Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Nacionalni spletni posvet mladinskega sektorja 2020: Izjemen odziv mladinskih organizacij v času epidemije je dokaz visoke stopnje soudeležbe mladih pri pomembnih javnih zadevah

  V sredo, 25. novembra je kot vsako leto v organizaciji Urada za mladino in Mladinskega sveta Slovenije potekal Nacionalni spletni posvet mladinskega sektorja 2020, ki se ga je udeležilo okoli 160 udeležencev, med njimi predstavniki mladinskih organizacij, mladinski delavci in drugi, ki soustvarjajo in sooblikujejo področja, mladinskih politik in programov za mlade. Glavna tema letošnjega posveta je bila Prostor in participacija za vse.

 • Državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju v letu 2020 prejmejo Marijana Korotaj, Zveza tabornikov Slovenije in Zavod mladinska Mreža MaMa

  Tudi letos so bila v okviru Nacionalnega posveta mladinskega sektorja, ki je potekal letos preko spleta, podeljena državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za minulo leto. Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma njegove popularizacije, prejmejo pa jih najzaslužnejši posamezniki, organizacije in projekti s področja mladinskega dela.

 • Urad za mladino izdal e-zbornik Zgodbe o uspehu II. del - mladinski sektor v šolah

  Na Uradu RS za mladino smo v sodelovanju z organizacijami v mladinskem sektorju pripravili izid elektronskega zbornika z naslovom Zgodbe o uspehu II. del - mladinski sektor v šolah. Z zbornikom so prvič na enem mestu zbrani številni primeri dobrih praks, ki jih mladinske organizacije izvajajo v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji in na ta način pomembno prispevajo k širjenju najrazličnejših oblik znanj, spretnosti in kritičnega načina razmišljanja mladih.

 • Konferenca "Mladost je norost, po občini skače, kjer je most" 2020

  Danes je v virtualnem okolju potekala letna konferenca občin ”Mladost je norost, po občini skače, kjer je most”, namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin, medsebojnemu povezovanju in izmenjavi dobrih praks.

 • Nacionalni spletni posvet mladinskega sektorja 2020

  Urad Republike Slovenije za mladino in Mladinski svet Slovenije organizirata Nacionalni spletni posvet mladinskega sektorja 2020, ki bo letos potekal na spletu, in sicer v sredo, 25. novembra 2020, med 10.00 in 15.30.

 • Mag. Dolores Kores imenovana za direktorico Urada Republike Slovenije za mladino

  Vlada Republike Slovenije je na seji vlade dne 5. 11. 2020 izdala odločbo, s katero se mag. Dolores Kores imenuje za direktorico Urada Republike Slovenije za mladino. Imenovana je za mandatno dobo petih let, in sicer od 6. novembra 2020 dalje.

 • Nagovor v. d. direktorice Urada za mladino mag. Dolores Kores mladim v času epidemije covid-19

  O nevarnem virusu je pred letom razmišljal le redko kdo. Danes nam kroji življenje na vsakem koraku, še najbolj nam spreminja načrte tam, kjer se najbolje počutimo: v brezskrbnem druženju s prijatelji in sorodniki, na prijetnih zabavah v lokalih, na prostem, ob praznovanju raznih obletnic in tudi v toplih objemih.

 • Rastimo skupaj in Europe Goes Local - sestanka v občini Lukovica in občini Slovenska Bistrica

  V okviru projektov Europe goes local in Rastimo skupaj, pri katerih sodelujejo Urad za mladino, Mladinski svet Slovenije in Movit, smo se udeležili sestanka v občini Lukovica in občini Slovenska Bistrica.

 • Objavljen javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2020

  Državna priznanja v mladinskem sektorju so najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela. Podeli jih ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec v okviru vsakoletnega nacionalnega posveta z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju..

 • Rastimo skupaj - Europe Goes Local: posvet z mladimi v Beli krajini

  V petek, 18. 9. 2020 je v okviru dogodkov Rastimo skupaj in Europe Goes Local sodelovanju z Regijskim nevladnim centrom v Jugovzhodni Sloveniji potekal posvet z mladimi v Beli krajini z naslovom Agora 1.1. Dogodek je bil namenjen povezovanju mladih in mladinskih organizacij v Beli krajini ter pripravi skupnih smernic za nadaljnje projekte in strateške dokumente v Beli krajini.

 • Informacije Nacionalne agencije upravičencem programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v času oteženega izvajanja sprejetih projektov zaradi pandemije virusa Covid-19

  Pandemija virusa COVID-19, še vedno močno vpliva na izvajanje evropskih programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, zato Nacionalna agencija v zadnjih mesecih sproti objavlja priporočila prijaviteljem in upravičencem projektov, sprejetih v oba programa. Okoliščine in ukrepi za preprečevanje epidemije virusa COVID-19 se spreminjajo iz tedna v teden tako v Sloveniji kot v celotni Evropski uniji, zato Nacionalna agencija redno osvežuje informacije, kot tudi objavlja spremenjene usmeritve in priporočila.

 • V okviru projekta Rastimo skupaj - Europe Goes Local udeležba na seji Sveta za mladino v Mestni občini Novo mesto

  V sredo, 9. 9. 2020, so se organizatorji projekta Rastimo skupaj - Europe Goes Local udeležili seje Sveta za mladino Mestne občine Novo mesto, na kateri je potekalo načrtovanje procesa za pripravo nove strategije za mlade v Mestni občini Novo mesto in načrtovanje nadgradnje informiranja mladih in komuniciranja odločevalcev z mladimi ter mladih z mladimi.

 • Srečanje regionalnega odbora projekta Logbook 2.0

  V petek, 4. septembra 2020, je v prostorih Mestne občine Celje potekalo drugo srečanje regionalnega odbora pilotnega projekta Logbook 2.0, ki si skozi beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela preko orodja Logbook (razvitega s strani švedske mreže KEKS), prizadeva za razvijanje kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni.

 • Vlada sprejela izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022

  Vlada je sprejela izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Pripravljen je bil v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vključuje ukrepe s področij izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva, stanovanjske politike, zdravja in mladinskega sektorja.

 • Poslanica Urada za mladino ob mednarodnem dnevu mladih 2020

  Letošnji mednarodni dan mladih, ki ga je leta 1999 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, izpostavlja slogan Vključevanje mladih za skupno svetovno delovanje. Ta dan je tudi priložnost, da spregovorimo o pomenu družbene angažiranosti mladih ter o njihovi soudeležbi pri javnih zadevah na lokalni, nacionalni in svetovni ravni. Združeni narodi so izpostavili stališče, ki se mu pridružujemo tudi na Uradu za mladino, da je soudeležba mladih pomembna tako na konkretni kot simbolni ravni, saj poleg dodatnih merljivih učinkov na družbeni razvoj doprinaša tudi s svojm optimizmom in pogumom, s katerim se mladi lotevajo vseh novodobnih izzivov, od podnebnih sprememb do spopadanja z epidemijo Covid-19.

 • Delovni obisk v.d. direktorice Urada za mladino Dolores Kores v Mariboru

  V.d. direktorice Urada za mladino mag. Dolores Kores se je 12. junija 2020 na povabilo Mestne občine Maribor (MOM) in MKC Maribor udeležila sestanka z vodjo Urada za kulturo in mladino na MOM ter nato še srečanja s predstavniki mladinskih organizacij v Mariboru.

 • Imenovanje mag. Dolores Kores za v.d. direktorice Urada za mladino

  Vlada je na današnji 19. redni seji vlade sprejela odločbo, da se Tina Kampla s 4. junijem 2020 razreši s položaja direktorja Urada Republike Slovenije za mladino.

 • Urad za mladino podpisal pogodbo z izvajalcem raziskave Mladina 2020

  Urad za mladino je podpisal pogodbo o izvedbi raziskave Mladina 2020. Izbrani izvajalec je Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, ki bo raziskavo izvedla v partnerstvu s Fakulteto za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu z nazivom: "Izbira izvajalca raziskave »Mladina 2020«.konec meseca aprila 2020. Predviden končni rok za izvedbo naročila je februar 2021

 • Informacije za izvajanje programov mladinskega dela v času sproščanja ukrepov

  Urad za mladino (URSM) je, zaradi številnih vprašanj organizacij v mladinskem sektorju, na enem mestu zbral priporočila za izvajanje programov mladinskega dela v času sproščanja ukrepov.

 • Rastimo skupaj 2020: podpora lokalnim skupnostim za krepitev mladinskih politik s poudarkom na informiranju in participaciji mladih

  Pobudnik projekta Rastimo skupaj, Urad za mladino, in Mladinski svet Slovenije, v vlogi glavnega organizatorja, bosta letos nadaljevala s projektom Rastimo skupaj, ki je namenjen razvoju lokalnih mladinskih politik. V letu 2020, ki je že šesto leto izvajanja projekta Rastimo skupaj, bomo nadaljevali delo z začrtanimi smernicami projekta iz leta 2019 in ga nadgradili s področjem komuniciranja občin z mladimi in obratno. Osrednja tematika projekta Rastimo skupaj bo informiranje mladih in vključevanje mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni. V letošnjem letu bomo namenili poudarek individualnemu delu s posameznimi občinami na področju razvoja lokalnih mladinskih politik, vključevanju neorganizirane mladine ter mreženju odločevalcev in mladih.