Skoči do osrednje vsebine

Soglasje lastnika zemljišč za uporabo zemljišč, vris GERK v RKG in uveljavljanje kmetijskih subvencij

V skladu s spremembo Zakona o kmetijstvu (ZKme-1G, Uradni list RS, št. 44/22) in Pravilnika o Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) (Uradni list RS, št. 7/23) objavljamo obrazec za pridobitev soglasja lastnika zemljišč za uporabo zemljišč, vris grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva (GERK) v RKG in uveljavljanje kmetijskih subvencij.
  • Obrazec mora nosilec kmetijskega gospodarstva (KMG) predložiti upravni enoti ob spremembah na GERK, vrisanih v aplikaciji RKG.