Skoči do osrednje vsebine

Spreminjamo Zakon o spodbujanju investicij

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij. Državnemu zboru Republike Slovenije ga bo predložila v obravnavo in sprejetje po nujnem zakonodajnem postopku.

Z zakonom želimo podjetjem omogočiti čim hitrejše in lažje prilagoditve zahtevam za zeleni prehod ter preprečiti izgubljanje konkurenčnosti podjetij v primerjavi z drugimi državami. Zaradi navedenega so v predlogu predvidene spodbude za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije tako podjetjem kot različnim oblikam povezovanja podjetij med seboj in z institucijami znanja. 

Med ključnimi spremembami, ki jih predlog zakona prinaša, sta aktivacija vseh možnosti za dodeljevanje državnih pomoči za raziskave, razvoj in inovacije ter širitev definicije investicije. Investicije bo tako mogoče izvesti tudi v raziskave, razvoj in inovacije, zato bodo upravičeni stroški tudi osebje, amortizacija instrumentov in opreme, amortizacija stavb in zemljišč, pogodbene raziskave, patenti in denimo režijski stroški. 

Sredstva bo za investicije višje do pol milijona evrov razpisovala Javna agencija SPIRIT Slovenija, kamor se bodo lahko prijavila posamezna podjetja. Za investicije, ki bodo višje od dveh milijonov evrov pa bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prejemal neposredne vloge s strani konzorcijev vsaj treh podjetij in enim podjetjem ali organizacijo za raziskovanje in širjenje znanja.