Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Vlada imenovala Klemna Boštjančiča, ministra za finance, za podpredsednika vlade

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji na predlog predsednika vlade dr. Roberta Goloba imenovala Klemna Boštjančiča, ministra za finance, za podpredsednika Vlade Republike Slovenije.

 • Minister Klemen Boštjančič predlagan za podpredsednika Vlade Republike Slovenije

  Vlada na današnji dopisni seji odloča o predlogu predsednika vlade dr. Roberta Goloba za imenovanje Klemna Boštjančiča, ministra za finance, na mesto podpredsednika vlade.

 • 178. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je razrešila generalnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje.

 • Video

  87. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji za vodjo krovne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja imenovala ministra za finance Klemna Boštjančiča. Poleg tega pa je imenovala tudi vodje in člane pogajalskih skupin za pogajanja po posameznih plačnih stebrih.

 • 176. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je danes odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela mnenje o predlogu pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in stališče o predlogu uredbe EU o vzpostavitvi instrumenta za reforme in rast za Zahodni Balkan.

 • GOVSI podkast: širimo nabor oblik komuniciranja z javnostjo

  Na Uradu vlade Republike Slovenije za komuniciranje (Ukom) pripravljamo prvi vladni podkast z imenom »GOVSI podkast«. Gre za (video) podkast Vlade Republike Slovenije, s katerim širimo ustaljene načine obveščanja in komuniciranja z javnostjo ter krepimo transparentnost vladnega delovanja.

 • Mnenje vlade o predlogu novele zakona o varstvu okolja

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki sta ga Državnemu zboru predložila EKO ANHOVO in DOLINA SOČE – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo ter Zavod raziskovalni Inštitut 8. marec skupaj s 6012 overjenimi podpisi volivk in volivcev in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

 • 174. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji ponovno imenovala državna sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Evo Knez in Blaža Germška. Imenovala je tudi člane v svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in prerazporedila proračunska sredstva.

 • 173. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela Mnenje o pobudi ter dopolnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 13. člena Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list (UL) št. 66/23) in 13. člena Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (UL št. 66/23 in 120/23) oziroma 1. člena Uredbe o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (UL št. 120/23).

 • Video

  86. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o izvajanju uredbe EU o enotnem trgu digitalnih storitev in sklep o sodelovanju Slovenije v postopku za izdajo svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča v Haagu o politikah in praksah Izraela na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja delov Zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., dala soglasje k Poslovnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) za leti 2024 in 2025 ter sprejela več odgovorov na sklepe Državnega sveta Republike Slovenije in njegovih komisij.

 • Vlada določila vladno pogajalsko skupino in sprejela izhodišča za pogajanja glede stavkovnih zahtev

  Vlada je na današnji dopisni seji za pogajanja z Glavnim stavkovnim odborom FIDES določila vladno pogajalsko skupino ter sprejela izhodišča za pogajanja v zvezi s stavkovnimi zahtevami.

 • 172. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je seznanila s predlogom Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 ter akti v zvezi z njegovo realizacijo. Vlada pooblašča ministra za javno upravo mag. Franca Propsa in ministra za finance Klemna Boštjančiča za podpis Dogovora.

 • 171. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ali vsaj njenega 16. člena oziroma Uredbe o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in imenovala Gregorja Meterca za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • 170. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je kot zavezanca za monitoring in vzdrževanje trajnih jamskih objektov ter za izvedbo nujnih vzdrževalnih in sanacijskih del na površini bivšega pridobivalnega prostora Trbovlje-Hrastnik določila Premogovnik Velenje. Imenovala je tudi vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

 • 169. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je seznanila s Seznamom upravičencev do tretjega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih iz avgusta 2023, podaljšala je Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter na mesto državnega sekretarja v Ministrstvu za naravne vire in prostor imenovala mag. Mirana Gajška.

 • Video

  Sloveniji več kot pol milijarde evrov evropskih sredstev za okrevanje in odpornost

  Slovenija je prejela plačilo drugega zahtevka za plačilo sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 536 milijonov evrov.

 • 168. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje ter za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termo mineralna voda, za leto 2024. V veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 je vlada uvrstila projekt »Nakup poslovnih prostorov v Ljubljani za potrebe pravosodnih organov«.

 • 167. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela Poročilo o izplačilih upravičenih intervencijskih stroškov občinam, prizadetim ob katastrofalnih poplavah med 4. in 31. avgustom letos. Uprava za zaščito in reševanje bo do 29. decembra letos izvedla izplačila upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam v skupni višini 78.183.418,97 evra. Vlada je potrdila tudi proračunske prerazporeditve.