Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • S podpisom pogodbe zagotovljeno nemoteno izvajanje javne službe STA v letu 2024

  "Veseli me, da smo danes podpisali pogodbo s Slovensko tiskovno agencijo (STA), ki za leto 2024 namenja dovolj sredstev za izvajanje javne službe, je ob podpisu poudarila direktorica Urada vlade za komuniciranje Petra Bezjak Cirman.

 • Video

  85. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je določila pravne podlage za možnost izplačila primernega nadomestila zavarovalnicam, sprejela predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu in predlog novele Zakona o urejanju prostora ter sklenila pogodbo s STA.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela mnenje o predlogu zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila več novih projektov.

 • Drugi paket predplačil za obnovo lastnikom stanovanjskih objektov, poškodovanih v poplavah

  Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s Seznamom upravičencev do drugega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih iz avgusta 2023. Predplačilo bo izplačano 2815 upravičencem v skupni višini 18.123.727,33 evra.

 • 165. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je dala soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2023, v veljavni Načrt razvojnih programov 2023 - 2026 je uvrstila dva nova projekta ter imenovala člane sveta agencije za javnopravne evidence in storitve.

 • Video

  84. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela uredbo o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij, se seznanila z informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost ter izdala Odlok o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko.

 • Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

  Vlada je mag. Petra Zmagaja razrešila s položaja direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, za vršilko dolžnosti direktorja agencije pa je imenovala mag. Matejo Cimerman.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada je na svojih delovnih telesih v dokončni obravnavi sprejela sklepa o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov, prerazporedila pravice porabe in novelirala Načrt razvojnih programov 2023-2026.

 • 162. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Zakonu o minimalnem davku in k Zakonu o spremembah Gradbenega zakona. Vlada državnemu zboru predlaga, da za dobo štirih let za člane nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije imenuje Jureta Brankoviča, Matevža Klobučarja, Petra Ribariča in Matejo Fridl Stojanović.

 • 161. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji imenovala državne sekretarje v Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za naravne vire in prostor.

 • 83. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog Energetskega zakona in prerazporedila pet milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru Radiotelevizije Slovenija. Potrdila je tudi predlog Zakona o državnih blagovnih rezervah in podaljšala nadzor na notranjih mejah do 21. decembra 2023.

 • 160. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije o Predlogu zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti - skrajšani postopek, EPA 1171-IX, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Jelka Godec), in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

 • Ljudem, prizadetim v poplavah, doslej izplačanih skoraj 60 milijonov evrov neposredne denarne pomoči

  Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je danes lastnikom stanovanj in hiš nakazala prvih 4,5 milijona evrov predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Do danes pa je Ministrstvo za naravne vire in prostor že nakazalo 218,5 milijona evrov predplačil za nujno sanacijo vsem občinam, ki so podale zahtevke.

 • 159. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji imenovala Miha Schnabla za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim za tretjo obravnavo v Državnem zboru določila besedili predloga novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predloga zakona o preoblikovanju Vzajemne, zagotovila pa je tudi dodatna sredstva za štipendije.

 • 158. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji potrdila izplačilo prve tranše predplačil lastnikom poškodovanih stanovanjskih objektov ter sprejela namero o sodelovanju pripadnikov Slovenske vojske v mirovnih silah Organizacije združenih narodov (OZN) na Cipru.

 • 157. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela sklep o izdaji Uredbe o spremembi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo.

 • Video

  82. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli in sprejela Akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine za obdobje treh let.

 • 156. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje o Predlogu priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela mnenje o predlogu priporočila za ustavitev nezakonitih migracij, v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila več novih projektov in sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado RS in Vlado Ukrajine o donaciji nepovratnih sredstev Vlade RS Vladi Ukrajine za humanitarno pomoč na področju razminiranja.