilo razpis za izvajanje ukrepa Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih.

 • Vodnik po socialnih pravicah

  Vsak od nas se lahko znajde v socialni stiski. Naloga države je, da v takšnih primerih priskoči na pomoč. Na ministrstvu smo zato pripravili Vodnik po socialnih pravicah, ki bo posameznikom in gospodinjstvom v stiski pomagal, da ugotovijo, do katerih denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil so lahko upravičeni in kako lahko svoje pravice uveljavijo.

 • Evropski dan enakega plačila

  Letos obeležujemo evropski dan enakega plačila 15. novembra. Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Kdaj ga obeležujemo, je odvisno od tega, kolikšna je po zadnjih podatkih povprečna razlika v urnem plačilu med ženskami in moškimi v Evropi uniji.