Preskoči do glavnog sadržaja

Ambasada Republike Slovenije u Republici Srbiji sa sedištem u Beogradu počela je sa radom u januaru 2001.

Glavne aktivnosti ambasade su:

  • povezivanje, održavanje i jačanje stalnih kontakta sa srpskim ustanovama i njihovim predstavnicima
  • razmena informacija o Sloveniji i mogućnosti saradnje na području zajedničkog interesa i garantovanja uslova te jačanje saradnje među dve države
  • garantovanje stalne informisanosti srpske strane  o slovenačkom stavu kao i razvoju interesa Slovenije i garantovanje stalne i tekuće informisanosti slovenske strane o srpskim pogledima na pitanja koja su u interes Srbije
  • praćenje izveštaja srpskih  medija o Sloveniji i uspostavljanje kontakta sa novinarima
  • podrška i jačanje veze slovenačke zajednice u Srbiji
  • pružanje konzularne pomoći slovenačkoj zajednici i slovenačkim državljanima u Srbiji i izdavanje viza za ulazak stranaca u Sloveniju

Ambasador

Politika, kulturna saradnja i mediji

Ekonomska saradnja

Konzularni poslovi

Administrativno odeljenje

Odbrambena saradnja

Policijski ataše

Ostala predstavništva

Informacije o ostalim slovenačkim misijama u Srbiji dostupne su na stranici Srbija.