Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Razpis Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« v letu 2020

  Ministrstvo za pravosodje obvešča, da bo Evropska komisija v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« v kratkem objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic.

 • Zapisnik strokovnega dialoga – ProbIS

  Uprava za probacijo (v nadaljevanju UPRO) je 11. 11. 2019 povabila vse zainteresirane gospodarske subjekte na strokovni dialog v zvezi s pripravo ustreznega javnega naročila, katerega predmet je izdelava poslovne analize in izdelave dokumentacije projekt za izvedbo.

 • Stečajni postopek nad pravno osebo

  Stečajni postopek ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Stečajni postopek je vrsta postopka zaradi insolventnosti, ki se vodi zaradi uresničitve interesa upnikov, da dosežejo plačilo svojih terjatev, in sicer tako, da se v tem postopku unovči vse premoženje stečajnega dolžnika in nato iz denarnega dobroimetja, doseženega z unovčenjem, plačajo terjatve upnikov.

 • Sodna statistika

  Ministrstvo za pravosodje v skladu z določili Sodnega reda obdeluje podatke o poslovanju sodišč in štirikrat letno na spletni strani objavi bilten »Sodna statistika«.

Iskalnik