Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
  • Težave z delovanjem spletne strani, kjer so objavljene evidence Ministrstva za pravosodje

    Zaradi pretečenega certifikata prihaja do težav s povezavo do spletne strani, kjer so objavljeni: imenik sodnih izvedencev, cenilcev, tolmačev, centralna evidenca mediatorjev, evidenca izvršiteljev, register pooblaščenih izvršiteljev, imenik svetovalcev za azil/begince.

  • Stečajni postopek nad pravno osebo

    Stečajni postopek ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Stečajni postopek je vrsta postopka zaradi insolventnosti, ki se vodi zaradi uresničitve interesa upnikov, da dosežejo plačilo svojih terjatev, in sicer tako, da se v tem postopku unovči vse premoženje stečajnega dolžnika in nato iz denarnega dobroimetja, doseženega z unovčenjem, plačajo terjatve upnikov.

  • Sodna statistika

    Ministrstvo za pravosodje v skladu z določili Sodnega reda obdeluje podatke o poslovanju sodišč in štirikrat letno na spletni strani objavi bilten »Sodna statistika«.

Iskalnik