GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Danes

  Jutri svoja vrata odpirajo rejci drobnice

  Zveza društev rejcev drobnice vabi vse zainteresirane da jutri, v soboto, 19. 10., obiščete eno izmed štirinajstih kmetij, na katerih redijo drobnico, da si ogledate način reje in seveda pokusite njihove izdelke.

 • Danes

  Poziv k pravilni oddaji ustrezne vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu

  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu, da pred oddajo vloge ustrezno uredijo vpis v RKG in da vloge pošiljajo s priporočeno poštno pošiljko.

 • Danes

  20. oktobra obeležujemo tretji mednarodni dan krajin

  V nedeljo, 20. oktobra, Svet Evrope in vse države podpisnice Evropske konvencije o krajini obeležujejo 3. Mednarodni dan krajin, ki naslavlja »KRAJINE IN VODE« ter pozornost usmerja predvsem v prepoznavanje pomena voda v krajini.

 • Odločitve Vlade RS z 48. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela tri točke s področja MKGP

 • Državni sekretar Stanonik na obisku Gozdnega gospodarstva Bled

  Državni sekretar Damjan Stanonik je danes obiskal podjetje Gozdno gospodarstvo Bled, d. o. o., ki je bilo ustanovljeno leta 1948 in vsa ta leta gospodari z gozdovi na Jelovici in Pokljuki.

 • Kmetica leta 2019 je Marjeta Ročnik iz Prevalj

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je udeležila že tradicionalnega izbora kmetice leta, ki je potekal v Zagorju ob Savi. Kmetica letošnjega leta je ga. Marjeta Ročnik iz kmetije Jamnik (Prevalje na Koroškem).

 • Ministrica dr. Pivec ob svetovnem dnevu hrane: "Spoštujmo kmete, zagotavljajo nam hrano in s tem preživetje!"

  Svetovni dan hrane je namenjen globalnemu ozaveščanju in izvajanju aktivnosti za zmanjšanje lakote v svetu ter zagotavljanje raznolike in kakovostne hrane za vse. Ob tej priložnosti danes v več kot 150 državah sveta potekajo različni dogodki na letošnjo temo: Naša dejanja so naša prihodnost. z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote.

 • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v oktobru začela z izplačili zahtevkov zbirne vloge 2019

  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) bo po 20. oktobru 2019 začela z obračunavanjem predplačil za ukrep OMD (plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami) za leto 2019. Letošnja novost je, da bodo plačila OMD upravičencem izplačana v dveh delih.

 • Svet EU tokrat o stanju napredka reforme SKP, gozdarski strategiji EU in afriški prašičji kugi

  Luksemburg – Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se v ponedeljek in torek sestali na rednem zasedanju Sveta EU. S strani Slovenije se je zasedanja udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec. V ospredju zasedanja je bila razprava o stanju napredka pri obravnavi svežnja o reformi SKP za obdobje po letu 2020. Ministri so na zasedanaju začeli razpravo o strategiji EU za gozdarstvo po letu 2020 ter se seznanili s poročilom Komisije o okrepitvi ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov. Komisija je na Svetu EU poročala tudi o razmerah na kmetijskih trgih ter o trenutnem stanju pojavnosti in obvladovanju Afriške prašičje kuge v EU. Finsko predsedstvo je na področju ribištva doseglo dopolnitev dogovora t. i. delni splošni pristop Sveta EU o Predlogu uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo.

 • 12. svetovni dan kmetic v luči boja zoper podnebnim spremembam

  Organizacija združenih narodov (OZN) od leta 2008 naprej vsakega 15. oktobra obeležuje svetovni dan kmetic, s katerim skuša pozornost širše javnost usmeriti na problematiko mladih žensk v kmetijstvu. S tem Združeni narodi poudarjajo njihov prispevek h trajnostnemu kmetovanju, varni oskrbi s hrano in opozarjajo na njihovo pomembno vlogo pri zmanjševanju revščine na podeželju.