GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Danes

  Minister Rudi Medved: »V postopkih javnega naročanja je pomembna kultura« (predstavitev sprememb Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja)

  S predlogom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja do uveljavitve večje odgovornosti, pospešitve postopkov, učinkovitejših javnih naročil, večje neodvisnosti Državne revizijske komisije in dodatnega sodnega pravnega varstva večjih projektov zoper odločitve komisije.

 • Minister Rudi Medved na občinskem prazniku v Kostanjevici na Krki

  Minister Rudi Medved se je udeležil občinskega praznika v Kostanjevici na Krki. Ob tej priložnosti je nagovoril prisotne.

 • Minister Rudi Medved župane pozval k dialogu

  Minister za javno upravo Rudi Medved se je v petek, 9. avgusta 2019, v izjavi za medije odzval na očitke nekaterih županov zahodne Slovenije v zvezi s financiranjem občin, o katerem že mesec dni teče javna razprava. Gre za sveženj ukrepov, ki se nanašajo na financiranje občin in so bili pripravljeni skupaj, v partnerskem odnosu med vlado, vsemi resorji ter predstavniki vseh treh občinskih združenj, torej predloge, ki so plod skupnega, ekipnega dela.

 • Javno posvetovanje o izvajanju Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – Digitalni program v obdobju 2021-2027

  Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG CONNECT) je pričel z javnim posvetovanjem zainteresirane javnosti glede Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) (digitalni program) za sedemletno obdobje 2021-2027 s proračunom 3.000.000.000 EUR.

 • Digitalna Evropa – Program za digitalno Evropo za obdobje 2021-2027

  Evropska komisija je 25. julija 2019 pričela z javnim posvetovanje o predlaganem Programu za digitalno Evropo za obdobje 2021-2027 kot del sooblikovanja Digitalne Evrope.

 • Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023

  Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

 • Odzivi na očitke Sindikata zdravstva in socialnega varstva glede uvedbe in delovanja informacijskega sistema Krpan v centrih za socialno delo

  Uvedbo informacijskega sistema Krpan v centrih za socialno delo so na novinarski konferenci pred mesecem dni predstavili ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, minister za javno upravo Rudi Medved in vodja projekta uvedbe IS Krpan Kristina Valenčič (Direktorat za informatiko MJU). Kot je bilo takrat med drugim izpostavljeno, je uvedba IS KRPAN potekala postopno v tedenskih ciklih pod vodstvom »ekipe Krpan«, ki so jo sestavljali tako predstavniki MJU in MDDSZ.

 • MJU zastopan na mednarodni konferenci "6th International Conference on Big Data Analysis and Data Mining"

  Od 25. do 26. julija 2019 poteka v Londonu mednarodna konferenca z naslovom » 6th International Conference on Big Data Analysis and Data Mining«. Prvi dan konference je dr. Karmen Kern Pipan iz Direktorata za informatiko MJU uspešno predstavila prispevek z naslovom »Supportig improvements in decision making process using big data analytics in Ministry of Public Administration of Republic Slovenia«. Prispevek je bil sprejet z zanimanjem, tudi nekaj vprašanj je bilo postavljenih glede same izvedbe, koristi in prihodnjih izzivov.

 • Pojasnila glede gibanja števila zaposlenih v javnem sektorju in glede gibanja mase plač v povezavi z dogovorom s sindikati javnega sektorja

  V zvezi z informacijami glede gibanja števila zaposlenih v javnem sektorju, ki so se v zadnjem času pojavile v javnosti in v različnih medijih, Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da se podatki nanašajo na javni sektor, ki ga skladno z določbo Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju sestavljajo:
  - državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
  - javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
  - druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

 • Ministrstvo za javno upravo z odprtim in transparentnim postopkom do izbire ponudnika za začasne tehnične ovire

  Ministrstvo za javno upravo je transparentno, s ciljem gospodarnega ravnanja ter po odprtih postopkih izvedlo dve javni naročili, ki sta postali pravnomočni.

  “S pravnomočnostjo sklepa smo dokazali, da je tudi v Sloveniji mogoče javno naročilo izpeljati hitro in učinkovito, brez pritožb in administrativnih zapletov. Odprt in transparenten postopek, ki je bil sicer ves čas v ospredju zanimanja javnosti, je jamstvo, da so mu ponudniki zaupali, ne glede na to, kdo je bil izbran. Zato je odgovornost javnih naročnikov, da z razpisom postavijo jasne, razumljive in strokovne kriterije, da se med postopkom ne zapletajo in prihajajo sami s sabo v protislovja, pa bodo postopki temu primerno hitri in učinkoviti,” je ob tem dejal minister za javno upravo Rudi Medved.