Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Video

  87. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji za vodjo krovne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja imenovala ministra za finance Klemna Boštjančiča. Poleg tega pa je imenovala tudi vodje in člane pogajalskih skupin za pogajanja po posameznih plačnih stebrih.

 • 176. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je danes odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

 • Državni sekretar Šefic ocenil individualne pogovore kot konstruktivne

  Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih je danes pričela individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenih za morebitno odstranitev. Namen individualnih pogovorov je lastnikom objektov podati vse razpoložljive informacije, predstaviti celoten postopek, opozoriti na potrebno pripravo lastnikov ter pridobiti podatke o njihovih razmišljanjih in izzivih.

 • Nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti

  S sprejetjem novele Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) se je sprejela tudi možnost za uveljavljanje nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti, ki ga osebe uveljavljajo pri svoji občini (59.b členu ZIUOPZP).

 • Četrta tranša pomoči za samozaposlene zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023

  10. januarja je pomoč prejelo 468 upravičencev v skupnem znesku 524.693 evrov. Nakazilo so prejeli samozaposleni, ki so prek eDavkov vložili posebno izjavo od 1. decembra do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november. Doslej je bilo na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) samozaposlenim skupaj nakazanih 1.891.713 evrov tovrstne pomoči.

 • Državni sekretar Šefic si je ogledal posledice poplav in sanacijske ukrepe na Gorenjskem

  Državni sekretar in Vodja Službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic nadaljuje z rednimi obiski na terenu, da bi se seznanil z izzivi in potrebami prizadetih območij ter predlaganimi ukrepi za pomoč. Danes je obiskal Radovljico in se srečal z župani Zgornje Gorenjske.

 • Objava seznama evidentiranih območij in objektov, ki so predvidena za odstranitev

  Državna tehnična pisarna je evidentirala poplavno in plazovno ogrožena območja in na njih objekte, ki so predmet morebitne preselitve, če se po celovitem strokovnem pregledu ugotovi, da s preventivnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti za osebe in njihovo premoženje.

 • Državni sekretar Šefic obiskal Občino Trzin

  Državni sekretar in vodja Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic, vodja Državne tehnične pisarne Blaž Dolinšek in predstavnik Direkcije za vode so se danes srečali z županom Občine Trzin Petrom Ložarjem in njegovo ekipo.

 • Iskrena hvala vsem in vsakomur

  Na Ministrstvu za finance se zahvaljujemo vsem, ki so se odzvali na klic k solidarnosti in s svojimi donacijami izkazali podporo ter omogočili pomoč pri sanaciji v poplavah prizadetih območij.

 • Lastnikom poškodovanih stanovanj in hiš v ujmah danes nakazana tretja tranša predplačil za obnovo

  Na osnovi podatkov o predhodno ocenjeni škodi v avgustovskih ujmah, kot so vneseni v aplikacijo AJDA, je Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo tretji seznam upravičencev in Finančna uprava Republike Slovenije je danes 1451 upravičencem nakazala dobrih 7 milijonov evrov akontacij za obnovo.

 • Izplačana dodatna predplačila in povračilo škode v gospodarstvu zaradi naravnih nesreč

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je po izvedenem drugem pozivu za oddajo vlog za predplačila in oceno škode v gospodarstvu oškodovancem v avgustovskih poplavah včeraj izplačalo predplačila v vrednosti dobrih 3,57 milijona evrov. Obenem je včeraj v vrednosti dobrih 65 tisoč evrov izplačalo tudi povračilo škode v gospodarstvu, nastale zaradi lanskega požara na Krasu.

 • Novosti pri obdavčenju, ki jih prinaša Zakon o obnovi

  Zbirno objavljamo določbe Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki se nanašajo na obdavčenje.

 • Intervencijski stroški po poplavah v avgustu bodo vsem prizadetim občinam povrnjeni pred koncem leta

  Vse občine, ki so posredovale podpisane zahtevke z ustreznimi dokazili za intervencijske stroške po avgustovskih poplavah, bodo sredstva iz tega naslova dobile do 29. decembra letos.

 • 167. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela Poročilo o izplačilih upravičenih intervencijskih stroškov občinam, prizadetim ob katastrofalnih poplavah med 4. in 31. avgustom letos. Uprava za zaščito in reševanje bo do 29. decembra letos izvedla izplačila upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam v skupni višini 78.183.418,97 evra. Vlada je potrdila tudi proračunske prerazporeditve.

 • Zakon o obnovi prinaša tudi ukrepe s področja kmetijstva in gozdarstva

  Državni zbor je prejšnji teden sprejel Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Glavni cilj zakona je zagotoviti mehanizme za kakovostno in hitro obnovo po avgustovskih poplavah in plazovih, zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami ter trajno ureditev in razvoj prizadetih območij.

 • Do 31. decembra je še mogoče oddati vlogo za solidarnostno pomoč za prizadete v poplavah

  Prebivalke in prebivalci, prizadeti v avgustovskih poplavah, lahko, če tega še niso storili, le še do konca meseca decembra, na centrih za socialno delo oddajo vloge za izredno denarno pomoč za poplave in za kritje stroškov najetega stanovanja oziroma uveljavljajo ostale ukrepe.

 • Drugi paket predplačil za obnovo lastnikom stanovanjskih objektov, poškodovanih v poplavah

  Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s Seznamom upravičencev do drugega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih iz avgusta 2023. Predplačilo bo izplačano 2815 upravičencem v skupni višini 18.123.727,33 evra.

 • Donacije v državni proračun so še vedno možne

  Država je za sanacijo po poplavah namenila že blizu pol milijarde evrov, v prihodnjih mesecih in letih pa bo ta številka še narasla. Sredstva, potrebna za obnovo, bodo presegla začasne dodatne finančne vire. Zato vse, ki želite in zmorete, spominjamo, da je donacije možno nakazati tudi v državni proračun. Podjetja lahko v tem primeru do konca leta 2023 uveljavljajo dodatno davčno olajšavo.

 • Video

  84. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela uredbo o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij, se seznanila z informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost ter izdala Odlok o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko.

 • Zakon o obnovi – rešitve iz delovnega področja Ministrstva za naravne vire in prostor

  Državni zbor je včeraj sprejel Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). Gre že za četrti zakon, ki nadaljuje prizadevanja vlade za obnovo območij, prizadetih v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Njegov glavni namen je zagotoviti mehanizme za kakovostno in hitrejšo obnovo, zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami in zagotoviti trajno ureditev ter razvoj.