Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Prosto delovno mesto - voznik/kurir/varnostnik/receptor

  Stalno predstavništvo RS pri EU v Bruslju razpisuje prosto delovno mesto voznik/kurir/varnostnik/receptor za opravljanje tehnično-operativnih nalog za polni delovni čas za določen čas enega leta.

 • Notranji ministri v Pragi o varnosti, boju proti spolnim zlorabam otrok in migracijah

  Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar se je danes v Pragi udeležila neformalnega zasedanja Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

 • Ministrica Bobnar in direktorica Gregori sta se zavzeli za konstruktivno sodelovanje

  Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar se je danes v prostorih ministrstva sestala z izvršno direktorico Agencije EU za azil (EUAA) Nino Gregori.

 • Minister za infrastrukturo na zasedanju Sveta EU za energijo

  Minister za infrastrukturo Bojan Kumer se je v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta za energijo.

 • Ministri in ministrice pristojni za telekomunikacije o pomenu digitalnega sektorja za trajnostni prehod

  Ministri in ministrice pristojni za telekomunikacije so na zasedanju Sveta za telekomunikacije opravili razpravo o digitalnem in zelenem prehodu. Francosko predsedstvo je na dnevni red Sveta umestilo tudi poročila o napredku na Aktu o umetni inteligenci, Uredbi o podatkih ter Uredbi o evropski digitalni identiteti. Umetna inteligenca je bila tudi v središču slovenskega predsedovanja Svetu EU. Francosko predsedstvo je člane in članice Sveta seznanilo tudi s stanjem na področju Uredbe o e-zasebnosti, Sklepih o poti v digitalno desetletje, Direktivi o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji ter Evropski deklaraciji o digitalnih pravicah in načelih. Slovenijo na Svetu zastopa namestnica stalnega predstavnika, veleposlanica Tamara Weingerl Požar.

 • Ministri in ministrice pristojni za promet dosegli dogovor o stališču Sveta EU do prometne zakonodaje v svežnju Pripravljeni na 55

  Ministri in ministrice pristojni za promet so na zasedanju Sveta za promet sprejeli splošne pristope – pogajalska stališča Sveta – glede vseh treh prometnih zakonodajnih aktov v svežnju „Pripravljeni na 55“, katerega cilj je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU za vsaj 55 % do leta 2030. Uspeh francoskega predsedstva je omogočilo tudi intenzivno delo v času slovenskega predsedovanja. Ministri in ministrice so dosegli splošni pristop tudi glede revizije direktive o inteligentnih prometnih sistemih (ITS) in spremembi Direktive o izboljšanju zahtev glede stabilnosti ro-ro potniških ladij. Poleg tega so se ministri in ministrice tudi podelili mandat Evropski komisiji za pogajanja z Ukrajino in Moldavijo glede transportnega sporazuma. Slovenijo na Svetu zastopa namestnica stalnega predstavnika, veleposlanica Tamara Weingerl Požar.

 • Ob svetovnem dnevu čebel posebno pozornost namenjamo mladim

  Letos že petič obeležujemo svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) na pobudo Slovenije razglasila 20. decembra 2017. Letošnja obeležitev v evropskem letu mladih je namenjena prihodnosti čebelarstva in vlogi mladih pri ozaveščanju o njegovem pomenu.

 • Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo poudarek na kmetijskem in gozdarskem vidiku svežnja »Pripravljeni na 55«

  Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je udeležil zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki je potekal v Luksemburgu. V ospredju je bila izmenjava mnenj o svežnju » Pripravljeni na 55«, in sicer o kmetijskem vidiku revizije uredbe o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu (LULUCF). Evropska komisija je poročala o razmerah na kmetijskih trgih v luči vojne v Ukrajini ter predstavila sporočilo o zagotavljanju prehranske varnosti in krepitvi odpornosti prehranskih sistemov. Pod točko razno je Komisija predstavila predlog Uredbe o geografskih označbah za vina, žgane pijače in kmetijske proizvode, francosko predsedstvo pa je poročalo o visoko patogeni aviarni influenci (HPAI) – zdravstvenih razmerah in postopkih Sveta.

 • Pospešitev zelenega prehoda najboljši način za dosego neodvisnosti EU od ruskih energentov

  Najboljši način za dosego neodvisnosti Evropske unije od ruskih fosilnih goriv je pospešitev zelenega prehoda za dosego podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050. Eno ključnih orodij za ta prizadevanja je sveženj Pripravljeni na 55, je v skupni izjavi poudarila skupina 11 držav članic EU, med njimi Slovenija.

 • Notranji ministri EU podprli enoten sistem registracij za begunce iz Ukrajine

  Na današnjem izrednem zasedanju Sveta ministrov EU za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga je v Bruslju udeležil državni sekretar Franc Kangler, so ministri nadaljevali z razpravo o posledicah razmer v Ukrajini. Osredotočili so se na postopke za sprejem in registracijo beguncev, finančno in materialno podporo državam članicam ter varnostne vidike.

 • Sprejetje splošnega pristopa za baterije

  Potekalo je prvo formalno zasedanje Sveta za okolje v času francoskega predsedovanja. V ospredju je bila orientacijska razprava o dosjejih iz zakonodajnega paketa »Pripravljeni na 55« iz pristojnosti tega Sveta, s poudarkom na Uredbi trgovanja z emisijami ETS (Emissisons trading system-ETS) ter razprava o predlogu Uredbe o deforestaciji. Ministri so potrdili splošni pristop za Uredbo o baterijah in odpadnih baterijah. Delovno kosilo je bilo namenjeno izmenjavi mnenj o zelenitvi Evropskega semestra.

 • Svet za zaposlovanje in socialno politiko o Ukrajini in o zastopanosti spolov

  Ministri in ministrice EU za zaposlovanje in socialne zadeve so opravili razpravo o pomoči beguncem iz Ukrajine in sprejeli splošni pristop o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih, odobrili sklepe Sveta o letnem pregledu rasti in skupnem poročilu o zaposlovanju ter sklepe Sveta o boju proti dolgotrajni brezposelnosti.

 • Ministri podprli predlog sklepa o zaščiti za begunce iz Ukrajine

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je udeležil zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju. Po nedeljskem izrednem zasedanju o razmerah v Ukrajini so ministri nadaljevali z razpravo o odzivu na tamkajšnje razmere, ki zahtevajo neprestano in skrbno spremljanje ter takojšen in odločen odziv EU.

 • Notranji ministri EU so enotno obsodili rusko agresijo na Ukrajino

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je udeležil izrednega zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju, ki ga je sklicalo francosko predsedstvo. Zasedanje je bilo namenjeno razpravi o konkretnih odzivih na razmere v Ukrajini. Ministri EU za notranje zadeve so se osredotočili na humanitarno pomoč Ukrajini, sprejem beguncev in s tem aktivacijo Direktive o začasni zaščiti, nadzor meje, vizumske ukrepe in hibridne grožnje.

 • Državni sekretar Aleš Irgolič na Svetu za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju

  Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je udeležil Sveta za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju. Ministri so izmenjali mnenja o boljši usklajenostji med zelenim dogovorom, skupno kmetijsko politiko in trgovinsko politiko za zagotavljanje prehoda na trajnostne prehranske sisteme. Popoldanski del zasedanja je bil namenjen razpravi o Uredbi o dostopnosti na trgu EU in izvozu proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov ter o stanju na kmetijskih trgih. Svet je, tudi ob podpori Slovenije, na pobudo Avstrije opravil razpravo o pravičnem plačilu za kmete. Državni sekretar Irgolič se je ob robu zasedanja udeležil tudi delovnega srečanja iniciative 4Forests, v katerem sodelujejo gozdarski ministri Finske, Švedske, Avstrije in Slovenije.

 • Notranji ministri EU v Lillu predvsem o reformi schengenskega prostora in migracijske politike

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je udeležil dvodnevnega neformalnega zasedanja ministrov EU za notranje zadeve v Lillu v Franciji. Ključni temi zasedanja sta bili reforma schengenskega prostora in napredek pri oblikovanju skupne migracijske politike EU.

 • Minister Hojs: Zaščita zunanje meje EU je naša skupna odgovornost

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je v Vilni udeležil dvodnevne konference o upravljanju meja. Udeleženci so obravnavali problematiko instrumentalizacije migrantov v politične namene ter razpravljali o skupnih ukrepih za okrepljen nadzor na zunanjih mejah EU zaradi povečanih migracijskih tokov. Ob robu konference, ki so jo organizirali notranji ministri Avstrije, Grčije, Litve in Poljske, so si udeleženci ogledali center za nadzor meje in se z ogledom zunanje meje EU seznanili z razmerami na terenu.

 • Slovenija bo gostila naslednje zasedanje Pogodbenic Barcelonske konvencije - COP23

  V Antalyi v Turčiji je potekalo 22. zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja s protokoli. Najpomembnejši dosežek je razglasitev celotnega Sredozemlja za območje nadzora nad emisijami žveplovih oksidov. Sprejeta je bila tudi Srednjeročna strategija Okoljskega programa Združenih narodov, Akcijski načrt za Mediteran za obdobje 2022-2027 in Strateški akcijski program za ohranjanje biotske raznovrstnosti po letu 2020 – SAP BIO ter razglasitev novih zavarovanih območij na morju. Potrjena je bila Ministrska deklaracija.

 • Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengensko območje, potrdili notranji ministri

  Ministri za notranje zadeve so soglasno podprli predlog sklepov Sveta EU o pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengensko območje.

 • COP26 - dosežen pomemben napredek, a za dosego cilja 1,5 C potrebna nadaljnja prizadevanja

  Podnebna konferenca COP26 se je zaključila z ministrskim segmentom, kjer so pogajanja prešla v sklepno fazo na politični ravni. Na pogajanjih so ministri skušali doseči soglasje o določitvi novega kolektivnega finančnega cilja; o novih ali posodobljenih nacionalno določenih prispevkih in dolgoročni podnebni strategij; o časovnih okvirjih in o pravilih za mednarodne ogljične trge ter pravilih glede transparentnosti pri poročanju.