GOV.SI

Oddelek za občo upravo, upravne naloge in skupne zadeve

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na Oddelku za občo upravo, upravne naloge in skupne zadeve Upravne enote Lendava opravljamo naslednje naloge: