Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Informacija o objavi razpisa za novega sodnega tajnika Splošnega sodišča EU

 • Obvestilo za stranke Ministrstva za pravosodje

  Navodilo za oddajo vlog, prijav in drugih dokumentov.

 • Pobuda za spremembo 5. odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu

  Odvetniška zbornica Slovenije je naslovila zahtevo za plačilo odvetnikov, ki nudijo pravno pomoč v nujnih zadevah v času razglašene epidemije, po Odvetniški tarifi, ter pobudo za spremembo 5. odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (odprava neenake obravnave strokovnih udeležencev glede plačila za opravljeno delo). V Ministrstvu za pravosodje smo oba predloga preučili in 21. aprila 2020 odgovorili.

 • Predlog za uvedbo začasnega ukrepa v povezavi z epidemijo COVID-19

  Združenje občin Slovenije je posredovalo predlog za uvedbo začasnega ukrepa v povezavi z epidemijo COVID-19. V Ministrstvu za pravosodje smo predlog preučili in 6. aprila 2020 odgovorili.

 • Pobuda za sprejem zakona o amnestiji

  Odvetniška družba Škerlj, odvetniška pisarna, d. o. o., je posredovala pobudo za sprejem zakona o amnestiji. V Ministrstvu za pravosodje smo pobudo preučili in 24. marca 2020 odgovorili.

 • Predlog glede dela notarjev v času epidemije

  Združenje bank Slovenije je posredovalo predlog, ki se nanaša na delo notarjev v času epidemije. V Ministrstvu za pravosodje smo predlog preučili in 18. marca 2020 odgovorili.

 • Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« v letu 2020

  Ministrstvo za pravosodje RS obvešča, da je Evropska komisija v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic. Projekti so lahko dolgi do 24 mesecev. Večina projektov mora imeti minimalno vrednost zahtevka za financiranje s strani EU v višini najmanj 75.000 EUR. V programu »Pravosodje« je EU sofinanciranje v vrednosti do 90 %, v programu »Pravice, enakost in državljanstvo« pa do 80%.

 • Stečajni postopek nad pravno osebo

  Stečajni postopek ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Stečajni postopek je vrsta postopka zaradi insolventnosti, ki se vodi zaradi uresničitve interesa upnikov, da dosežejo plačilo svojih terjatev, in sicer tako, da se v tem postopku unovči vse premoženje stečajnega dolžnika in nato iz denarnega dobroimetja, doseženega z unovčenjem, plačajo terjatve upnikov.

 • Sodna statistika

  Ministrstvo za pravosodje v skladu z določili Sodnega reda obdeluje podatke o poslovanju sodišč in štirikrat letno na spletni strani objavi bilten »Sodna statistika«.