Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Danes

  Pravice potrošnika – 2. del: Pravica do obveščenosti

  Informacije potrošnikom morajo biti zagotovljene - potrošniki, berite označbe na živilih!

 • Pravice potrošnika – 1. del: Pravica do varne hrane

  Zagotavljanje varnosti hrane je soodgovornost vseh deležnikov v agroživilski verigi

  V teh vročih poletnih dneh je dobra higienska praksa pri ravnanju s hrano še posebej pomembna. Hrana je varna, kadar je ustrezna za uživanje in ne ogroža zdravja, kar predstavlja eno od osnovnih pravic potrošnikov. V agroživilski verigi so deležniki, kmetje, živilsko-predelovalna industrija, trgovci in distributerji, strokovne inštitucije, pristojni državni organi ter tudi vsi mi kot potrošniki. Vsak z vidika svojih pristojnosti je soodgovoren za zagotavljanje varnosti! Ključno je znanje, sodelovanje in komuniciranje med vsemi deležniki.

 • 4,5 milijona evrov za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti.

 • 10 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 10 milijonov evrov, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Vložitev vloge poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020 do 24. ure.

 • Odločitve s 75. dopisne seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada RS je na 75. dopisni seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Začela se je sezona jabolk – posegajmo po lokalnem sadju!

  Slovenija ima enkratne pogoje za pridelavo resnično kakovostnih jabolk. Naša dežela je obdarjena z vrhunsko klimo in zemljo za pridelovanje jabolk. Glede trdote in vsebnosti sladkorjev, ki zagotavljajo optimalno zrelost, so slovenska jabolka resnično nadpovprečna. To potrjujejo tudi meritve kakovosti.

 • S sterilizacijo mačk in kastracijo mačkov preprečimo razmnoževanje in bedo potepuških mačk

  Nenadzorovano razmnoževanje mačk, odvrženi mačji mladiči in večje število zapuščenih mačk, ki živijo prosto v okolju, postaja velik problem in breme za lokalne skupnosti. Med temi živalmi se širijo bolezni in zoonoze, v zavetiščih ni dovolj zanimanja posvojiteljev, ki bi prevzeli skrb zanje. Najbolj učinkovit ukrep za nadzor nad razmnoževanjem mačk je sterilizacija samic in kastracija samcev.

 • Evropska komisija je potrdila spremembo programa razvoja podeželja 2014–2020

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano javnost obvešča, da je Evropska komisija 23. julija potrdila najnovejšo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki prinaša odločen odziv na COVID-19 krizo in omogoča zagon močnega investicijskega cikla, katerega ključni namen je podpreti pridelavo hrane in krepiti odpornost prehranskega sistema v Sloveniji.

 • Minicity Ljubljana vabi v najbolj zeleno mesto v malem – Greencity

  V kreativnem otroškem mestu Minicity ponovno navdušujejo s poučnim projektom, ki je obiskovalcem na voljo brezplačno: dobrodošli v Greencity, najbolj zeleno mesto v malem.

 • Lepo vreme kliče v gozd - upoštevajmo gozdni bonton in z gozdom ravnajmo skrbno!

  Počitniški dnevi vabijo obiskovalce tudi v gozdove. Kot obiskovalci pa moramo z gozdom ravnati spoštljivo! V njem se namreč prepleta gozdna in kmetijska krajina, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst, izjemnost posameznih dreves, gozd je vir obnovljivih virov energije in surovin ter blagodejno vpliva na celotno okolje. Verjetno bi se pomena gozdov zavedli šele, ko jih v našem okolju nenadoma ne bi bilo več.

 • Odločitve z 71. dopisne seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada RS je na 71. dopisni seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Koristne informacije in usmeritve glede preventive oz. odprave posledic neurij s točo

  Nevarnost pojava toče v Sloveniji je velika, naša država pa sodi med območja z največjo pogostnostjo neviht v Evropi. Nevihte s točo na ozemlju okoli 1 km2 se v Sloveniji pojavijo vsako leto nekaj desetkrat; take, ki prizadenejo ozemlje nekaj km2 nekajkrat, tiste z večjim obsegom pa vsakih nekaj let enkrat. Ob nevihtah škode na pridelkih ne povzroča samo toča, temveč najbolj pogosto tudi močan veter in intenzivne padavine. Torej, četudi bi bilo mogoče nastanek toče preprečiti, ni mogoče preprečiti močnega vetra in intenzivnih nalivov, ki v največ primerih naredijo največjo škodo.

 • Vabimo kmetije k sodelovanju na dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno vabi k sodelovanju kmetije in nosilce podeželskih projektov, da se prijavijo k skupnemu nastopu na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij.

 • V vročih dnevih poziv k odgovornemu lastništvu živali

  Priporočila lastnikom živali v vročih dneh

  V t. i. »pasjih dnevih« je moralna dolžnost lastnikov živali, da zanje (po)skrbijo na način, ki jim ne povzroča nepotrebnega trpljenja in jim omogoča, kar sodobna stroka dobrobiti živali imenuje življenje, ki ga je vredno živeti.

 • Povabilo k oddaji predlogov projektov za preveritev interesa za sofinanciranje projektov za reinjekcijske vrtine

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi k oddaji predlogov projektov za preveritev interesa za sofinanciranje projektov za reinjekcijske vrtine za primere posebne rabe vode za potrebe ogrevanja in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda za rastlinjake, namenjene za kmetijsko pridelavo hrane, ki izkoriščajo zaprt reinjekcijski sistem. Upravičenci lahko predloge projektov posredujejo do 30. 8. 2020.

 • Predstavitve razpisov s področja gozdno lesne verige

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano te dni organizira javne predstavitve razpisov s področja gozdno lesne verige iz PRP 2014 – 2020. Objavljeni javni razpisi potencialnim upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije za različne naložbe v gozdno lesno-verigo, ki se začne s sečnjo in konča s prvo predelavo hlodovine v različne produkte. Današnja predstavitev je potekala v Hiši EU v Ljubljani, ki se jo je udeležil tudi državni sekretar Damjan Stanonik.

 • 20 milijonov evrov za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 v višini 20 milijonov evrov. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 17. avgusta do vključno 26. oktobra 2020 do 24. ure.

 • Milijon evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vrednosti 1.000.000 evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra 2020 do 23:59.

 • 8 mio EUR za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta.

 • Odločitve s 27. seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada RS je na 27. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Iskalnik