Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Stanje oskrbe odjemalcev s toploto iz sistemov daljinskega ogrevanja

  Minister Bojan Kumer: "Nesprejemljivo je, da v nekaterih primerih prebivalci nosijo breme neskrbnega gospodarjenja gospodarskih javnih služb."

 • Od jutri višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

  Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 13. februarja 2024 do vključno ponedeljka, 26. februarja 2024 znašale 1,445 evra za liter bencina, 1,498 evra za liter dizelskega goriva in 1,159 evra za liter kurilnega olja.

 • Predstavitev zaključkov podnebne konference COP28 in novi cilj EU za leto 2040

  Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je potekala razprava o zaključkih 28. podnebne konference in njihovega pomena za nacionalne podnebne politike. Obenem je Evropska komisija objavila komunikacijo o evropskem podnebnem cilju za leto 2040.

 • Najava objave Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vse zainteresirane obvešča, da je v pripravi Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2024, 2025 in 2026, ki se bo izvedel v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

 • Slovenija sodeluje z Združenimi državami Amerike v okviru projekta Phoenix

  Veleposlanica Združenih držav Amerike (ZDA) v Sloveniji Jamie Lindler Harpootlian je državni sekretarki na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tini Seršen danes predala pismo, s katerim so ZDA Sloveniji podelile svetovalno-tehnične storitve, ki jih financirajo v okviru projekta Phoenix – programa za prehod s premoga v male modularne jedrske reaktorje (SMR).

 • Javne zgradbe naj bodo zgled pri prenovi in gradnji z lesom

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo organiziralo strokovni posvet glede rabe lesa pri investicijah v javne zgradbe. Strokovnjaki iz različnih organizacij so izmenjali mnenja, izkušnje ter podali strokovna stališča o večji rabi lesa pri projektiranju, gradnjah in prenovah javnih stavb v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

 • Regijski dogodek v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

  V dvorani enote Doma upokojencev Ptuj v Žabjaku je v torek, 30. januarja 2024, potekal regijski dogodek v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.

 • Najava objave Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2024-2028

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vse zainteresirane obvešča, da je v pripravi Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2024-2028 (JR UTM 2024), ki se bo izvedel v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (PEKP 21–27).

 • Od jutri višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

  Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 30. januarja 2024, do vključno ponedeljka, 12. februarja 2024, znašale 1,411 evra za liter bencina, 1,457 evra za liter dizelskega goriva in 1,111 evra za liter kurilnega olja.

 • Drugi informativni dan glede Sklada za inovacije

  25. januarja 2024 je na Ekonomski fakulteti v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE), Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja potekal informativni dan glede EU Sklada za inovacije.

 • Skoraj 80 milijonov evrov dodatnih sredstev za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi

  Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo želimo prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in boljši kakovosti zraka, zato obsežno podpiramo gospodinjstva pri zamenjavi starejših kurilnih naprav in naprav na fosilne vire energije.

 • Uspešno prvo leto na področju okolja, podnebja in energije; ambiciozni načrti tudi za 2024

  Z reorganizacijo ministrstev smo 24. januarja 2023 z ustanovitvijo novega Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) prvič v zgodovini samostojne Slovenije pod eno streho združili tri sektorje, ki so ključnega pomena za uspešen zeleni prehod slovenske družbe. Zastavili smo si visoke cilje - tlakovati pot v stabilno, trajnostno, zeleno prihodnost vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije.

 • Vpliv individualnih kurišč na kakovost zraka

  Dnevna mejna vrednost za delce PM10 je bila leta 2022 v Sloveniji zopet prekoračena. Še vedno imamo tudi aktivno kršitev Direktive 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka. V Sloveniji smo še zelo daleč od kakovosti zraka, kot jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.

 • Regijski dogodek v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

  V dvorani občine Krško je v torek, 16. januarja 2024, potekal regijski dogodek v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.

 • Izjemna rast kapacitet postavljenih sončnih elektrarn v letu 2023

  Slovenija je konec leta 2022 imela postavljenih za 697,7 megavata (MW) kapacitet sončnih elektrarn. Zgolj v letu 2023 jih je bilo postavljenih dodatnih več kot 400 MW, tako da je konec leta skupna inštalirana moč sončnih elektrarn znašala 1101,5 MW.

 • Od jutri nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

  Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 16. januarja 2024 do vključno ponedeljka 29. januarja 2024, znašale 1,381 evra za liter bencina, 1,415 evra za liter dizelskega goriva in 1,065 evra za liter kurilnega olja.

 • Podnebnim spremembam prilagojeno prostorsko in inženirsko načrtovanje

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Eko sklad j.s. s sredstvi Sklada za podnebne spremembe sofinancirata Podnebni program Mreže za prostor.

 • Energetski zakon ne prepoveduje ogrevanja na les in zemeljski plin

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 7. decembra 2023 v vladno obravnavo poslalo predlog novega Energetskega zakona (EZ-2). EZ-2 celovito prenavlja trenutno veljaven EZ-1 ter prilagaja obstoječi pravni okvir na področju energetike na izzive razogljičenja in zelenega prehoda, saj predvideva postopno prehajanje od fosilnih goriv na okolju prijaznejše vire energije.

 • Od jutri višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

  Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 4. januarja 2024, do vključno ponedeljka, 15. januarja 2024, znašale 1,393 evra za liter bencina, 1,430 evra za liter dizelskega goriva in 1,082 evra za liter kurilnega olja.

 • eVodnik za ozelenitev visokega šolstva

  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo ter ob strokovni podpori evropske skupnosti znanja in inovacij pripravilo eVodnik za ozelenitev visokega šolstva.