Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Letošnji šesti Mednarodni dan krajin je v znamenju krajine in zdravja

  V četrtek, 20. oktobra, vse države podpisnice Evropske konvencije o krajini obeležujejo šesti Mednarodni dan krajin. Letošnji, že šesti Mednarodni dan krajin naslavlja krajino in zdravje ter pozornost usmerja v razmislek o pomenu krajine na globalni ravni kot bistveni sestavini človekovega okolja.

 • Objavljeni razpisi za projekte v okviru programa Life za leto 2022

  Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

 • Svetovni dan okolja 5. junija sporoča – Zemlja je le ena

  Svetovni dan okolja je eden najstarejših svetovnih dni, ki jih obeležujemo na pobudo Organizacije Združenih narodov in njenega okoljskega programa. Letošnji 5. junij je tako že 48. leto po vrsti, ki tokrat poteka pod geslom »Zemlja je le ena«. Ta poudarja, da je treba ponovno vzpostaviti ravnovesje z naravo s spremembami v načinu prehranjevanja, življenja, dela in gibanja.

 • Slovenija med najbolj biotsko pestrimi državami v Evropi

  V prihodnjih dneh obeležujemo kar tri pomembne dneve, povezane z naravo - evropski dan Nature 2000 (21. maj), mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) in evropski dan parkov (24. maj). Slovenija spada med najbolj biotsko pestre države v Evropi. O tem priča tudi dejstvo, da ima naša država največji delež območij Nature 2000 med vsemi državami članicami EU, ki obsegajo dobrih 37 odstotkov površine države. Za ohranjanje narave Slovenije pa si še posebej prizadevamo v naših zavarovanih območjih, ki zavzemajo 14 odstotkov površine Slovenije.

 • Upravljanje z divjadjo se ne spreminja

  Glede na zapise v medijih v zvezi s predpisi in lastništvom divjadi Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da se upravljanje z divjadjo v ničemer ne spreminja. Določba o lastništvu divjadi se je v Zakonu o varstvu okolja črtala zato, ker je ta vsebina že urejena v drugih področnih zakonih, da se enaka vsebina torej ne podvaja.

 • 10. obletnica Krajinskega parka Radensko polje

  Pred 10 leti, 15. decembra 2011, je Vlada RS sprejela Uredbo o Krajinskem parku Radensko polje, s katerim je bilo zavarovano 15 km2 veliko območje jugovzhodno od Grosuplja, imenovano Krajinski park Radensko polje.

 • 10. obletnica delovanja Skupnosti naravnih parkov Slovenije

  Na današnji dan leta 2011 je na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje v Notranjih goricah potekalo ustanovno srečanje vseh zaposlenih znotraj uprav takratnih naravnih parkov. 11 predstavnikov upravljavcev takratnih zavarovanih območij narave je podpisalo Dogovor o ustanovitvi Skupnosti naravnih parkov Slovenije (SNP), ki letos tako praznuje 10. obletnico.

 • Regijski park Škocjanske jame letos obeležuje 35. obletnico vpisa na Seznam svetovne dediščine

  Regijski park Škocjanske jame letos obeležuje 25. obletnico ustanovitve zavarovanega območja, 35. obletnico vpisa na Seznam svetovne dediščine, letošnje leto pa je tudi Mednarodno leto jam in krasa. Regijski park Škocjanske jame je eden od biserov naravne dediščine svetovne dediščine. Škocjanske jame so naravni pojav izjemne svetovne vrednosti, pomemben za vse človeštvo in vse generacije. Na Seznam svetovne dediščine so bile v okviru Konvencije o svetovni dediščini vpisane 28. 11. 1986.

 • Za Notranjski regijski park prvi korak k dolgoročnemu državnemu sofinanciranju

  Območje Notranjskega regijskega parka (NRP) je naravovarstveno eno najpomembnejših območij v državi in tudi mednarodno. Cerkniško jezero ima status naravne vrednote državnega pomena. Nahaja se v območju Natura 2000 in je mokrišče mednarodnega pomena (Ramsarska lokaliteta). Ne glede na to, da je leta 2002 akt o zavarovanju sprejela občina Cerknica, ima po Zakonu o ohranjanju narave obveznost sprejeti ukrep zavarovanja tudi država. S podpisom Pogodbe o izdelavi analize Odloka o NRP je bila podana namera, da država in občina posodobita obstoječi akt o zavarovanju.

 • Video

  Razglasitev območja Mure, Drave in Donave za prvo 5-državno biosferno območje na svetu

  Mednarodni koordinacijski svet Unescovega programa Človek in biosfera (UNESCO MAB-ICC) je danes na zasedanju v nigerijski Abuji območje Mure, Drave in Donave (TBR MDD) razglasil za prvo 5-državno biosferno območje na svetu. To območje, ki se razteza od Avstrije, preko Slovenije, Hrvaške in Madžarske do Srbije ter obsega 930.000 hektarjev ob 700 kilometrih rečnega toka Mure, Drave in Donave, je s tem uradno postalo največje rečno biosferno območje v Evropi.

 • Sestanek generalnih direktorjev za okolje EU o biotski raznovrstnosti

  Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z Evropsko komisijo (EK) organiziralo 1. Sestanek generalnih direktorjev za okolje EU v času predsedovanja Slovenije. Udeležence je uvodoma nagovoril generalni direktor Direktorata za okolje g. Iztok Slatinšek.

 • Nadaljevati z učinkovitim dialogom na področju okolja in prostora je ključno

  Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek se je udeležila rednega zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov Vlad Republike Slovenije in Italijanske republike. Z italijansko državno sekretarko Vannio Gava iz Ministrstva za ekološko tranzicijo sta poudarili odlično dosedanje sodelovanje med državama na področju okolja in prostora, izpostavili primere dobrih praks in področja, kjer bomo sodelovanje še krepili.

 • Naravni parki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti

  V teh dneh obeležujemo kar tri pomembne okoljske dneve, in sicer Dan Nature 2000 (21. 5.), Mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. 5.) in Evropski dan parkov (24. 5.). Dan Nature 2000 je Ministrstvo za okolje in prostor obeležilo s spletnim pogovorom z ustvarjalci naravoslovnega dokumentarnega filma Divja Slovenija. Letošnji Evropski dan parkov pa sovpada s praznovanjem okrogle obletnice petih slovenskih naravnih parkov.

 • Evropski dan Nature 2000: Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v EU

  Jutri v vseh državah članicah Evropske unije (EU) obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu. Ob letošnjem Evropskem dnevu Nature 2000 so partnerji projekta LIFE, integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI), ki ga koordinira Ministrstvo za okolje in prostor in ustvarjalci naravoslovnega dokumentarnega filma Divja Slovenija gostili spletni dogodek o zakulisju nastajanja enega najbolj živalsko in rastlinsko pestrih dokumentarcev.

 • 60. obletnica Svetovnega sklada za naravo

  60. obletnico praznuje Svetovna organizacija za naravo (WWF - World Wide Fund for nature). Mednarodna nevladna organizacija deluje od 29. aprila 1961 na področju ohranjanja narave in zmanjševanja vpliva človeka na okolje. Deluje v več kot 100 državah in podpira približno 3000 ohranitvenih in okoljskih projektov.

 • Izvedena delavnica za ključne izzive pri prenovi strategije in akcijskega načrta za volka v Sloveniji

  Zavod za gozdove Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU koordiniral prenovo strateških dokumentov za volka v Sloveniji – strategija in akcijski načrt. V ta namen je bila izvedena virtualna javna posvetovalna delavnica. Do konca marca je mogoče na elektronski naslov bojana.lavric@zgs.si podati pisne opredelitev prioritet, ki naj se jih vključi v prenovljene strateške dokumente. Zaključki delavnice bodo objavljeni na spletnih straneh projekta LIFE WOLFALPS EU.

 • Naravovarstveni informacijski sistem bo skrajšal upravne postopke

  Vlada je na 58. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor. Vlada je veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt, katerega cilj je izgradnja integriranega funkcionalnega informacijskega sistema na področju varstva narave.

 • Odločitvi 57. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 57. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Kozjanski park letos praznuje 40 let

  V letošnjem letu obeležujemo obletnice kar petih zavarovanih območij v Sloveniji – 40. let Kozjanskega parka, 60. let Triglavskega narodnega parka, 25. let Parka Škocjanske jame, 20. let Krajinskega parka Sečoveljske soline in 10. let Krajinskega parka Radensko polje. Zavarovana območja v Sloveniji zajemajo 2.701 km2, kar je 13,3 odstotka ozemlja države. Prizadevanja za varovanje tistih območij narave, kjer so strnjena največja bogastva in lepote narave, imajo v Sloveniji že dolgo zgodovino.

 • Ministrstvo za okolje in prostor vložilo slovensko kandidaturo za nagrado Sveta Evrope za krajino

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je kot slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino poslalo projekt »Razvoj turistične destinacije Brda«. Projekt je na razpis prijavila Občina Brda, katerega nosilec je bil Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport. Projekt sestavlja vrsto aktivnosti, ki so v prvi vrsti namenjene podpori kmetijstvu, zlasti razvoju in prodaji domačih produktov (vino, češnje, oljčno olje), ohranjanju medgeneracijskih kmetij, ki so značilne za to področje.