Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Tradicionalni slovenski zajtrk v slovenskih zaporih in prevzgojnem domu

  Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij se je tudi letos pridružila pobudi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ob dnevu slovenske hrane podprla projekt tradicionalni slovenski zajtrk.

 • Svečana prisega treh novosprejetih pravosodnih policistov

  Na Generalnem uradu je danes potekala svečana prisega treh novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno opravili zaključne izpite. Pravosodna policistka in policista bodo svoje delo opravljali v Prevzgojnem domu Radeče ter v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Ljubljana.

 • Teden zaporov 2020

  Pobuda Teden zaporov je nastala z namenom ozaveščanja o potrebah zaprtih oseb in njihovih svojcev, žrtev kaznivih dejanj, delavcev in prostovoljcev v zaporih ter vseh zaposlenih v kazenskopravnem sistemu. Namen tedna zaporov je, da bi se v večji meri zavedali potreb vseh, ki jih zaznamuje beseda zapor. Letos teden zaporov poteka od 15. do 21. novembra 2020.

 • Dr. Danijela Mrhar Prelić in mag. Bojan Majcen podpisala protokol sodelovanja med upravama

  Z željo po čim boljšem sodelovanju pri načrtovanju pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom in pri izvajanju hišnega zapora sta direktorica Uprave za probacijo dr. Danijela Mrhar Prelić in generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen danes podpisala protokol sodelovanja med upravama.

 • Svet Evrope objavil poročilo o razmerah v zaporih v času COVID-19

  Svet Evrope je v okviru statistike SPACE I, ki jo pripravlja v sodelovanju z Univerzo v Lozani, objavil poročilo s primerjalno analizo med zaporskimi in probacijskimi upravami v času pandemije koronavirusa, za prvih devet mesecev leta 2020. V poročilu so predstavljeni podatki o številu zaporske populacije v posameznih državah članicah Sveta Evrope na presečne datume: 1. januarja, 15. aprila, 15. junija in 15. septembra 2020.

 • Sporočilo za javnost Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij

  Ob splošnem poslabšanju epidemiološke slike v državi so tudi zapori žal podvrženi tveganjem za pojav okužb z virusom Sars-CoV-2. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij v okviru prizadevanj za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih zato skrbno spremlja epidemiološke razmere v državi in v posameznih lokalnih skupnostih ter v sodelovanju z zdravstveno stroko izvaja vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjena COVID-19 v vseh zavodih.

 • Uprava danes na spletnem kariernem sejmu predstavlja poklic pravosodni policist

  Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij danes sodeluje na Spletnem kariernem sejmu MojeDelo.com, ki poteka v partnerstvu z Zavodom za zaposlovanje in Evropskim socialnim skladom.

 • Obvestilo obiskovalcem zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu

  Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij z namenom zaščite zdravja zaprtih oseb in zaposlenih v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu ob poslabšanju epidemiološke slike v državi sproti presoja ukrepe, vezane na izvajanje obiskov v zavodih.

 • Svečana prisega sedmih novosprejetih pravosodnih policistov

  Na Generalnem uradu je danes potekala svečana prisega sedmih novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno opravili predpisano usposabljanje za ta poklic in zaključne izpite. Pravosodna policistka in policisti bodo svoje delo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Maribor, Celje ter v Prevzgojnem domu Radeče.

 • Obvestilo obiskovalcem zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu

  Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij v okviru prizadevanj za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih skrbno spremlja epidemiološke razmere v državi in v posameznih lokalnih skupnostih.

 • V zavodu Koper smo izvedli nogometni turnir za pripornike

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper smo v sredo, 30. septembra 2020, na zavodskem igrišču izvedli turnir v malem nogometu.

 • Delovni obisk ministrice Kozlovič v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes, 2. oktobra 2020, obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor. V okviru delovnega obiska se je pogovarjala z direktorjem zavoda Robertom Šilcem in sodelavci, ki vodijo posamezno strokovno področje. Seznanila se je z razmerami v zavodu in nekaterimi izzivi, s katerimi se soočajo zaposleni. Po uvodnem pogovoru si je ogledala bivalne prostore zaprtega in polodprtega oddelka zavoda, skupaj z drugimi spremljajočimi prostori.

 • Uprava sodelovala na zaključni konferenci projekta Skillhubs

  Pod organizacijskim vodstvom Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje je v sredo, 30. septembra 2020, na Rakovniku pri Šentrupertu potekala zaključna konferenca SkillHubs.

  Udeležence zaključne konference je uvodoma nagovoril generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen, ki je izpostavil področje izobraževanja in dela kot pomembna temelja postpenalne obravnave zaprtih oseb. Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje se je zahvalil za dolgoletno uspešno in tvorno sodelovanje ter poudaril, da tudi skupaj z njimi pomagamo posameznikom in jih usmerjamo na pravo pot.

 • Na Dobu je potekala podelitev spričeval v okviru srednjega poklicnega izobraževanja

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je v četrtek, 10. septembra 2020, potekala razglasitev rezultatov zaključnih izpitov in podelitev spričeval.

 • Ministrica mag. Lilijana Kozlovič podelila priznanja na slovesnosti ob dnevu Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom danes, 16. septembra 2020, na Brdu pri Kranju podelila priznanja sodelavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

 • Ministrica mag. Kozlovič si je v okolici zapora na Igu ogledala arheološke izkopanine

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig, kjer jo je sprejela direktorica Tadeja Glavica. Namen obiska je bil predstavitev arheoloških izkopanin, po zaključku ene od faz arheoloških izkopavanj na Igu – na vzpetini Pungart. Ta leži v neposredni bližini gradu, v katerem deluje edini ženski zapor v Sloveniji. Ogled je potekal po najdišču na vzpetini in sta se ga udeležila tudi državna sekretarja Zlatko Ratej in Matic Zupan.

 • Mladoletniki iz Prevzgojnega doma Radeče na taboru

  V Prevzgojnem domu Radeče smo za mladoletnike organizirali tabor na Magolniku nad Radečami, ki je potekal od 12. do 14. avgusta 2020.

 • Svečana prisega štirih pravosodnih policistov

  Na Generalnem uradu je danes, 19. avgusta 2020, potekala svečana prisega štirih novosprejetih pravosodnih policistov. Ena pravosodna policistka in policist bosta svoje delo opravljala v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, dva pravosodna policista pa na Dobu.

 • V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper sodelujemo v projektu »S prsti do znanja«

  V mesecu juliju so na oddelku za mlade bralce Knjižnice Srečka Vilharja v Kopru odprli razstavo didaktičnih igrač za predšolske otroke z okvaro vida. Igrače so izdelovale tudi osebe na prestanju pripora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper.

 • Podelitev spričeval v ZPKZ Dob za program Osnovna šola za odrasle

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni smo v sredo, 22. julija 2020, s podelitvijo spričeval obsojencem, ki so uspešno zaključili posamezne razrede in program osnovne šole, tudi uradno zaključili šolsko leto.