Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Danes

  Ob svetovnem dnevu čebel posebno pozornost namenjamo mladim

  Letos že petič obeležujemo svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) na pobudo Slovenije razglasila 20. decembra 2017. Letošnja obeležitev v evropskem letu mladih je namenjena prihodnosti čebelarstva in vlogi mladih pri ozaveščanju o njegovem pomenu.

 • Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo poudarek na kmetijskem in gozdarskem vidiku svežnja »Pripravljeni na 55«

  Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je udeležil zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki je potekal v Luksemburgu. V ospredju je bila izmenjava mnenj o svežnju » Pripravljeni na 55«, in sicer o kmetijskem vidiku revizije uredbe o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu (LULUCF). Evropska komisija je poročala o razmerah na kmetijskih trgih v luči vojne v Ukrajini ter predstavila sporočilo o zagotavljanju prehranske varnosti in krepitvi odpornosti prehranskih sistemov. Pod točko razno je Komisija predstavila predlog Uredbe o geografskih označbah za vina, žgane pijače in kmetijske proizvode, francosko predsedstvo pa je poročalo o visoko patogeni aviarni influenci (HPAI) – zdravstvenih razmerah in postopkih Sveta.

 • Pospešitev zelenega prehoda najboljši način za dosego neodvisnosti EU od ruskih energentov

  Najboljši način za dosego neodvisnosti Evropske unije od ruskih fosilnih goriv je pospešitev zelenega prehoda za dosego podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050. Eno ključnih orodij za ta prizadevanja je sveženj Pripravljeni na 55, je v skupni izjavi poudarila skupina 11 držav članic EU, med njimi Slovenija.

 • Notranji ministri EU podprli enoten sistem registracij za begunce iz Ukrajine

  Na današnjem izrednem zasedanju Sveta ministrov EU za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga je v Bruslju udeležil državni sekretar Franc Kangler, so ministri nadaljevali z razpravo o posledicah razmer v Ukrajini. Osredotočili so se na postopke za sprejem in registracijo beguncev, finančno in materialno podporo državam članicam ter varnostne vidike.

 • Sprejetje splošnega pristopa za baterije

  Potekalo je prvo formalno zasedanje Sveta za okolje v času francoskega predsedovanja. V ospredju je bila orientacijska razprava o dosjejih iz zakonodajnega paketa »Pripravljeni na 55« iz pristojnosti tega Sveta, s poudarkom na Uredbi trgovanja z emisijami ETS (Emissisons trading system-ETS) ter razprava o predlogu Uredbe o deforestaciji. Ministri so potrdili splošni pristop za Uredbo o baterijah in odpadnih baterijah. Delovno kosilo je bilo namenjeno izmenjavi mnenj o zelenitvi Evropskega semestra.

 • Svet za zaposlovanje in socialno politiko o Ukrajini in o zastopanosti spolov

  Ministri in ministrice EU za zaposlovanje in socialne zadeve so opravili razpravo o pomoči beguncem iz Ukrajine in sprejeli splošni pristop o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih, odobrili sklepe Sveta o letnem pregledu rasti in skupnem poročilu o zaposlovanju ter sklepe Sveta o boju proti dolgotrajni brezposelnosti.

 • Ministri podprli predlog sklepa o zaščiti za begunce iz Ukrajine

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je udeležil zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju. Po nedeljskem izrednem zasedanju o razmerah v Ukrajini so ministri nadaljevali z razpravo o odzivu na tamkajšnje razmere, ki zahtevajo neprestano in skrbno spremljanje ter takojšen in odločen odziv EU.

 • Notranji ministri EU so enotno obsodili rusko agresijo na Ukrajino

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je udeležil izrednega zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju, ki ga je sklicalo francosko predsedstvo. Zasedanje je bilo namenjeno razpravi o konkretnih odzivih na razmere v Ukrajini. Ministri EU za notranje zadeve so se osredotočili na humanitarno pomoč Ukrajini, sprejem beguncev in s tem aktivacijo Direktive o začasni zaščiti, nadzor meje, vizumske ukrepe in hibridne grožnje.

 • Državni sekretar Aleš Irgolič na Svetu za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju

  Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je udeležil Sveta za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju. Ministri so izmenjali mnenja o boljši usklajenostji med zelenim dogovorom, skupno kmetijsko politiko in trgovinsko politiko za zagotavljanje prehoda na trajnostne prehranske sisteme. Popoldanski del zasedanja je bil namenjen razpravi o Uredbi o dostopnosti na trgu EU in izvozu proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov ter o stanju na kmetijskih trgih. Svet je, tudi ob podpori Slovenije, na pobudo Avstrije opravil razpravo o pravičnem plačilu za kmete. Državni sekretar Irgolič se je ob robu zasedanja udeležil tudi delovnega srečanja iniciative 4Forests, v katerem sodelujejo gozdarski ministri Finske, Švedske, Avstrije in Slovenije.

 • Notranji ministri EU v Lillu predvsem o reformi schengenskega prostora in migracijske politike

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je udeležil dvodnevnega neformalnega zasedanja ministrov EU za notranje zadeve v Lillu v Franciji. Ključni temi zasedanja sta bili reforma schengenskega prostora in napredek pri oblikovanju skupne migracijske politike EU.

 • Minister Hojs: Zaščita zunanje meje EU je naša skupna odgovornost

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je v Vilni udeležil dvodnevne konference o upravljanju meja. Udeleženci so obravnavali problematiko instrumentalizacije migrantov v politične namene ter razpravljali o skupnih ukrepih za okrepljen nadzor na zunanjih mejah EU zaradi povečanih migracijskih tokov. Ob robu konference, ki so jo organizirali notranji ministri Avstrije, Grčije, Litve in Poljske, so si udeleženci ogledali center za nadzor meje in se z ogledom zunanje meje EU seznanili z razmerami na terenu.

 • Slovenija bo gostila naslednje zasedanje Pogodbenic Barcelonske konvencije - COP23

  V Antalyi v Turčiji je potekalo 22. zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja s protokoli. Najpomembnejši dosežek je razglasitev celotnega Sredozemlja za območje nadzora nad emisijami žveplovih oksidov. Sprejeta je bila tudi Srednjeročna strategija Okoljskega programa Združenih narodov, Akcijski načrt za Mediteran za obdobje 2022-2027 in Strateški akcijski program za ohranjanje biotske raznovrstnosti po letu 2020 – SAP BIO ter razglasitev novih zavarovanih območij na morju. Potrjena je bila Ministrska deklaracija.

 • Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengensko območje, potrdili notranji ministri

  Ministri za notranje zadeve so soglasno podprli predlog sklepov Sveta EU o pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengensko območje.

 • COP26 - dosežen pomemben napredek, a za dosego cilja 1,5 C potrebna nadaljnja prizadevanja

  Podnebna konferenca COP26 se je zaključila z ministrskim segmentom, kjer so pogajanja prešla v sklepno fazo na politični ravni. Na pogajanjih so ministri skušali doseči soglasje o določitvi novega kolektivnega finančnega cilja; o novih ali posodobljenih nacionalno določenih prispevkih in dolgoročni podnebni strategij; o časovnih okvirjih in o pravilih za mednarodne ogljične trge ter pravilih glede transparentnosti pri poročanju.

 • COP26 - od dobrih namer moramo pristopiti k dejanjem za ohranitev planeta

  V drugem tednu podnebne konference COP26 poteka ministrski segment, kjer bodo pogajanja prešla v sklepno fazo na politični ravni. Na teh pogajanjih bodo ministri skušali doseči soglasje o ključnih odprtih vprašanjih. Predsedujoča Slovenija, katere delegacijo vodi mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, skupaj z Evropsko komisijo na pogajanjih zastopa EU.

 • Na COP26 za uspešnejši potek pogajanj

  Pod vodstvom slovenskega predsedstva po zaključku svetovnega vrha poteka že vrsta bilateralnih srečanj, med drugim s Kitajsko, Japonsko, ZDA, Avstralijo, Rusijo, skupino najmanj razvitih držav. V prihodnjih dneh se bodo odvila še nekatera druga bilateralna srečanja.

 • Notranji ministri EU poudarili pomen projekta povezljivosti informacijskih sistemov za večjo varnost

  Ministri EU za notranje zadeve so na današnjem delovnem kosilu v okviru zasedanja Sveta EU za notranje zadeve odprto razpravljali o vzpostavljanju interoperabilnosti (povezljivosti informacijskih sistemov) v državah članicah, ki bi moralo biti končano do konca leta 2023. Doslej smo na ravni EU in v državah članicah opravili že ogromno dela pri tem velikem projektu za povezljivost informacijskih sistemov na področju pravosodja in notranjih zadev.

 • Svet za splošne zadeve o usklajevanju ukrepov proti covidu-19, odnosih Unije z Združenim kraljestvom in Konferenci o prihodnosti Evrope

  Državni sekretar Gašper Dovžan se je danes v vlogi predsedujočega udeležil prvega rednega zasedanja Sveta za splošne zadeve v Bruslju.

 • Za krepitev sodelovanja EU z JV Evropo pri boju proti nezakoniti trgovini s strelnim orožjem

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je v imenu slovenskega predsedstva udeležil videokonferenčnega srečanja na temo boja proti nezakoniti trgovini s strelnim orožjem v JV Evropi, katerega namen je krepitev regionalnega sodelovanja za preprečevanje nedovoljene trgovine s strelnim orožjem.

 • Pogovor državnega sekretarja dr. Raščana s predsedujočim EUMC

  Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je na vljudnostni pogovor sprejel generala Claudia Graziana, predsedujočega Vojaškega odbora Evropske unije (EUMC).