Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave

  Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Priprava uredbe je bila potrebna, ker je pristojnost za izdajo podzakonskega akta prešla iz dotlej pristojnega ministra na vlado. Vsebinska ureditev se z uredbo spreminja in dopolnjuje le v manjšem obsegu glede na pravilnik.

 • Obravnava Stališča Republike Slovenije do Akta o kibernetski solidarnosti

  V Državnem zboru Republike Slovenije bo 12. septembra 2023 na dvanajsti redni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo potekala obravnava stališča Republike Slovenije do Akta Evropske unije o kibernetski solidarnosti.

 • Uredba o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov

  Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil Osnutek predloga uredbe o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov (EVA 2023-1544-0003), ki se sprejema na podlagi drugega odstavka 18.a člena Zakona o informacijski varnosti (Uradni list Republike Slovenije, številka 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23-ZDU-1O in 49/23).

 • Tekmovanje Ujemite zastavo za nadobudne talente v kibernetski varnosti

  Urad Vlade RS za informacijsko varnost vabi dijake in študente, rojene po 1. januarju 2003 k sodelovanju na krajšem tekmovanju Ujemite zastavo (angleško Capture the Flag - CTF).

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti stopil v veljavo

  V Uradnem listu Republike Slovenije št. 49/2023 z dne 28. aprila 2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-B), ki je stopil v veljavo naslednji dan, to je v soboto 29. aprila 2023.

 • Posvet kibernetske varnosti izvajalcev bistvenih storitev in organov državne uprave

  Z namenom vzpostavitve vzajemne izmenjave informacij, redne komunikacije z zavezanci in z namenom prenosa dobrih praks smo dne 9. in 10. marca 2023 s strani Urada Vlade za informacijsko varnost in Nacionalnega odzivnega centra za obravnavo kibernetskih incidentov organizirali dva ločena posveta zaprte narave.

 • Državno tekmovanje v znanju informacijsko komunikacijskih tehnologij s podporo URSIV

  Urad Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV) je podprl izvedbo državnega tekmovanja srednješolcev v znanju informacijsko komunikacijskih tehnologij.

 • Poročilo o kibernetskih incidentih in napadih v drugem polletju leta 2022

  Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je objavil poročilo o o kibernetskih incidentih in napadih v drugem polletju leta 2022.

 • Dostop do platforme Hack The Box za mlade talente

  Urad Vlade RS za informacijsko varnost je v letu 2023 omogočil dostop do dveh modulov platforme Hack The Box za mlade talente na področju informacijske varnosti.

 • Virtualno srečanje z izvajalci bistvenih storitev

  Z namenom krepitve ekosistema kibernetske varnosti v Sloveniji, ter vzpostavitve čim boljše komunikacije z izvajalci bistvenih storitev, smo srečanje posvetili predvsem izmenjavi izkušenj in delitvi dobrih praks.

 • Objavljeni novi pozivi za področje kibernetske varnosti

  Evropska komisija je 15. novembra 2022 objavila sedem novih pozivov/razpisov za področje kibernetske varnosti, vezane na izvajanje programa Digitalna Evropa. S temi pozivi so podjetja, institucije javne uprave in druge organizacije vabljene, da oddajo svoje vloge za inovativne rešitve na področju kibernetske varnosti.

 • Četrto srečanje upravnega odbora Evropskega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost

  V Luksemburgu se je 19. in 20. 10. 2022 odvilo četrto srečanje upravnega odbora Evropskega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost (angleško European cyber security competence centre – v nadaljevanju ECCC). Na agendi so bile številne tematike, od kadrovskih tem, do priprave postopkov in pravilnikov za delovanje in vzpostavitev samostojnega in neodvisnega ECCC, diskusija je potekala tudi glede aktualnih vsebin vezanih na evropske programe in sklade s področja kibernetske varnosti.

 • Cyber Night 2022

  Vabljeni na dogodek Cyber Night, največje slovensko tekmovanje na področju kibernetske varnosti.

 • Evropski kompetenčni center za kibernetsko varnost vabi nove sodelavce

  Evropski kompetenčni center za kibernetsko varnost ima trenutno odprte štiri kadrovske postopke, v kratkem pa bodo sledile nove objave.

 • Agencija Evropske Unije za kibernetsko varnost je objavila novo javno naročilo

  Agencija Evropske Unije za kibernetsko varnost (angleško European Union agency for cybersecurity - ENISA) je objavila javno naročilo za storitve – podpora agenciji za zagotavljanje storitev v okviru podpore kibernetski varnosti.

 • Agencija Evropske Unije za kibernetsko varnost (ENISA) najavlja nov projekt

  Agencija Evropske Unije za kibernetsko varnost (angleško European Union agency for cybersecurity - ENISA) je najavila začetek novega projekta v pomoč državam članicam na področju kibernetske varnosti.

 • Zaščita kritične infrastrukture pred kibernetskimi napadi

  Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je v sodelovanju z Microsoftom, Evro-atlantskim svetom Slovenije in Fakulteto za družbene Univerze v Ljubljani izdal poročilo o zaščiti kritične infrastrukture pred kibernetskimi napadi. V skupnem projektu so štiri organizacije izvedle serijo štirih dogodkov, posvečenih različnim sektorjem kritične infrastrukture – voda, energija, zdravje in finance.

 • Podpisan memorandum o soglasju med Slovenijo in Ukrajino na področju kibernetske varnosti

  27. julija 2022 je bil v Kijevu podpisan Memorandum o soglasju med Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost in Upravo državne službe Ukrajine za posebne komunikacije in varovanje podatkov o kibernetski varnosti.

 • Zaščita kritične infrastrukture pred kibernetskimi grožnjami

  Slovenska misija pri Združenih narodih je 26. julija 2022 v New Yorku gostila hibridni dogodek z naslovom Zaščita kritične infrastrukture pred kibernetskimi grožnjami: analiza ustrezne zakonodaje, dobrih praks, mednarodnega prava in norm, ki sta ga pripravila Urad Vlade RS za informacijsko varnost, Ministrstvo za zunanje zadeve in Microsoft.

 • Srečanje upravnega odbora Evropskega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost

  V Bukarešti se je 23. in 24. 6. 2022 odvilo srečanje upravnega odbora Evropskega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost (angleško European cyber security competence centre – v nadaljevanju ECCC) - prvič v živo. Na agendi so bile številne tematike, od kadrovskih tem, do priprave postopkov in pravilnikov za delovanje in vzpostavitev samostojnega in neodvisnega ECCC, kakor tudi diskusija o številnih aktualnih vsebinah s področja kibernetske varnosti in vzpostavljanja ECCC na primer poziv za vzpostavitev Nacionalnih koordinacijskih centrov (angleško National coordination centres – v nadaljevanju NCC), poročanje delovnih skupin ECCC.