Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • 89. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sklenila, da je mogoč prehod meje brez pogoja PCT in karantene tudi zaradi nujnega zdravstvenega pregleda. Sprejela je predlog novele Zakona o igrah na srečo, Predlog zakona o spremembi novele Zakona o cestninjenju ter določila Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije.

 • Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu novele Zakona o varstvu javnega reda in miru

  Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki jih je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve in s katerimi se sledi tudi pripombam Zakonodajno-pravne službe državnega zbora.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije soglašala s predlogi amandmajev k predlogu novele Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in k predlogu novele Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. S predlaganimi amandmaji v celoti upoštevamo pripombe ali sledimo mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki jih je podala z vidika skladnosti predlaganih zakonov z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika.

 • Vlada razrešila državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo in imenovala državnega sekretarja v Službi vlade za digitalno preobrazbo

  Vlada je na današnji dopisni seji s 30. avgustom 2021 mag. Petra Geršaka razrešila z mesta državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo in ga z 31. avgustom 2021 imenovala za državnega sekretarja v Službi vlade za digitalno preobrazbo.

 • Video

  Lejko Zupanc: Cepljenje in upoštevanje samozaščitnih ukrepov še naprej nujno in smiselno

  Osrednja tema današnje novinarske konference so bile razmere v bolnišnicah, saj se število oseb, ki zaradi okužbe s COVID potrebujejo zdravniško pomoč, vnovič povečuje. Razmere v bolnišnicah je predstavila dr. Tatjana Lejko Zupanc, Maja Bratuša pa je predstavila aktualne epidemiološke podatke.

 • Sprejete spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 • Video

  88. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji s spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 vanjo dodatno vključila še osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco in poklicne gasilce. Uvedla je tedensko testiranje za študente, ki bo financirano iz državnega proračuna. Prav tako je s spremembo odloka določila, da gredo lahko čez mejo brez pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in karantene tudi šolarji in osebe, ki jih peljejo. Vsem ostalim odlokom je podaljšala veljavnost do 5. septembra.

 • Odločitev vlade s seje vladnega odbora

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo v dokončni obravnavi sprejela Uvrstitev novega projekta »Investicije Uprave RS za jedrsko varnost« v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024.

 • Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

  Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 • Video

  Vlada v Nacionalno strategijo cepljenja uvaja tretji odmerek cepiva

  Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sta sodelovala minister za zdravje Janez Poklukar, državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec in Maja Bratuša, ki je uvodoma predstavila najnovejše epidemiološke podatke.

 • 256. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe določenih odlokov, ki določajo ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. S spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 je določila izjeme, za katere sredstva za izvedbo presejalnih programov krije državni proračun. Sklenila je, da se bo v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, za učence in dijake izvajalo samotestiranje.

 • 255. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji med drugim potrdila predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost, sprejela Uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg ter izdala Uredbo o spremembah Uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena.

 • 254. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela več odločitev.

 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Glede na hiter porast okužb z različico delta v državah članicah EU, v posledici česar obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije novega koronavirusa v Sloveniji, je Vlada Republike Slovenije sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenij, upoštevaje vsebino Načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 z dne 7. januarja 2021, ki je bil zaradi pojenjanja pandemije spremenjen dne 9. aprila 2021.

 • 252. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela več odločitev.

 • 251. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela mnenje k več predlogom zakonov ter odgovore na poslanska vprašanja.

 • 250. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela več odločitev. Med drugim je sprejela sklep, da se Severni Makedoniji podaljša pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju ter sprejela odgovor na dopis sindikalnih central v zvezi z obuditvijo socialnega dialoga.

 • 249. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da se omogoči cepljenje oseb proti COVID-19, ki so v Republiki Sloveniji in jim cepljenje ni zagotovljeno na podlagi Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19.

 • 248. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 in o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki vse odloke, povezane z ukrepi za obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, podaljšuje do 15. avgusta. Vlada je sprejela tudi odločitev in preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite Severni Makedoniji poslala pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju.

 • 247. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji prerazporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu, Republiki Zelenortski otoki brezplačno namenila 150.000 odmerkov cepiva proti COVID-19 proizvajalca AstraZeneca in sklenila, da se v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov.