Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Državni zbor sprejel novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

  Na seji Državnega zbora so sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

 • Zaprisegla nova državna tožilka

  Pred državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem je danes, 21. oktobra 2020, zaprisegla nova državna tožilka Gordana Vertuš Knez. Slavnostne zaprisege se je udeležil tudi generalni državni tožilec Drago Šketa.

 • Javni poziv za kandidate za članstvo v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja (CPT)

  V skladu s 3. členom izvedbenega dela Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Uradni list RS, št. 2/94 - Mednarodne pogodbe, št. 1/94) Ministrstvo za pravosodje objavlja javni poziv k vložitvi kandidatur za člana iz Republike Slovenije v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT).

 • Delovanje sodišč v času razglašene epidemije COVID-19

  Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni je 19. oktobra 2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih.

 • Ministrica Kozlovič na srečanju z zagovornikom načela enakosti Lobnikom

  Sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje je izjemno dobro, je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik povedal delegaciji pod vodstvom ministrice Lilijane Kozlovič. »Pri spremljanju stanja na področju diskriminacije smo odvisni od sodelovanja z različnimi akterji, zlasti ministrstvi. Vaše hitro in argumentirano odzivanje na naša priporočila in poizvedbe cenimo. Sodelovanje z vašim ministrstvom nam je posebej pomembno, ker v vašo pristojnost spada zakonodaja, ki bi lahko omogočila zbiranje razčlenjenih podatkov o diskriminaciji, na podlagi katerih se lahko sprejme učinkovite posebne ukrepe za zagotavljanje enake obravnave in enakih možnosti.«

 • Ministrica Kozlovič na srečanju najvišjih predstavnikov treh vej oblasti na temo »Načelo delitve oblasti – (samo)omejevanje, vzajemni nadzor in medsebojno sodelovanje«

  Srečanja, ki ga je priredil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, se je udeležila tudi ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič. Gre za prvo tovrstno srečanje v samostojni Sloveniji, ki je bilo namenjeno pogovoru o tem, kje je prostor medsebojnega sodelovanja in nadzora posameznih vej oblasti, izhajajoč iz njihove ustavno opredeljene vloge in s poudarkom na nujnosti spoštljivega in konstruktivnega dialoga.

 • Ministrica Kozlovič sprejela avstrijsko veleposlanico v Sloveniji

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes sprejela avstrijsko veleposlanico v Sloveniji Elisabeth Ellison-Kramer, ki je svoj mandat nastopila julija letos. Uvodoma sta sogovornici pozdravili dobre odnose med državama ter dobro sodelovanje med ministrstvoma obeh držav.

 • Zasedanje ministrov za pravosodje EU

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je sodelovala na zasedanju ministrov za pravosodje Evropske unije. Srečanje je zaradi aktualnih razmer, ki so posledica pandemije COVID-19, potekalo preko video konference.

 • Ministrica mag. Kozlovič na Koroškem v sklopu vladnega obiska

  V okviru obiska vlade na Koroškem sta ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič in državni sekretar Zlatko Ratej danes obiskala dva izvajalca sankcij, kjer oseba opravlja delo v splošno korist - Javno komunalno podjetje Dravograd, d. o. o., in Nogometni klub Koroška Dravograd.

 • Prenova Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič s sodelavci se je danes sestala s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije glede prenove Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, ki predstavlja osnovno strategijo naše države na področju boja proti korupciji.

 • Raziskava: Slovenci menijo, da je spolna zloraba otrok resen problem, a skoraj pol jih ne bi prepoznalo znakov zlorabe

  Večina Slovencev verjame, da je spolna zloraba otrok resen problem in skoraj vsak peti je v otroštvu doživel eno izmed oblik spolne zlorabe. Toda ozaveščenost o tej vrsti zlorab je nizka, saj staršem ni prijetno govoriti z otroki in šole ne zagotavljajo dovolj preventivnega učenja o tem. To so nekatere med ključnimi ugotovitvami raziskave »Percepcija spolne zlorabe otrok v Sloveniji«, objavljene danes. Raziskava je bila izvedena v okviru projekta »Podpora implementaciji modela Barnahus (Hiša za otroke)«, ki ga izvaja Svet Evrope ob finančni podpori Programa EU za podporo strukturnim spremembam.

 • Na sestanku na Vrhovnem sodišču o težavah specializiranih oddelkov

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič s sodelavci se je danes, 5. oktobra 2020, skupaj s predsednikom Vrhovnega sodišča RS mag. Damijanom Florjančičem srečala z vodji specializiranih oddelkov na štirih okrožnih sodiščih, predsedniki teh sodišč in predsedniki višjih sodišč, s katerimi so razpravljali o težavah specializiranih oddelkov. V ospredju sta bila predvsem preobremenjenost sodnikov na teh oddelkih in preširok nabor zadev, ki jih rešujejo.

 • Delovni obisk ministrice Kozlovič v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes, 2. oktobra 2020, obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor. V okviru delovnega obiska se je pogovarjala z direktorjem zavoda Robertom Šilcem in sodelavci, ki vodijo posamezno strokovno področje. Seznanila se je z razmerami v zavodu in nekaterimi izzivi, s katerimi se soočajo zaposleni. Po uvodnem pogovoru si je ogledala bivalne prostore zaprtega in polodprtega oddelka zavoda, skupaj z drugimi spremljajočimi prostori.

 • Vlada sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku

  Vlada je na današnji seji sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O). Kot je na izjavi za javnost po seji vlade povedala ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič, se včasih premalo zavedamo, da je prav procesna zakonodaja ključna za enakopravno in učinkovito obravnavo pravic in obveznosti njihovih naslovljencev. »Zadeve najpogosteje padejo in so najbolj ranljive prav na tem segmentu. Zato je ključno, da je procesni predpis dober, še posebej v kazenskem postopku, kjer morajo biti zagotovljena vsa procesna jamstva in načelo kontradiktornosti. Drugi ključni moment je, da ga tisti, ki ga uporablja, tudi zelo dobro obvlada in drži v rokah procesno vodstvo. V nasprotnem primeru mu to vodstvo lahko prevzame nekdo drug, ki je posla bolj vešč.«

 • Vlada ocenila spoštovanje priporočil Varuha človekovih pravic

  Vlada Republike Slovenije je na seji 30. septembra sprejela Skupno poročilo Vlade za leto 2019, pripravo katerega je koordiniralo Ministrstvo za pravosodje. Poročilo je sestavljeno iz Odzivnega poročila Vlade na petindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019, Informacije o realizaciji priporočila Državnega zbora ob obravnavi štiriindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2018 in Odzivnega poročila na Poročilo o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma v letu 2019.

 • Ministrica Kozlovič se je seznanila s predlogi otrok k osnutku zakona o hiši za otroke

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes, 30. septembra 2020, udeležila sestanka s predstavniki otrok, ki so predstavili njihove predloge k osnutku Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke. Gre za projekt Sodelovanje mladostnikov pri oblikovanju omenjenega zakona, v katerem so sodelovali 104 otroci, stari med 13 in 17 let.

 • Državni zbor je sprejel spremembe zakona o državnem tožilstvu

  Državni zbor je včeraj, 29. septembra 2020, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu.

 • Na sestanku s predsedniki višjih sodišč o prenovi sodniške zakonodaje

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes, 28. septembra 2020, udeležila sestanka s predsedniki višjih sodišč v Sloveniji, kjer so govorili o prenovi sodniške zakonodaje.

 • Javni poziv za kandidate za članstvo v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja (CPT)

  V skladu s 3. členom izvedbenega dela Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Uradni list RS, št. 2/94 - Mednarodne pogodbe, št. 1/94) Ministrstvo za pravosodje objavlja javni poziv k vložitvi kandidatur za člana iz Republike Slovenije v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT).

 • Delovni obisk ministrice za pravosodje v Slovenskih Konjicah

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič s sodelavci je danes, 25. septembra 2020, obiskala Slovenske Konjice, kjer je imela sestanek s predsednico Okrajnega sodišča Branko Doberšek Keršič, sledil je obisk Zavoda za šport, ki je eden od izvajalcev sankcij, kjer oseba opravlja delo v splošno korist, obisk pa je zaključila s srečanjem z županom Darkom Ratajcem.

Iskalnik