Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Janez Cigler Kralj: Drage mame, hvala za vse, kar dobrega vzbujate v nas

  Naj najprej vsem mamam, babicam, prababicam… čestitam ob njihovem prazniku. Beseda mama v večini nas prebudi toplino, ljubezen, nežnost in varnost. Zato je materinski dan dan, ko se še posebej zahvalimo našim dragim mamam za vse dobro, kar vzbujajo v nas.

 • Komisija OZN za droge potrdila slovenski predlog resolucije promocije preventive

  Letošnje 65. zasedanje Komisije OZN za droge, ki je na Dunaju potekalo med 14. – 18. marcem, bo v zgodovini razvoja in izvajanja politike na področju prepovedanih drog ostalo še posebej zabeleženo, saj je Slovenija prvič v svoji zgodovini v obravnavo predlagala resolucijo »Promocija celovite in na znanstvenih podlagah utemeljene preventive«. Resolucija, ki poziva k okrepljenim naporom za preprečevanje uporabe prepovedanih drog med otroki in mladino, je bila sprejeta zadnji dan zasedanja.

 • Slovenija na zasedanju Komisije za status žensk

  Od 14. do 25. marca 2022 v New Yorku poteka 66. zasedanje Komisije Združenih narodov za status žensk (Komisija), ki se ga udeležuje slovenska delegacija pod vodstvom državne sekretarke Mateje Ribič. Predstavnica Slovenija je na Komisiji izrazila podporo in solidarnost z ženskami in otroci v Ukrajini ter predstavila dosežene cilje in prizadevanja Slovenije za zapolnjevanje vrzeli in naslavljanje izzivov na področju enakosti spolov in krepitvi položaja in vloge žensk.

 • Natečaj za dokumentarne filme o delu

  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu že od leta 2009 podeljuje nagrade Zdravo delovno okolje za dokumentarne filme na temo človeka v spreminjajoče se svetu dela. Zaželeno je, da filmi obravnavajo vplive političnih in gospodarskih sprememb na naše delo in življenje ali z delom povezane tematike, kot so obstoječa in nova tveganja na delovnem mestu.

 • Svet za zaposlovanje in socialno politiko o Ukrajini in o zastopanosti spolov

  Ministri in ministrice EU za zaposlovanje in socialne zadeve so opravili razpravo o pomoči beguncem iz Ukrajine in sprejeli splošni pristop o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih, odobrili sklepe Sveta o letnem pregledu rasti in skupnem poročilu o zaposlovanju ter sklepe Sveta o boju proti dolgotrajni brezposelnosti.

 • Elektronski vlogi za uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka

  Vlogi matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka in očeta oziroma druge osebe za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka bosta od 15. 3. 2022 tudi v elektronski obliki na portalu eUprava. Vlogi sta pripravili Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost in Ministrstvo za javno upravo.

 • Voščilo ministra ob mednarodnemu dnevu žensk

  Ob jutrišnjem mednarodnemu dnevu žensk, objavljamo voščilo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.

 • Odsotnost z dela zaradi zagotavljanja varstva otroka v času stavke

  Objavljamo podrobnejša pojasnila glede odsotnosti z dela zaradi zagotavljanja varstva otroka v času stavke zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

 • Dodatek za veliko družino za leto 2022

  V sredo, 13. 4. 2022, bo izplačan dodatek za veliko družino. Dodatek za družino s tremi otroki znaša 424,30 evra, za družino s štirimi ali več otroki 515,60 evra. Izplača se v enkratnem znesku.

 • Razpis pri Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

  Razpis za opravljanje šestmesečnega plačanega pripravništva pri Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound).
  Pripravništvo ponuja svežim univerzitetnim diplomantom priložnost, da pridobijo praktične izkušnje in znanje z delom v večkulturnem, večjezičnem in večetničnem okolju.

 • Analiza OCED o izzivih invalidskega in zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji

  V sklopu projekta celostne zasnove sprememb na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja (projekt), je na današnji dan potekala zaključna konferenca, namenjena predstavitvi analize in priporočil Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) na področju invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. Gre za drugi del projekta, ki je plod sodelovanja strokovnjakov OECD z različnimi deležniki in pod okriljem Evropske komisije (EK).

 • Obvestilo za prejemnike varstvenega dodatka na račun pri Sberbank

  S strani Uprave za javna plačila smo bili 31. 2. 2022 obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno 100 nakazil. Zaradi nerealiziranih nakazil varstvenega dodatka dne 28. 2. 2022 bo nakazilo ponovno izvedeno 11. 3. 2022.

 • Poročilo o socialnih transferjih za februar 2022

  Objavljamo poročilo o socialnih prejemkih za mesec februar 2022, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

 • Solidarnostni dodatek za omilitev posledic visokih cen energentov

  Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov je vlada pripravila Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki je bil pred dnevi sprejet v Državnem zboru. Zakon za upravičence predvideva 150 evrov solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan do 15. aprila. Vlog za izplačilo veliki večini ni potrebno oddajati.

 • Že upokojeni bodo zaradi potreb na trgu dela lahko delali več

  Državni zbor je pred dnevi sprejel Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela. Z Zakonom o interventnih ukrepih za podporo trgu dela se rešuje posledice obsežne bolniške odsotnosti zaposlenih ter odsotnosti zaradi odrejenih karanten tako zaposlenih kot njihovih družinskih članov. Tako nastale odsotnosti, ki se izražajo v pomanjkanju delovne sile, se lahko začasno omili s povečanim obsegom občasnega in začasnega dela upokojencev, ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD).

 • V letu 2022 več sredstev namenjenih socialnovarstvenim programom

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v teh dneh podpisal sklep o sofinanciranju večletnih socialnovarstvenih programov. Razpis, s katerim socialnovarstvenim programom namenjamo dodatna sredstva v višini 4,8 milijona, je bil v Uradnem listu objavljen 19. 11. 2021. Večji del dodatnih sredstev bo namenjen dvigu plač zaposlenih pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki se niso spreminjala vse od leta 2012.

 • Višji zneski transferjev posameznikom in gospodinjstvom

  Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta (2021) se za 4,9 odstotka zvišujejo meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila), zneski otroškega dodatka, državne štipendije in denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči. Zaradi uskladitev prejemnikom transferjev ni treba oddajati nove vloge.

 • Izplačano višje nadomestilo družinskim pomočnikom

  Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se je pričel uporabljati 18. januarja 2022 je družinskim pomočnikom zvišal znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek v bruto znesku 1,2 kratnika minimalne plače v Republiki Sloveniji. Zakon o dolgotrajni oskrbi se sicer uveljavlja postopno, uskladitev plače oskrbovalca iz 751,77 evrov na 1289,32 evrov pa se je začela uporabljati mesec dni po objavi v Uradnem listu.

 • Visoka podpora ukrepom in predlogom zakonodajnih sprememb MDDSZ

  Januarska javnomnenjska raziskava, ki jo je opravila agencija Mediana, kaže zadovoljstvo ljudi z delom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), podpirajo pa tudi predlagane spremembe zakonodaje. V povprečju 80 odstotkov sodelujočih v raziskavi meni, da so aktualni predlogi in ukrepi ministrstva primerni in se z njimi strinjajo.

 • Neformalno srečanje ministric in ministrov EU za zaposlovanje in socialno politiko v Bordeauxu

  Danes je v Bordeauxu potekalo neformalno srečanje ministric in ministrov EU za zaposlovanje in socialno politiko, ki ga je organiziralo francosko predsedstvo Svetu EU. Srečanja se je udeležila državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič.