Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
  • Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« v letu 2020

    Ministrstvo za pravosodje RS obvešča, da je Evropska komisija v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic. Projekti so lahko dolgi do 24 mesecev. Večina projektov mora imeti minimalno vrednost zahtevka za financiranje s strani EU v višini najmanj 75.000 EUR. V programu »Pravosodje« je EU sofinanciranje v vrednosti do 90 %, v programu »Pravice, enakost in državljanstvo« pa do 80%.

  • Stečajni postopek nad pravno osebo

    Stečajni postopek ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Stečajni postopek je vrsta postopka zaradi insolventnosti, ki se vodi zaradi uresničitve interesa upnikov, da dosežejo plačilo svojih terjatev, in sicer tako, da se v tem postopku unovči vse premoženje stečajnega dolžnika in nato iz denarnega dobroimetja, doseženega z unovčenjem, plačajo terjatve upnikov.

  • Sodna statistika

    Ministrstvo za pravosodje v skladu z določili Sodnega reda obdeluje podatke o poslovanju sodišč in štirikrat letno na spletni strani objavi bilten »Sodna statistika«.

Iskalnik