GOV.SI

Oddelek za občo upravo, upravne naloge in skupne zadeve

Na Oddelku za občo upravo, upravne naloge in skupne zadeve Upravne enote Lendava opravljamo naslednje naloge: