Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Ukrepi ministrstva za izboljšanje oskrbe starejših zadovoljivi

  Računsko sodišče je 16. septembra 2019 objavilo revizijsko poročilo o uspešnosti Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter Ministrstva za zdravje pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2018. MDDSZ je skladno z zahtevo Računskega sodišča v predpisanem roku pripravilo in poslalo odzivno poročilo, v katerem se je opredelilo do vseh pripomb Računskega sodišča, pojasnilo ukrepe, ki jih je pripravilo že v fazi priprave in objave poročila ter pripravilo nabor popravljalnih ukrepov z jasno časovnico. Računsko sodišče je ukrepe ministrstva v odzivnem poročilu, ki sledijo cilju izboljšanja stanja na področju institucionalnega varstva, ocenilo za zadovoljive.

 • Delodajalci danes preko portala eDavki obveščeni o pravicah in obveznostih pri izplačilu plač

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes s sodelovanjem Finančne uprave RS preko sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo.

 • Najava objave javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno starejšim osebam

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma konec marca 2020 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše.

 • Objava javnega povabila delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020

  Zavod RS za zaposlovanje bo danes, dne 20. 1. 2020, objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020«.

 • Intervju ministrice Ksenije Klampfer za Vzajemnost

  Ministrica mag. Ksenija Klampfer je v intervjuju za januarsko Vzajemnost spregovorila o sistemu socialne varnosti in o skrbi za stareješe.

 • Ministrica mag. Ksenija Klampfer poziva k doslednemu spoštovanju Zakona o minimalni plači in napoveduje poostren nadzor

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer, poziva vse delodajalce k doslednemu spoštovanju in izvajanju Zakona o minimalni plači. Za delo od 1.1.2020 je določena nova višina minimalne plače (940,58 EUR bruto), hkrati pa so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo dodatna sredstva za izbor programov javnih del za leto 2020

  Za Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2020 so zagotovljena dodatna sredstva.

 • Ministrica mag. Ksenija Klampfer se je zavzela za povečanje količine hrane za najbolj ogrožene

  Odpravljanje najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam se v Sloveniji zagotavlja v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje. Gre za EU ukrep, ki se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim 2014-2020 in se v Sloveniji izvaja od leta 2014. Njegova vrednost znaša 24 milijonov evrov, od katerih država zagotavlja sofinanciranje v višini 15%. Evropskih sredstev za ta namen je dovolj do leta 2023, torej do nove finančne perspektive, v primeru potrebnih dodatnih količin prehranskih izdelkov s strani humanitarnih organizacij, pa bo ministrstvo potrebna sredstva zagotovilo. Ministrica mag. Ksenija Klampfer se je zavzela tudi za povečanje količine hrane za najbolj ogrožene, s čimer bodo posamezniki v paketu prejemali večjo količino hrane, kot je sedaj.

 • Ministrica mag. Klampfer odredila izredni nadzor nad prejetimi vlogami za izredno uskladitev cen v domovih za starejše

  Glede januarske izredne uskladitve cen oskrbnine smo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) prejeli 50 vlog. Med njimi je ministrstvo pri šestih vlogah ugotovilo neskladja. Po navodilih ministrice mag. Ksenije Klampfer bo ministrstvo preverjalo utemeljenost oddanih vlog za uskladitev cene oskrbnine s strani izvajalcev. Preučujemo tudi možnost poenotenja cen oskrbnine za posamezno kategorijo oskrbe pri vseh izvajalcih institucionalnega varstva starejših v javni mreži.

 • Državni sekretar Tilen Božič o novostih na trgu dela

  DS Tilen Božič danes na računovodskem zajtrku v gorenjski izpostavi Gospodarske zbornice Slovenije predstavlja spremembe pokojninske zakonodaje in zakonodaje s področja trga dela. Predstavitvi sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o urejanju trga dela, ki so s 1. 1. stopile v veljavo ter predstavitvi načrtov za prihodnje delo bo sledila razprava z udeleženkami in udeleženci.

  Za tem bo DS Božič obiskal še kranjsko območno službo Zavoda RS za zaposlovanje, kjer se bo seznanil s trenutnim stanjen, prihodnjih predvidenim trendom in specifikami trga dela na gorenjskem.

Iskalnik