Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Sanacija po ujmi v Dovžanovi soteski

  V soboto smo zaključili z deli pri odpravi posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav med 29. in 30. oktobrom 2018 na območju Tržiške Bistrice s pritoki. Dela so obsegala sanacijo ceste in mostov v Jelendolu.

 • Objava javnega naročila - Izdelava primerjalne študije

  Objavili smo javno naročilo za izdelavo primerjalne študije variant v okviru projekta »Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja«. Glavni cilji obravnavanega projekta je zagotoviti vodne vire za dolgoročno in stabilno oskrbo prebivalstva s pitno vodo za širšo regijo slovenske Istre in zaledja, tako glede potrebnih količin vode kot tudi ustrezne kakovosti vode tudi v primerih, če pride do izpada katerega koli izmed obstoječih vodnih virov.

 • Mišičev vodarski dan

  Na jubilejnem, 30. Mišičevem vodarskem dnevu, ki je potekal pretekli konec tedna v Mariboru, se je v dvorani Narodnega doma po ocenah organizatorja zbralo 350 vodarjev in druge zainteresirane javnosti. Udeležence dneva, ki je tradicionalno namenjen diskusijam o vodi, je nagovoril tudi direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar, ki je poudaril pomen komunikacije med deležniki.

 • Obnovljena funkcionalnost pregrade Vonarje

  Danes je uradno zaključena obnova dotrajane pregrade Vonarje, ki se je pričela konec lanskega leta. Pregrada Vonarje bo od danes funkcionalna in v skladu z najvišjimi standardi EU, predvsem bo pa omogočala večjo poplavno varnost pred reko Sotlo na tem območju. Projekt je potekal ob sodelovanju slovenskih in hrvaških strokovnjakov, cena projekta pa je dosegla dobrih 1.6 milijonov €. Od tega je EU prispevala 85 %, ostanek pa oba partnerja.
  Več na: https://frisco21-project.eu/sl/uspesno-zakljucen-mednarodni-projekt-frisco-2-1/

 • Strokovno srečanje projekta FramWat

  Predstavniki Direkcije RS za vode so se udeležili petega strokovnega srečanja v okviru mednarodnega projekta FramWat programa Interreg Srednja Evropa, ki je potekal 20. in 21. novembra 2019 v Krakovu na Poljskem. Namen projekta je zasnova orodij za prepoznavanje in aktivacijo naravnih retenzijskih površin s ciljem kontroliranega razlivanja vode v času visokih voda, ščitenje naravnih razlivnih površin pa je v mednarodnem prostoru prepoznan kot eden izmed ključnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.

 • Naravovarstveni dan 2019

  Naravovarstveni dan 2019 je v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave potekal na temo pogledov in sodelovanja med različnimi strokami, ki se neposredno ali posredno srečujejo s področjem varstva narave. V razpravi, v kateri so sodelovali predstavniki institucij, ki se pri svojem delu srečujejo s poslanstvom Zavoda za varstvo narave, je sodelovala tudi Direkcija Republike Slovenije za vode.

 • Sanacijska dela na Dravi

  Direkcija za vode je v Občini Črna na Koroškem izvedla sanacijo erozije v spodnjem teku hudournika pod smučiščem Črna (izvedba ustalitvenega prečnega objekta), na Pristavi pa sanirala obrežno zavarovanje dveh hiš pred vodotokom Bistra (globinsko erozijo se je dolvodno od obstoječega zaključnega praga ustalilo s še enim pragom).

 • Delovno srečanje za Pomurje

  Včeraj se je vodstvo Direkcije za vode odzvalo na povabilo Regionalne razvojne agencije za Pomurje na delovno srečanje na temo poplavne ogroženosti in sprejemanja občinskega prostorskega načrta.

 • Svetovalni inženiring

  Danes se je na Gospodarski zbornici Slovenije odvijal tretji strokovni posvet na temo Svetovalnega inženiringa in njegove vloge v investicijskem procesu. Na okrogli mizi so govorci različnih strok, med katerimi je bil tudi direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar, razpravljali o težavah in rešitvah postopkov, ki jih investicije terjajo.

 • Mednarodni dan krajin 2019

  Svet Evrope je leta 2017, 20. oktober razglasil za Mednarodni dan krajine. Letošnji naslavlja »krajine in vode«, pozornost pa usmerja predvsem v prepoznavanje pomena voda v krajini.

Iskalnik