Skip to main content

Pogoj PCT je ukinjen, maske in razkuževanje rok ostajajo

V skladu s priporočili Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije in glede na ugodnejšo epidemiološko sliko in značilnosti različice Omikron, se ukinja pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenja oziroma testiranja) za obiskovalce in uporabnike v zdravstveni dejavnosti in socialnem varstvu. Ostajata pa ukrepa obvezno nošenje mask v zdravstveni in socialnovarstveni dejavnosti ter razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UL RS št. 68/2022) v skladu s priporočili strokovne skupine določuje ukrepe, ki veljajo od sobote, 14. maja 2022, naprej:

- pogoj PCT se ukinja v zdravstveni dejavnosti - za obiskovalce in uporabnike storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev;

- pogoj PCT se ukinja v socialnem varstvu - za obiskovalce in uporabnike storitev, storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev;

- uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, razen v lekarnah, in izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev. Obvezna je uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3;

- razkuževanje rok ostaja obvezno v vseh zaprtih javnih krajih oz. prostorih.