Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Na zasedanju Sveta EPSCO o varnost in zdravju pri delu

  V petek, 15. 10. 2021, je v Luksemburgu potekalo zasedanje Sveta za zaposlovanje in socialno politiko (Svet EPSCO), ki ga je vodil minister Janez Cigler Kralj. Ministrice in ministri so razpravljali o varnosti in zdravju pri delu ter o prihodnosti evropskega semestra, v katerem bodo države članice uskladile svoje gospodarske, zaposlovalne in socialne politike v Evropski uniji (EU).

 • Poslanica ministra ob svetovnem dnevu revščine

  17. oktober je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila mednarodni dan boja proti revščini, ki ga tudi v letošnjem letu še vedno v veliki meri zaznamuje pandemija covid-19 in negativni vpliv na posebej ranljive skupine prebivalstva. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na te izzive vseskozi odgovarja s številnimi ukrepi na področju socialnih transferjev, trga dela, socialnega varstva in širše. V nadaljevanju objavljamo poslanico ministra Janeza Cigler Kralja.

 • Uresničevanje Istanbulske konvencije

  Svet Evrope je 12. oktobra 2021 objavil prvo poročilo o uresničevanju določil Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) v Republiki Sloveniji. Poročilo izpostavlja številne pozitivne zakonske ukrepe in ukrepe politik, ki so jih izvedli slovenski organi in dokazujejo njihovo jasno zavezanost odpravi nasilja nad ženskami zaradi spola.

 • Izbrani izvajalci programov za podporo družinam

  Ministrstvo je zaključilo izbor izvajalcev na podlagi Javnega razpisa za financiranje psihosocialnih programov z naslovom Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah (razpis). Izbranih je bilo štirinajst izvajalcev, ki bodo podpora centrom za socialno delo pri delu z družinami v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah.

 • Konferenca Kakovostno delo za kakovostno življenje

  Vložek v trajnostno delo se obrestuje! To je eno izmed glavnih sporočil osrednjega dogodka ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, konference na visoki ravni z naslovom ''Kakovostno delo za kakovostno življenje''.

 • Poslanica ob Tednu otroka

  Razigran uživaj dan je osrednja tema letošnjega Tedna otroka, projekta Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja sedem dni. S projektom se želi postaviti protiutež posledicam ukrepov zoper epidemijo covida-19 in poudariti pomen igre, igranja in prostega časa. Ob tej priložnosti, objavljamo poslanico ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janeza Cigler Kralja.

 • Poslanica ministra ob mednarodnem dnevu starejših

  Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) letošnji 1. oktober - mednarodni dan starejših, namenja osveščanju pomena digitalne vključenosti starejših ter opozarjanju na stereotipe, predsodke in diskriminacije povezane z digitalizacijo. V nadaljevanju ob mednarodnem dnevu starejših objavljamo poslanico ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Janeza Cigler Kralja:

 • Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence

  Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov prejme starš oziroma posvojitelj za otroka, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji in je rojen od 1. januarja 2020 do 15. 6. 2022. Izplačila centri za socialno delo izvajajo po uradni dolžnosti v treh mesecih po rojstvu, kar pomeni, da posebne vloge ni potrebno vlagati.

 • Podpisan sporazum za dokončanje DSO in rehabilitacijskega centra Osilnica

  V prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je bil podpisan sporazum o dokončanju izgradnje Doma starejših občanov (DSO) in rehabilitacijskega centra Osilnica. Podpisniki sporazuma so MDDSZ, Ministrstvo za zdravje, Občina Osilnica, Dom starejših občanov Šiška, Univerzitetno rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije-SOČA in SVC socialno varstveni center Osilnica.

 • Javni poziv za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo na objavljen javni poziv do 15. oktobra 2021.

 • Odgovori na najpogostejša vprašanja glede prejemanja različnih vrst štipendij

  Objavljamo nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki so vezani na podeljevanje oziroma nadaljnje prejemanje različnih vrst štipendij.

 • Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela

  Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (odlok) v prvem odstavku 5. člena določa, da morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati PCT pogoj. V nadaljevanju podajamo pojasnila na najpogostejša vprašanja, ki se nanašajo na izpolnjevanje PCT pogoja oziroma samotestiranje delavcev na delovnem mestu.

 • Podeljeni priznanji MEGA za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju

  V okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija prek MDDSZ ter EU iz Evropskega socialnega sklada, je včeraj, 9. septembra 2021, potekala podelitev priznanj MEGA medgeneracijsko aktivnim delodajalcem. Cilj projekta in z njim natečaja je prispevati k večji ozaveščenosti vseh generacij o pomembnosti medsebojnega sodelovanja in vseživljenjskega učenja.

 • V EU vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti umre več kot 100.000 ljudi

  Mednarodna organizacija dela in nizozemski Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje ocenjujeta, da v Evropski uniji vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti zboli več kot 120.000 ljudi, več kot 100.000 jih zaradi poklicnih rakov umre.

 • Odsotnost z dela in višina nadomestil

  Z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) se je v obdobju od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021 uredil interventni ukrep nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Višina nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, je v ZNUPZ različno določena glede na razlog oz. okoliščine, zaradi katerih je bil delavec v karanteni na domu.

 • Spremstvo prvošolca na prvi šolski dan in pomembne novosti za družine

  Zakon o delovnih razmerjih od leta 2019 zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan. S 1. septembrom 2021 pa se med drugim ponovno uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom. Brezplačen vrtec bo zagotovljen tudi za nekatere druge primere.

 • Aktivnosti ministrstva v zvezi s Covid-19 pri izvajalcih socialno varstvenih storitev

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ves čas zelo pozorno spremljamo razmere v zvezi s Covid-19 in sproti sprejemamo in prilagajamo ukrepe s katerimi bi čim bolj preprečili in ublažili posledice Covid-19. Tako smo doslej, tudi za zaščito in pomoč stanovalcem v domovih za starejše občane in pri drugih izvajalcih socialno varstvenih storitev, sprejeli številne ukrepe.

 • Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«

  Vse organizacije, ki so uvedle inovativne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, vabimo k prijavi.

 • Danes izplačano višje delno plačilo za izgubljeni dohodek

  Skladno z novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je začela veljati 1. 7. 2021, bo nakazano delno plačilo za izgubljeni dohodek v novi, višji višini, to je v višini minimalne plače.

 • Letne pravice center za socialno delo podaljša po uradni dolžnosti

  Centri za socialno delo (CSD-ji) so v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj se ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in prvih vpisov otrok v vrtec, vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev. Ob tem na ministrstvu izpostavljamo, da veljajo različna pravila glede podaljševanja letnih in mesečnih pravic. Letne pravice, ki iztečejo, CSD-ji podaljšujejo po uradni dolžnosti.