Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
  • Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

    V spomin na leta 1960 brutalno umorjene sestre Mirabal, politične aktivistke iz Dominikanske republike, od leta 1981 25. november obeležujemo kot mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami.

  • Državni zbor sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj

    Državni zbor (DZ) je na današnji izredni seji sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (v nadaljevanju zakon), ki izvršuje evropsko Direktivo iz leta 2016, obenem pa natančno ureja obdelavo osebnih podatkov na področju dela štirih pomembnih upravnih organov: Policije, Državnega tožilstva, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprave za probacijo. O današnjem sprejetju Zakona bomo, takoj po njegovi objavi v Uradnem listu, obvestili tudi Evropsko komisijo.

  • Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

    Danes obeležujemo Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, katerega je Svet Evrope, na pobudo Slovenije, razglasil 18. novembra 2017. Ob tej priložnosti je ministrica mag. Lilijana Kozlovič spregovorila o spolni zlorabi otrok, ter rešitvah, ki jih pripravljamo na Ministrstvu za pravosodje.

  • »Strpnost se začne z mano«

    Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič si je danes, ob Mednarodnem dnevu strpnosti, ogledala razstavo plakatov na to temo, ter spregovorila o pomenu in pomembnosti enakosti, tolerance in spoštovanja.

  • Ministrica Kozlovič: Naš skupni ključni cilj - bolj učinkovit pregon najtežjih kaznivih dejanj

    Ministrstvo za pravosodje je organiziralo videokonferenčni sestanek, na katerem je beseda tekla o optimizaciji specializiranega kazenskega sodstva in tožilstva. Sodelujoči so, na pobudo ministrstva, obravnavali predloge Vrhovnega sodišča RS, Vrhovnega državnega tožilstva RS in Okrožnega sodišča v Ljubljani glede izboljšanja postopkov obravnave najtežjih kaznivih dejanj.

  • Virtualna konferenca ministrov za pravosodje Sveta Evrope

    Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes, 9. novembra 2020, na povabilo grškega pravosodnega ministra Konstantinosa Tsiarasa, udeležila video konference pravosodnih ministrov držav članic Sveta Evrope, ki je potekala v okviru grškega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope.

  • Ministrica mag. Lilijana Kozlovič: »Zavedamo se, da delamo nekaj dobrega.«

    Danes je potekal spletni posvet, na katerem je tekla beseda o rezultatih in ključnih priporočilih javne in strokovne razprave o predlogu Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke (Barnahus). Gre za vodilni evropski model multidisciplinarne in medinstitucionalne obravnave otrok žrtev spolne zlorabe.

  • Poslanica ministrice za pravosodje ob 70-letnici Evropske konvencije o človekovih pravicah in slovenskem dnevu pravosodja

    Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Država je prva odgovorna za njihovo uresničevanje in varovanje. Visoka merila človekovih pravic pa terjajo zavest vsakega posameznika, da mora spoštovati pravice drugega. »Moja pravica sega le do meja pravice drugega.«

  • Ministrica Kozlovič s predsednikom Vrhovnega sodišča Florjančičem o delu sodišč v času drugega vala epidemije

    Včeraj se je ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič v pogovoru preko video povezave s predsednikom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijanom Florjančičem seznanila z dosedanjim potekom dela sodišč in izzivi pri izvajanju sodne oblasti v tako imenovanem drugem valu epidemije.

  • Ministrica mag. Kozlovič izdala Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku

    V Uradnem listu RS št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020 je bil objavljen Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku, ki začne veljati 1. januarja 2021, začetek uporabe elektronskega poslovanja v praksi pa je zamaknjen do izpolnitve tehničnih pogojev.

  • Zaprisegli so sodni izvedenci, sodni cenilci in sodna tolmačka

    Pred državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem so zaprisegli sodni izvedenci, sodni cenilci in sodna tolmačka.

  • Evropski dan pravosodja

    V vseh državah članicah Sveta Evrope danes, 25. oktobra 2020, obeležujemo že 17. evropski dan pravosodja. Digitalizacija pravosodja je ena od prednostnih nalog Ministrstva za pravosodje pod ministrico Lilijano Kozlovič, saj se tako pravosodje tudi odpira in približuje uporabnikom.

  • S pravosodnimi deležniki o ukrepih v času naraščajočega števila okužb s COVID-19

    Danes, 22. oktobra 2020, je potekala video konferenca pravosodnih deležnikov, na kateri so govorili o ukrepih v času epidemije. Poleg državnega sekretarja Zlatka Rateja so na video konferenci sodelovali predstavniki Vrhovnega sodišča, Vrhovnega državnega tožilstva, Državnega odvetništva, Notarske zbornice Slovenije, Odvetniške zbornice Slovenije, Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, Zbornice za upravitelje in Zbornice izvršiteljev.

  • Poročilo Komisije Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja 2020

    Komisija Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja (CEPEJ) od leta 2004 na dve leti pripravi poročilo o oceni evropskih pravosodnih sistemov. Letošnje poročilo zajema 45 od 47 držav članic Sveta Evrope (izjemi sta Lihtenštajn in San Marino) ter tri države opazovalke v CEPEJ (Izrael, Maroko in prvič tudi Kazahstan). Poročilo temelji na podatkih iz leta 2018.

  • Državni zbor sprejel novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

    Na seji Državnega zbora so sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

  • Zaprisegla nova državna tožilka

    Pred državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem je danes, 21. oktobra 2020, zaprisegla nova državna tožilka Gordana Vertuš Knez. Slavnostne zaprisege se je udeležil tudi generalni državni tožilec Drago Šketa.

  • Javni poziv za kandidate za članstvo v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja (CPT)

    V skladu s 3. členom izvedbenega dela Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Uradni list RS, št. 2/94 - Mednarodne pogodbe, št. 1/94) Ministrstvo za pravosodje objavlja javni poziv k vložitvi kandidatur za člana iz Republike Slovenije v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT).

  • Delovanje sodišč v času razglašene epidemije COVID-19

    Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni je 19. oktobra 2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih.

  • Ministrica Kozlovič na srečanju z zagovornikom načela enakosti Lobnikom

    Sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje je izjemno dobro, je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik povedal delegaciji pod vodstvom ministrice Lilijane Kozlovič. »Pri spremljanju stanja na področju diskriminacije smo odvisni od sodelovanja z različnimi akterji, zlasti ministrstvi. Vaše hitro in argumentirano odzivanje na naša priporočila in poizvedbe cenimo. Sodelovanje z vašim ministrstvom nam je posebej pomembno, ker v vašo pristojnost spada zakonodaja, ki bi lahko omogočila zbiranje razčlenjenih podatkov o diskriminaciji, na podlagi katerih se lahko sprejme učinkovite posebne ukrepe za zagotavljanje enake obravnave in enakih možnosti.«

  • Ministrica Kozlovič na srečanju najvišjih predstavnikov treh vej oblasti na temo »Načelo delitve oblasti – (samo)omejevanje, vzajemni nadzor in medsebojno sodelovanje«

    Srečanja, ki ga je priredil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, se je udeležila tudi ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič. Gre za prvo tovrstno srečanje v samostojni Sloveniji, ki je bilo namenjeno pogovoru o tem, kje je prostor medsebojnega sodelovanja in nadzora posameznih vej oblasti, izhajajoč iz njihove ustavno opredeljene vloge in s poudarkom na nujnosti spoštljivega in konstruktivnega dialoga.