GOV.SI

Succession Fund and High Representative for Succession Issues

Please note that this website is still under construction and that some of its contents may be incomplete. Thank you for your understanding.

  • The European Court of Human Rights in Strasbourg (ECHR) today convened an oral hearing on the admissibility of the inter-state application filed by Slovenia against Croatia relating to the Ljubljanska Banka (LB) claims towards Croatian companies. This was the first opportunity for Slovenia to present its arguments and evidence concerning violations committed to the detriment of LB in 48 proceedings before Croatian courts.

Sklad Republike Slovenije za nasledstvo je javni finančni sklad ustanovljen z namenom izvajanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva in s tem v zvezi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ ter opravljanja drugih nalog, povezanih z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ. Sporazum o vprašanjih nasledstva je bil podpisan 29. 6. 2001, na Dunaju, veljati pa je začel 2. 6. 2004.

Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.

Podpis sporazuma