Skoči do osrednje vsebine

Predhodno naročanje strank na Upravni enoti Trebnje v času izrednih zdravstvenih razmer/epidemije

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da se zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19, na upravni enoti do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

 • za obisk upravne enote, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte;

 • nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odločiti na kasnejši čas;

 • plačilni promet (npr. plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);

 • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m), razkuževanje rok;

 • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

 Kontakti za naročanje:

- Elektronski naslov: ue.trebnje@gov.si

- Naslov za naročanje po navadni pošti: Upravna enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

- Naročanje po telefonu se izvaja na naslednjih številkah: 

UPRAVNO NOTRANJE ZADEVE

 • osebne izkaznice, potni listi, prijava prebivališč:

         07 34 82 279; 07 34 82 271

 • evidentiranje podpor volivcev:

         07 34 82 271; 07 34 82 279

 • vozniška dovoljenja, registracije motornih vozil:

         07 34 82 252; 07 34 82 276

 • tujci, orožne listine:

         07 34 82 275; 07 34 82 277; 07 34 82 278

 • matične zadeve, društva, ugotavljanja dejanskega prebivališča:

         07 34 82 280

 • državljanstva, prireditve:

         07 34 82 286

    

OKOLJE in KMETIJSTVO

 • gradbene zadeve:

        07 34 82 250

 • RKG (register kmetijskih gospodarstev), GERK-i:

        07 34 82 250

 • kmetijstvo:

         07 34 82 250

    

OBČA UPRAVA, SPREJEM VLOG IN INFORMACIJE

 • vojna zakonodaja:

        07 34 82 274

 • sprejem vlog, upravne overitve, digitalna potrdila:

         07 34 82 258; 07 34 82 250