Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Pene na površini rek in jezer – kako prepoznati vzroke in kako ukrepati

  Pojavljanje pen na površini tekočih in stoječih vodah je največkrat povsem naraven pojav in ni posledica onesnaženja. Lahko pa je penjenje voda pokazatelj onesnaženja, kot je na primer prisotnost detergentov ali drugih penilnih sredstev.

 • Monitoring vodotokov za iztoki iz komunalnih čistilnih naprav v letu 2019

  Komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v gospodinjstvih zaradi rabe vode v sanitarijah, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
  Dnevno v Sloveniji nastane približno 160 litrov komunalne odpadne vode na prebivalca (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). Ta voda bi bila brez postopkov čiščenja prekomerno breme za vodno okolje, tla ali podzemlje.

 • Nova dopolnilna odločba ARSO za Slovenske železnice

  ARSO je v novi odločbi Slovenskim železnicam (SŽ) spremenil izvajanje ukrepov za preprečevanje razširitve onesnaženja okolja po nesreči vlaka v Dolu pri Hrastovljah. Monitoring morajo SŽ izvajati glede na višino gladin podzemne vode v vrtinah.

 • Postavitev oznak visokih voda v Piranu in Kopru

  Ob Tednu sredozemske obale (17. – 28. september) je v sklopu predsedovanja Slovenije Strategiji EU za Jadransko-jonsko Regijo v Piranu in Kopru potekala postavitev oznak visokih voda.

 • Mednarodni dan zaščitne ozonske plasti - 16. september

  Ozon visoko v ozračju vpije večino ultraviličnega sončnega sevanja. Zaščitna ozonska plast nas obvaruje pred ultraviločnim-C in pretežnim delom ultravioličnega-B spektra sončnega sevanja, ultraviolično-A sevanje pa v veliki večini prepušča. Brez zaščitne ozonske plasti bi ultraviolično-C sončno sevanje steriliziralo zemeljsko površino.

 • Imenovanje generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje

  Vlada je imenovala Iztoka Slatinška za generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje. Imenovan je za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 • 3. Tradicionalni hackathon odprtih podatkov – Letošnja tema je podnebje

  Vabimo vas k sodelovanju v informacijskem izzivu, v katerem bomo na osnovi odprtih podatkov Agencije za okolje in Direkcije za vode iskali odgovore na vprašanje: Kaj lahko danes naredimo, da omilimo posledice podnebnih sprememb za prebivalstvo Slovenije.

 • 22. avgust - dan ekološkega dolga

  22. avgusta 2020 smo s svojo porabo naravnih viriov in ekosistemskih storitev presegli letošnjo obnovitveno sposobnost Zemlje. Človeštvo je za letos porabilo vse naravne vire, ki jih Zemlja lahko obnovi v enem letu.

 • Spremenjena Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

  V veljavo je stopila Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

 • Kemijsko stanje podzemne vode v letu 2019

  Podzemna voda, skrita pod zemeljskim površjem, je vrednota, ki je ne vidimo in pogosto zaradi tega tudi ne cenimo dovolj. Njeno lepoto lahko občudujemo le na mestih, kjer izvira, ali pa v naših kraških jamah. Dejstvo, da je skrita pod zemeljskim površjem, pogosto daje lažen občutek, da je podzemna voda zaščitena pred morebitnim onesnaženjem, ki ga povzroča človek s svojimi dejavnostmi (kmetijstvo, industrija, komunalne odpadne vode,…).

 • Podpis sporazuma o dostopu in izmenjavi podatkov

  Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Geološki zavod Slovenije (GeoZS) sta podpisala Sporazum o dostopu in izmenjavi podatkov. Novi sporazum je nadgradnja dokumenta iz leta 2013 in na novo določa obseg in način sodelovanja.

 • Podatki o urnih ravneh delcev PM2.5

  Na spletu so na novo dostopni redno osveževani urni podatki o ravneh delcev PM2.5 z merilnih mest Ljubljana Celovška cesta, Maribor Titova cesta, Celje, Nova Gorica, Hrastnik in Novo mesto. Nabor merilnih mest bomo širili.

 • Podpis Memoranduma o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v imenu Slovenije, skupaj z veleposlanikom Črne Gore, nj. eksc. prof. dr. Vujico Lazovićem podpisal Memorandum o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu. Memorandum predstavlja izvedbeni akt Protokola o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu. S podpisom se zagotavlja nadaljnje delovanje in razvijanje Sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu, ki že ima sedež na Agenciji RS za okolje (ARSO) v Ljubljani. Podpis je pomembno dejanje, ki znatno prispeva k varnosti življenj ljudi in imetja pred poplavami v mednarodnem porečju Save - najbolj vodnatem pritoku Donave.

 • Servis vremenskega radarja na Lisci

  V času od 22. junija 2020 do 6. julija 2020 bomo izvedli servis antenskega pogona in mikrovalovnih komponent na vremenskem radarju na Lisci. Delo obeh radarjev - zbiranje podatkov za prikaz padavin nad Slovenijo - bo opravljal radar na Pasji Ravni.

 • Usposabljanje letalskih meteorologov prognostikov

  V okviru projekta eGAFOR (elektronska napoved za splošno letalstvo) je v juniju 2020 na Agenciji za okolje potekalo usposabljanje slovenskih letalskih meteorologov prognostikov.

 • Slovenski meteorologi prejeli nagrado Evropskega meteorološkega združenja za najboljši projekt ozaveščanja in komuniciranja v letu 2020

  Projekt slovenskih meteorologov RESCCCUE (REminding Slovenian authorities Climate Change Crisis requires Urgent Effort) je prejel nagrado Evropskega meteorološkega združenja za najboljši projekt ozaveščanja in komuniciranja v letu 2020.

 • ARSO podcast - Uvod v meteorologijo

  Docent dr. Gregor Skok je v osrednji temi 42. epizode predstavil svoj novi učbenik Uvod v meteorologijo. Razložil je, komu je učbenik namenjen, kaj obsega, kako je nastajal in kje se ga da naročiti.

 • ARSO izkušnje pri razvoju orodij za sledenje suši v Podonavju prenaša v alpski prostor

  17. junij, svetovni dan boja proti zapuščavljanju in suši.

  Pod okriljem Konvencije za boj proti suši (UNCCD) 17. junija od leta 2001 obeležujemo svetovni dan boja proti zapuščavljanju in suši. Letošnji slogan izpostavlja problematiko pridelave hrane, živalske krme in pridelave industrijskih vlaknin za oblačilno industrijo. Poziva k spremembi odnosa družbe in vsakega posameznika do pridelave teh življenjskih dobrin, ki jih kroji nebrzdano potrošništvo. Le-to je postalo eden izmed glavnih vzrokov za degradacijo tal in zapuščavljanje obdelovalnih površin.

  ARSO se boju proti suši pridružuje s pregledovalnikom razvoja suše na območju v Podonavju in z razvojem enakega orodja za področje alpskega prostora.

 • Poročilo o kemijskem stanju površinskih voda v letu 2019

  Agencija za okolje je pripravila Poročilo o kemijskem stanju površinskih voda v Sloveniji za leto 2019. Ne glede na to, da so slovenske vode med boljšimi v Evropi, so nekateri odseki slovenskih rek čezmerno onesnaženi s kemikalijami in ne dosegajo dobrega kemijskega oziroma dobrega ekološkega stanja.

 • Odstrel 115 rjavih medvedov

  Agencija Republike Slovenije za okolje je 11. 6. 2020 na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah izdala dovoljenje za odvzem iz narave z odstrelom 115 osebkov vrste rjavi medved (Ursus arctos). Dovoljenje velja do konca meseca septembra 2020 na več območjih v Sloveniji, ki so bila določena glede na lokalne povečane gostote medvedov in konfliktov, ki jih medvedi povzročajo. Odvzem iz narave z odstrelom je mogoč, ker je bilo ugotovljeno, da ni druge zadovoljive možnosti in da poseg ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije.

  Odstrel bodo izvedle lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom.

Iskalnik