Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Ministrica dr. Aleksandra Pivec si je ogledala primer dobre prakse zaščite pred pozebo

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec si je danes ogledala primer oroševanja sadovnjaka z namenom preventive pred pozebo. Zadnje dni je v Sloveniji mraz ponekod prizadel sadjarje, ki bodo ob delni ali celo ves pridelek. Zato je za večjo zaščito pred vremenskimi vplivi nujna večja preventiva, na voljo pa je tudi učinkovita tehnologija in zaščitni sistemi, kar podpira tudi država v okviru ukrepov.

 • Novi koronavirus SARS-CoV-2 in živali

  Zaenkrat ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom SARS-CoV-2 prenašala preko domačih ali hišnih živali ali živil živalskega izvora, kar ugotavljajo tako Evropski center za nalezljive bolezni (ECDC), kot tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE).

 • Tudi na tržnicah veljajo strogi preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa Covid-19

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v času epidemije novega korona virusa SARS-CoV-2 še posebej zaveda pomena ohranjanja in zagotavljanja kmetijske pridelave in predelave ter posledično ponudbe zadostnih količin lokalne, zdrave in sezonske hrane. Zato smo med izjeme storitev, ki ostajajo na voljo državljanom, uvrstili tudi tržnice.

 • Ministrica dr. Aleksandra Pivec si je ogledala primer dobre prakse pridelave zelenjave

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je včeraj obiskala podjetje Ocean Orhids, kjer so začeli poskusno pridelovati zelenjavo. Podjetje, katera osnova dejavnost je vzgoja orhidej, je v času epidemije COVID-19 zaradi težkih razmer začelo svojo dejavnost dopolnjevati s tistim, kar je v tem času zelo iskano – pridelavo zelenjave pridelane doma s preiskušeno tehnologijo.

 • Sezonska delovna sila in prehajanje slovenske meje

  Danes se je začel uporabljati Protokol obravnave slovenskih državljanov in tujcev, ki vstopajo v Republiko Slovenijo v času epidemije COVID-19 in velja tudi za tuje delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskega opravljanja del.

 • Prestavitev javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 predvidoma v meseca maj in junij

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, ki pričakujejo objavo javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP 2014-2020) v skladu z objavljenim okvirnim terminskim načrtom objave javnih razpisov do konca leta 2020, da se bo objava javnih razpisov zamaknila, in sicer predvidoma v meseca maj in junij.

 • S spremembo odloka bodo odprte tudi vrtnarije, cvetličarne in drevesnice

  Vlada RS je danes sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. MKGP je v sodelovanju z MGRT (pristojni organ za Odlok) dogovoril spremembe, po katerih bodo lahko odprte tudi vrtnarije, cvetličarne in drevesnice.

 • Ministrica dr. Pivec za pomoč sektorju tudi preko Ribniškega sklada

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je danes opravila avdio-video konferenčni pogovor z direktorjem Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Velislavom Žvipljem.

 • Aktualne informacije o delu v gozdu in poslovanju Zavoda za gozdove Slovenije

  Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) v času epidemije koronavirusa COVID-19 posluje v skladu z veljavno zakonodajo, usmeritvami vlade Republike Slovenije in medicinske stroke.

 • Evropska komisija objavila vlogo za zaščito slovenske potice (zajamčena tradicionalna posebnost)

  Evropska komisija je danes v Uradnem listu Evropske unije objavila vlogo za zaščito Slovenske potice (zajamčena tradicionalna posebnost). Objava vloge pomeni, da lahko ostale države članice ali tretje države v roku treh mesecev ugovarjajo na to vlogo. Če Komisija ne bo prejela nobenih pripomb, bo Slovensko potico zaščitila na nivoju EU. V kolikor bo prejela pripombe drugih držav, bo Slovenijo in te države pozvala, da v roku treh mesecev dosežejo dogovor. V kolikor dogovor med državami ne bi bil dosežen, bi na podlagi vseh prejetih dokazil o zaščiti Slovenske potice presojala Komisija.

 • Poskrbimo tudi za zdravo seme in rastline

  Zdravo seme in drug razmnoževalni material je pogoj za zdrav pridelek in je tudi ključnega pomena za kmetijsko proizvodnjo, kot tudi za okolje in gospodarstvo. Strokovnjaki s področja semenarstva so tudi v času epidemije s COVID-19 nenehno na terenu in kljub omejitvam zagotavljajo, da imajo pridelovalci na voljo dovolj semena in sadilnega materiala. Ne smemo si dovoliti, da bi z nepregledanim materialom v Slovenijo zanesli rastlinske škodljivce in bolezni, ki bi nam onemogočili pridelavo zdrave in kakovostne slovenske hrane.

 • Pogosta vprašanja in odgovori, vezani na odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

  Na dežurni e-naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano cz.mkgp@gov.si in telefon 040/ 390 016 se obrača veliko ljudi z različnimi vprašanji, povezanimi s trenutnim stanjem. Nekaj najpogostejših objavljamo v nadaljevanju. Poudariti pa želimo, da so odgovori vezani (predvsem) na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/2020, 29/2020 in 32/2020), ki je v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 • Huda viroidna zakrnelost hmelja – tudi v hmeljiščih razkužujmo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) tudi v letu 2020 poziva vse pridelovalce hmelja, da dosledno izvajajo higienske ukrepe v okuženih območjih in natančno upoštevajo navodila strokovnih služb.

 • Pomlad je čas za vrtičkanje in samooskrbo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja prebivalce Slovenije, ki imajo možnost za obdelavo vrtov, gredic in njiv, naj to v čim večji možni meri izkoristijo. Obdelovanje gredic, vrtov in drugih primernih površin, omogoča preskrbo z nekaj domače zelenjave, začimb in dišavnic. Za setev ali sajenje uporabite zdravo in kakovostno semena ter zdrave sadike. Med rastjo bodite pozorni na rastlinske bolezni in škodljivce. Odstranjujte obolele rastline. Delujte naravi prijazno, z uporabo čim manj kemičnih sredstev. Spremljajte napovedi opazovalno napovedovalne službe (prognostična obvestila).

 • Ministrica dr. Pivec z evropskim komisarjem Sinkevičiusom o posledicah epidemije za gozdarski in ribiški sektor

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je danes opravila avdio-video konferenco s komisarjem EU, pristojnim za okolje, oceane in ribištvo Virginijusom Sinkevičiusom. V pogovoru je izpostavila aktivnosti v procesu izvajanja uredbe o LULUCF ter področje ribištva, predvsem značilnosti slovenskega sektorja, tudi v luči krize zaradi COVID-19.

 • Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS - dovoljene izjeme za kmetijstvo

  Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.38/2020 z dne 29. 3. 2020) do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih površinah ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča (1. člen). Vendar odlok dovoljuje izjeme (3. člen), med njimi opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, prihod in odhod na delo in izvajanje delovnih nalog, ki jih lahko posameznik opravlja po vsej Sloveniji oziroma izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

 • Priporočila Veterinarske zbornice Slovenije za delovanje veterinarskih organizacij v času epidemije s Covid-19

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudarja pomen priporočil, pripravljenih s strani veterinarske stroke za vse veterinarske organizacije (VO), v času epidemije s COVID-19. Veterinarska zbornica Slovenije (VZbSi), ki je 15. marca izdala ta priporočila, med drugim priporoča tudi odlog osemenjevanja plemenic za obdobje treh tednov. MKGP rejce seznanja s smernicami in priporočili VZbSi in jih poziva, da spoštujejo pravila veterinarske stroke.

 • Uporaba predplačil kot pomoč kmetijskemu sektorju za obvladovanje posledic epidemije s Covid-19

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudarja, da je možna oblika pomoči kmetijskemu sektorju pri obvladovanju posledic epidemije s COVID-19 tudi uporaba predplačil. Pravila evropske uredbe dopuščajo predplačila neposrednih plačil do 50 %.

 • Vpliv začasne splošne prepovedi gibanja in zbiranja za lovce in ribiče na sladkih vodah

  Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Sloveniji. Prepoveduje tudi dostop na javna mesta in gibanje izven občine stalnega prebivališča. Splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge. Dovoljeno je tudi izvajanje individualnega ribolova, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne prepoveduje. Ribiško-čuvajsko službo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem okolišu.

 • Zavod za gozdove o nujnosti izvedbe sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih

  Zavod za gozdove Slovenije je objavil javno naznanilo o nujnosti izvedbe sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih.

Iskalnik