Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Uporaba živali v znanstvene namene - Poročilo EU o izvajanju Direktive 2010/63/EU in statistično poročilo

  Evropska komisija je na področju uporabe živali v znanstvene namene objavila skupno poročilo EU o izvajanju Direktive 2010/63/EU in skupno statistično poročilo EU za obdobje 2015 - 2017. V skladu s 54. členom Direktive, morajo države članice letno zbirati in imeti javno dostopne statistične informacije o uporabi živali v postopkih, vključno z informacijami o težavnosti postopkov in izvoru in vrsti primatov, ki se uporabljajo v postopkih.

 • Situacija glede visoko patogene aviarne influence (HPAI) v Evropi

  Od začetka letošnjega leta se v nekaterih evropskih državah pojavlja visoko patogena aviarna influenca (HPAI) podtipa H5N8, predvsem pri perutnini. Posamezni primeri so bili prijavljeni tudi pri prostoživečih pticah. Zaradi tveganja, ki ga širjenje HPAI predstavlja za reje perutnine, pozivamo rejce perutnine, da izvajajo biovarnostne ukrepe.

 • Ukrepi v zvezi z aviarno influenco na Madžarskem in distribucijo mesa v Sloveniji

  V začetku letošnjega leta se je v nekaterih državah članicah Evropske unije začela pri perutnini pojavljati visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8. Do sedaj so bolezen prijavile Poljska, Slovaška, Madžarska in Romunija.

 • Leto 2020 bo mednarodno leto zdravja rastlin

  Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. Zdrave rastline so vir življenja, delovanja ekosistemov ter zagotavljanja hrane. Zdrave rastline tudi varujejo okolje, gozdove, biotsko raznovrstnost ter zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb.

 • Bolezen modrikastega jezika - Obdobje brez aktivnosti vektorjev

  Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sprejel Sklep o določitvi nujnih začasnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

 • Ob 18. novembru, Evropskem dnevu antibiotikov, in Svetovnem tednu ozaveščanja o antibiotikih, od 18. do 24. novembra 2019

  Ukrepajmo danes, da obvarujemo učinkovitost antibiotikov v prihodnosti.

 • Možna distribucija neustreznega mesa slovenskim nosilcem dejavnosti

  Včeraj popoldne je UVHVVR preko EU sistema hitrega obveščanja o ne varnih živilih in krmi ( RASFF sistem) prejela informacijo o domnevno spornem ravnanju v eni od klavnic v Avstriji. Obstaja namreč možnost, da je meso, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev, vstopilo v živilsko verigo, glede na razpoložljive podatke,pa bi se distribucija le-tega lahko vršila tudi v Slovenijo.

 • Odprtje školjčišč

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da je promet s školjkami iz slovenskih školjčišč v Piranskem zalivu, Debelem rtiču in Strunjanskem zalivu z dne 17.10.2019 ponovno dovoljen.

 • Poročilo o izvajanju posebnega nadzora nad uporabo aditivov v proizvodnji / pripravi mesnih pripravkov

  UVHVVR je na podlagi informacij prejetih v okviru letnega programa vzorčenja kot v okviru izrednih pregledov ugotovila nedovoljeno prakso dodajanja aditiva iz skupine sulfitov mesnim pripravkom. Na podlagi teh podatkov je bil izveden uradni nadzor, katerega rezultati se nahajajo v spodnjem poročilu.

 • Moja žival, moja odgovornost.

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob Svetovnem dnevu živali nadaljuje z akcijo osveščanja o odgovornem lastništvu živali. V tokratni akciji smo se osredotočili na živali, ki so človeku prvenstveno za družbo.

 • Akcija cepljenja lisic proti steklini

  Peroralno cepljenje lisic proti steklini predstavlja edino učinkovito metodo zatiranja stekline pri divjih živalih. Glavni namen cepljenja je varovanje zdravja in življenj ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. Z izvajanjem peroralnega cepljenja aktivno zaščitimo populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja glavni rezervoar stekline, ter tako preprečujemo širjenje bolezni ter postopno izkoreninjenje.

 • Obrati, kjer je bilo izvedeno preventivno preverjanje mikrobiološke in kemijske varnosti pošiljk zamrznjenega mesa in mesnih pripravkov iz Poljske

  Objavljamo seznam obratov, kjer je bilo z začetku februarja letos izvedeno preventivno preverjanje mikrobiološke in kemijske varnosti pošiljk zamrznjenega mesa in mesnih pripravkov. Poleg že znanih obratov, kjer so bili neskladni rezultati, so na seznamu tisti obrati, kjer je bilo predhodno pridobljeno soglasje za objavo mest vzorčenja kljub temu, da so vsi rezultati analiz skladni.

 • Sprememba seznama tretjih držav

  Dne 12. junija je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1293 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 577/2013 glede seznama ozemelj in tretjih držav iz Priloge II ter vzorca veterinarskega spričevala za pse, mačke in bele dihurje iz Priloge IV (UL EU L 204, z dne 2. 8. 2019). Med drugim uredba določa, da se Norveška črta iz seznama tretjih držav v delu I priloge II - ker je bila Uredba 577/2013 vključena v Sporazum o EGP in se v celoti uporablja za Norveško na enak način kot za EU. 

 • Zaščitni ukrepi zaradi pojava afriške prašičje kuge v Srbiji

  Zaradi pojava afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v Srbiji je Evropska komisija sprejela določene zaščitne ukrepe.

 • Širjenje afriške prašičje kuge

  Konec julija je bila afriška prašičja kuga (APK) potrjena na Slovaškem. V začetku avgusta je bolezen potrdila tudi Srbija pri domačih prašičih. Zaradi pojava APK v Srbiji je Evropska komisija sprejela določene zaščitne ukrepe.

 • Umik / odpoklic živila Mešanica oreškov in rozin Bio Village 120 g

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani podjetja E.Leclerc, Rudnidis, Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana, obveščena o izvajanju umika oziroma odpoklica proizvoda "Mešanica oreškov in rozin Bio Village Mix Apertif" 120 g

 • Umik bakalarja s trga zaradi prisotnosti listerije

  UVHVVR je v okviru uradnega vzorčenja živil odvzela vzorec bakalarja, v katerem je bila ugotovljena prisotnost bakterije listerije. Nosilci živilske dejavnosti, ki so vključeni v distribucijo spornega lota, izvajajo umik živila s trga.

 • Umik / odpoklic živila Sojina pasta Sempio, Wenlan

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela obvestilo o izvajanju umika oz. odpoklica proizvoda »Sojina pasta, Sempio«, ki je bilo naprodaj v trgovini Wenlan. ASIA SUPERMARKET - TANGRAM CENTER, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

 • Umik / odpoklic živila Konopljino olje, Naturata

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani podjetja Zakladi narave d.o.o., Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, obveščena o izvajanju umika oz. odpoklica proizvoda »Konopljino olje, Naturata ”.

 • Umik / odpoklic živila Grajska salama, narezek 100 g, Panvita

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani podjetja Panvita Mir d.d., Ljutomerska cesta 281, 9250 Gornja Radgona, obveščena o izvajanju umika oz. odpoklica proizvoda »Grajska salama, narezek 100 g ”.

Iskalnik