Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Danes

  Priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje k predlogu Priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec).

 • Danes

  89. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede dopolnjenega predloga državnih proračunov in izdala novelo Uredbe o o varnosti igrač ter odgovorila na poslanski vprašanji.

 • 50. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Akcijski načrt za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo. Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih.

 • Srečanje visokih predstavnikov za nasledstvo 13. novembra v Zagrebu

  Danes je v Zagrebu potekala 5. seja Stalnega skupnega odbora visokih predstavnikov za nasledstvo držav naslednic SFRJ. Od zadnjega sestanka visokih predstavnikov za nasledstvo (11. in 12. novembra 2015 v Sarajevu) so minila skoraj natanko štiri leta. Slovenska delegacija pod vodstvom visoke predstavnice Republike Slovenije za nasledstvo mag. Mateja Vraničar Erman se je zavzela za dosledno in učinkovito implementacijo Sporazuma o vprašanjih nasledstva s strani vseh držav, za izpolnitev obveznosti iz sporazuma v dobri veri in za nadaljevanje neprekinjenega dialoga med visokimi predstavniki za nasledstvo.

 • Druga seja Sveta za nacionalno varnost

  Danes je bila v vladnih prostorih druga seja Sveta za nacionalno varnost (SNAV), prva po spremenjenem odloku o tem posvetovalnem in usklajevalnem telesu vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zašite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji je vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve v dokončni obravnavi sprejel stališče vlade do zahteve Državnega sveta, da Državni zbor znova odloča o noveli Zakona za uravnoteženje javnih financ. Vlada predlogu novele, ki je bil v zakonodajnem postopku amandmiran tako, da je v pretežnem delu naslovil pomisleke oziroma nestrinjanja vlade k prvotnemu predlogu zakona, ne nasprotuje.

 • Vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o noveli Zakona o socialno varstvenih prejemkih

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (novela ZSVarPre). Vlada poudarja, da bodo posamezniki oziroma družine kljub ukinitvi dodatka za delovno aktivnost ostali upravičeni do tistega dela denarne socialne pomoči, ki je namenjen osnovnemu preživetju.

 • 87. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je seznanila z Informacijo o pripravi celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo s sodelovanjem Evropske komisije in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami in točo konec junija 2019. Sprejela je tudi uredbi o upravljanju zračnega prometa in o določitvi podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini.

 • Vlada potrdila dopolnjena predloga proračunov za 2020 in 2021

  Vlada se je na današnji dopisni seji opredelila do vloženih amandmajev in določila dopolnjena predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Sprejela je tudi stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu proračunov za omenjeni dve leti.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada RS je v dokončni obravnavi na današnji seji Odbora za gospodarstvo sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o davku na dodano vrednost, potrdila Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama d.d. za leto 2018, vključno s poročilom o vlaganjih v naravne vrednote, in se seznanila tudi z Ugotovitvami glede učinkovitosti, namenskosti in zakonitosti porabe sredstev plačila koncesijske dajatve za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem.

  Na seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti, uvrstila projekt »Nadomestitev po požaru uničenih prostorov – Grm NM« v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 in v dokončni obravnavi sprejela tudi sklep, s katerim so se iz proračunske postavke Sofinanciranje investicijskih projektov občin na proračunsko postavko Spodbujanje tujih investicij prenesla sredstva višini 6 mio EUR za investicijo podjetja Magna Steyr d.o.o.

Iskalnik