Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Znani prejemniki sredstev na javnem razpisu za raziskovalno razvojne projekte

  77 projektov bo prejelo sredstva iz javnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte v skupni višini dobrih 22,3 milijona evrov. Javni razpis izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 • Države članice razpravljale o novih izzivih v boju proti goljufijam na škodo EU

  Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in češko ministrstvo za finance sta med 23. in 25. novembrom 2022 v Pragi gostila predstavnike držav članic Evropske unije na konferenci »Prepreči-odkrij-razišči. Novi izzivi v boju proti goljufijam in nepravilnostim". Več kot 100 udeležencev je razpravljalo o preprečevanju, odkrivanju in raziskovanju goljufij ter nepravilnostih pri izvajanju naložb, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi. Slovenijo sta na konferenci zastopala predstavnika Urada za okrevanje in odpornost in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 • Na poti zelenega prehoda – na letnem dogodku slovenskega Načrt za okrevanje in odpornost

  Po dobrem letu od potrditve slovenskega Načrt za okrevanje in odpornost so Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost ter Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Direkcijo za infrastrukturo priredili prvi letni dogodek načrta, ki so ga naslovili Na poti zelenega prehoda. V dopoldanskem delu so udeleženci konference razpravljali o trajnostni mobilnosti in učinkoviti rabi energije, v popoldanskem delu dogodka pa so si ogledali prve rezultate projekta nadgradnje železniške proge Ljubljana-Divača, ki se financira v okviru načrta. Dogodka so se udeležili tudi vodja projektne enote za okrevanje in odpornost pri Evropski komisiji Céline Gauer, minister za finance Klemen Boštjančič in minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer.

 • Spremenjen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

  Spremenili smo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. Sprememba podaljšuje rok za oddajo vlog, ureja določene pogoje za kampe, merila za podjetja v javni lasti ter pogoj glede vpisa v Register nastanitvenih obratov in sistem kategorizacije za vzpostavitev novega nastanitvenega obrata.

 • Slovenija oddala prvi zahtevek za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost

  Kot je včeraj na novinarski konferenci po seji vlade napovedal minister za finance Klemen Boštjančič, je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, organ v sestavi Ministrstva za finance, danes Evropski komisiji posredoval prvi zahtevek za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.

 • Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

  Vlada se je pred oddajo prvega zahtevka za plačilo nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost seznanila s Poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost.

 • Objavljen je javni razpis Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja v skladu z načrtom v okviru razvojnega področja pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente RRI – Raziskave, razvoj in inovacije (C3 K1), za ukrep Delovanje in upravljanje RRI sistema projekt Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah.

 • Dokončani objekti v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je skupaj ministrom za delo, družino in socialne zadeve Luko Mescem udeležil slovesnosti ob otvoritvi nove sodobne soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru. To je eden izmed 34 projektov, ki bodo nastala pod okriljem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. ki je podprt z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) ter financiran s strani Razvojne banke Sveta Evrope (angleško Council of Europe Development Bank - CEB).

 • 69 milijonov evrov za investicije v nastanitvene turistične kapacitete za dvig dodane vrednosti turizma

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je danes objavilo težko pričakovan Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v višini 69 milijonov evrov. Ministrstvo bo podprlo vlaganja v popolne rekonstrukcije ali novogradnje hotelov, motelov, penzionov, gostišč, turističnih kmetij, kampov in glampingov, upravičene pa bodo zgolj visoko okoljsko trajnostne investicije.

 • Zagotavljanje zaščite finančnih interesov Evropske unije pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

  Urad za okrevanje in odpornost je v vlogi koordinacijskega organa za izvajanje slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost priredil seminar na temo zaščite finančnih interesov države in Evropske unije. Udeleženci seminarja so prisluhnili predstavnikom Komisije za preprečevanje korupcije in Evropskega javnega tožilstva.

 • Upoštevanje načela »da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

  Urad za okrevanje in odpornost je v vlogi koordinacijskega organa za izvajanje slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost priredil seminar, na katerem so strokovnjaki predstavili načelo »da se ne škoduje bistveno«. Gre za pravilo, predvideno v evropski uredbi o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki predvideva, da noben ukrep nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost ne sme bistveno škodovati okolju.

 • Za okrevanje in krepitev odpornosti države po pandemiji covida-19 tudi evropska sredstva v obliki posojil

  Republika Slovenija je v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je Svet EU potrdil konec julija 2021, opredelila za 705 milijonov evrov posojil ukrepov za okrevanje in krepitev odpornosti po pandemiji covida-19. Za namene izvajanja teh naložb sta Evropska unija in Republika Slovenija v začetku junija 2022 sklenili posojilno pogodbo, v kateri sta določili pogoje in način izvajanja teh sredstev. Podpisana pogodba je podlaga za izplačilo povratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (angleško Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Skoraj 18 milijonov evrov za trajnostno in krožno transformacijo podjetij

  Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes objavila javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Namenjen je podjetjem za celovito strateško trajnostno transformacijo poslovanja ter za izvedbo procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Za razpis je namenjenih skoraj 18 milijonov evrov, prvi rok za oddajo vlog pa je 15. september.

 • Sredstva javnega razpisa za velike investicije predvidoma porabljena na prvem odpiranju vlog

  Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, je na prvi rok za oddajo vlog prejela 97 vlog v skupni vrednosti 147,6 milijona evrov pričakovanih subvencij. Za sofinanciranje je na voljo 88,5 milijona evrov, ki bodo predvidoma porabljena že v prvem roku, zato drugega roka za oddajo vlog, ki je bil predviden za 1. 10. 2022, najverjetneje ne bo.

 • Vlada bo zaradi zmanjšanja nepovratnih sredstev prilagodila finančne vire Načrta za okrevanje in odpornost

  Slovenija bo po današnji tehnični uskladitvi za ukrepe, predvidene v Načrtu za okrevanje in odpornost, prejela približno 1,5 milijarde evrov. To je 286 milijonov evrov manj nepovratnih sredstev, kakor je napovedovala prejšnja vlada. Gre za novo dejstvo, s katerim se bo morala spoprijeti vlada Roberta Goloba. Zaradi manj nepovratnih sredstev bo tako že v kratkem treba ustrezno spremeniti finančne vire v Načrtu za okrevanje in odpornost.

 • Vlada imenovala direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost

  Vlada je danes za direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost imenovala mag. Josipa Mihalica, in sicer za pet let, od 1. maja 2022 do najdlje 30. aprila 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 • Evropska komisija in Slovenija podpisali dokument o operativnih ureditvah izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost

  Potem ko je Svet EU julija 2021 izdal Sklep o oceni slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost in ko sta Evropska komisija in Republika Slovenija podpisali Finančno pogodbo o izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost, je Evropska komisija sporočila, da so podpisali tudi dokument o operativnih ureditvah izvajanja tega mehanizma v Sloveniji.

 • Na konferenci Slovenija na poti v digitalizacijo: Načrt za okrevanje in odpornost

  Vršilec dolžnosti direktorja mag. Janez Mravljak se je udeležil spletne konference o digitalizaciji, ki sta jo gostila Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Evropska investicijska banka. Predstavil je naložbe in reforme, s katerimi bo Republika Slovenija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost podprla cilje digitalnega prehoda.

 • Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Urada za okrevanje in odpornost

  Vlada je za vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost imenovala mag. Janeza Mravljaka, in sicer od 2. februarja 2022 do imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

 • Vlada podala soglasje Uradu za okrevanje in odpornost za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022

  Z namenom, da se sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost izločijo na sklad za okrevanje in odpornost, je vlada podala soglasje Uradu za okrevanje in odpornost za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022.