Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Sprememba roka za izvedbo usposabljanj za ukrep dobrobit živali za leto 2019

  Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019.

 • Agencija je začela z izdajo rednih odločb OMD za leto 2019

  Po izvedbi predplačil v višini 29,6 milijonov evrov bo v decembru za ukrep OMD upravičencem izplačanih še 8,6 milijonov evrov rednih plačil.

 • Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP in EK

  Ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) sta se začela izvajati leta 2015. Prve petletne obveznosti za izvajanje teh ukrepov se tako z letom 2019 zaključujejo. Te obveznosti pa bo v letu 2020 mogoče podaljšati za eno leto.

 • V ponedeljek se začne rok za vnos in oddajo vlog za povračilo stroškov za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019

  Rok za vložitev vloge je od 2. do 19. decembra 2019.

 • Agencija bo čebelarjem izdala odločbe v vrednosti 441 tisoč evrov

  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo na podlagi Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019 (Uradni list RS, št. 61/19) jutri izdala 3.748 odločb in sklepov. Čebelarjem je skupno odobrenih 441.418 evrov pomoči, ki jim bo izplačana v prvem tednu decembra.

 • V Laškem danes o izbranih projektih Evropskega partnerstva za inovacije

  Drugi dan konference "Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja" v Laškem je potekal dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP). Predstavljeni so bili izbrani projekti ukrepa 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, sodelujoči pa so izmenjali izkušnje pri izvajanju teh projektov v Sloveniji.

 • Jutri obeležujemo svetovni dan oljk

  Jutri, 26. novembra, obeležujemo svetovni dan oljk. Dan je namenjen ozaveščanju o pomenu oljkarstva za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj ter ohranitev naravnih virov. V Sloveniji je oljkarstvo panoga z dolgo tradicijo in možnostmi za nadaljnji razvoj, ki ji je treba zagotoviti ustrezne pogoje tudi s kmetijsko politiko, z namenom, da bo panoga imela še naprej prihodnost ter ponos z vrhunskimi proizvodi v svetu.

 • 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmetij

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so razvrščene v OMD.

 • Odločitve Vlade RS z 51. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela eno točko s področja MKGP

 • Četrto srečanje z mladimi prevzemniki kmetij

  Danes je potekalo 4. srečanje mladih prevzemnikov kmetij, upravičencev iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Srečanja se je s sodelavci udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Po mnenju ministrice so mladi tisti, katerim še premalo usmerjamo pozornosti, čeprav se zavedamo, da brez njih ni prihodnosti. Ključno po besedah ministrice je tudi to, da podpore za mlade prevzemnike ostajajo še naprej tudi s prihodom nove Skupne kmetijske politike, saj bomo tako lahko dodatno podpirali generacijsko prenovo in inovativnost v kmetovanju, gozdarstvu in razvoju podeželja. Osrednji del srečanja so bile delavnice, kjer so predstavniki mladih prevzemnikov in predstavniki nevladnih kmetijskih institucij in ministrstva po skupinah razpravljali o aktualnih ukrepih Skupne kmetijske politike ter potrebnih spremembah za sektor kmetijstva in razvoj podeželja v novi finančni perspektivi.

Iskalnik