Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Upravna enota Litija v novih, primernejših prostorih

  Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes skupaj z načelnikom mag. Francem Propsom in županom Francem Rokavcem otovoril nove prostore upravne enote Litija. Ti se vračajo v prostore tamkajšnje občine in so tako za uporabnike upravnih storitev, kot tudi za zaposlene bolj funkcionalni in primernejši.

 • OECD pregled digitalne javne uprave v Sloveniji – ključne ugotovitve

  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se je pri izdelavi celovitega pregleda digitalne uprave v Sloveniji osredotočila na štiri glavne vidike: koordinacija in upravljanje, digitalne spretnosti, razvoj in ponujanje storitev ter upravljanje s podatki. V ključnih ugotovitvah OECD poudarja, da Slovenija na poti razvoja digitalne javne uprave sicer dobro napreduje, izboljšati pa moramo koordinacijo, vizijo in analitični pristop ter potrebujemo močnejše vzvode za usmerjanje digitalne transformacije. Za agilnost in hitro prilagajanje pa je primerjalna prednost Slovenije prav njena majhnost in splošna navdušenost nad digitalizacijo.

 • Minister Koritnik ob odprtju prenovljenih prostorov Upravne enote Ljubljana izrazil zahvalo zaposlenim ter izpostavil večjo kakovost storitev za državljane

  Danes je potekalo uradno odprtje prenovljenih prostorov Upravne enote (UE) Ljubljana na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani, kjer bo sedaj delovalo pet dosedanjih izpostav. V prenovljeni stavbi bodo stranke lahko opravile vse upravne storitve, ki so jih do sedaj urejale na izpostavah Upravne enote Ljubljana: Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik. Še vedno pa prostori upravne enote ostajajo v stavbi na Tobačni.
  Na slovesnosti, ki je potekala pred poslopjem, so zbrane nagovorili minister za javno upravo Boštjan Koritnik, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in načelnik UE Ljubljana mag. Bojan Babič.

 • Minister Koritnik ob obisku občine Hrastnik: "Zasavje dobiva z usmeritvijo v turizem in storitveno industrijo nek nov značaj."

  Minister za javno upravo Boštjan Koritnik nadaljuje z rednimi obiski slovenskih občin in upravnih enot. Danes se je ustavil v občini Hrastnik, kjer se je najprej sestal z županom Markom Funklom ter načelnico tamkajšnje upravne enote Darjo Klenovšek. Nato pa je nagovoril zbrane na otvoritvi prenovljenih prostorov Turistično – informacijskega centra Hrastnik ter si ogledal novo turistično pot, ki nosi ime Pot SREČNO.

 • Podelitev državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva

  Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Veliki dvorani Predsedniške palače priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2019. Gre za najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, prostovoljcem oziroma prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Prireditve se je udeležil tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja za leto 2019 je prejela Julijana Kralj, ki se je svojo prostovoljsko pot posvetila parapleginjam in tetrapleginjam – žrtvam nasilja v družini. Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo pa so prejeli Neva Gregorec, Gašper Zevnik in Maja Kuzma Ganić.

 • Prvič po epidemiji se je sestala delovna skupina za lokalno samoupravo

  Na pobudo ministra Boštjana Koritnika se je danes sestala delovna skupina za lokalno samoupravo, ki je obravnavala vprašanja s področja lokalne samouprave pri oblikovanju politik Ministrstva za javno upravo in drugih državnih organov na področju lokalne samouprave. Gre za telo, namenjeno medinstitucionalnemu dialogu med državnimi organi in občinami. Minister je ob tem poudaril, da je redno sodelovanje ključ do uspeha, na katerem bo temeljilo tudi delo v tem mandatu.

 • Minister Boštjan Koritnik obiskal občino Bistrica ob Sotli

  Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je dan po dnevu državnosti obiskal občino Bistrica ob Sotli, kjer se je sestal z županom Franjem Debelakom, pridružili pa se mu je tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in državni sekretar na ministrstvu za javno upravo, sicer domačin, mag. Peter Geršak.

 • Minister Koritnik ob občinskem prazniku občine Litija: »Naj bodo osnovna vodila še naprej sodelovanje, solidarnost in strpnost!«

  Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes nagovoril zbrane na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku Občine Litija in v družbi župana Francija Rokavca otvoril prenovljeno podružnično osnovno šolo Dole pri Litiji.

 • »Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0«

  Skrb za odlično osebno uporabniško izkušnjo udeleženca potovanja je trend, ki dandanes učinkovito povezuje turizem z uporabo podatkovne ekonomije. Prav podatkovna ekonomija nam namreč preko novih tehnologij in obdelave podatkov v realnem času omogoča boljše spoznavanje turistične destinacije, večjo optimizacijo potovanja in stroškov, hkrati pa povečuje priložnosti za dodaten zaslužek skozi osebna doživetja obiskovalcev. Razvoj na tem področju je izjemen, hiter, poln novih priložnosti.

 • DESI 2020: Slovenija napredovala za eno mesto

  Evropska komisija je objavila nove vrednosti Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) 2020. Slovenija je napredovala za eno mesto in je med 28 državami uvrščena na 16. mesto, kar je v krovnem razvrščanju nekoliko pod evropskim povprečjem. Nad povprečjem EU pa smo uvrščeni v podkategorijah na področju splošne razširjenosti fiksnih širokopasovnih povezav, pokritosti s fiksnim zelo visoko zmogljivim omrežjem in pokritosti z omrežjem 4G.

 • Slovenija med skupino držav, ki vzpostavljajo Globalno partnerstvo za umetno inteligenco

  Globalno partnerstvo za umetno inteligenco je mednarodna pobuda z več deležniki za podporo in usmerjanje odgovorne uporabe in razvoja umetne inteligence, ki bo ob upoštevanju človekovih pravic, vključevanja in raznolikosti spodbujala inovacije in gospodarsko rast.

 • Zahvala vladnemu klicnemu centru za informacije o koranavirusu

  Danes preneha z delovanjem Klicni center za informacije o koronavirusu, kjer smo prebivalci lahko prejeli zanesljive in sprotne informacije glede novega koronavirusa. Vsem sodelujočim se je za njihovo požrtvovalnost in nesebično podporo osebno zahvalil tudi minister Boštjan Koritnik, ki sicer center obiskal tudi že v začetku epidemije.

 • Ministri o prioritetah prihodnjega digitalnega razvoja Evropske unije

  Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo mag. Peter Geršak se je danes udeležil neformalne videokonference ministrstev držav članic EU, pristojnih za telekomunikacije in informacijsko družbo. Udeleženci virtualnega srečanja so razpravljali o digitalnih prioritetah po končani epidemiji COVID-19, kot so npr. umetna inteligenca, povezljivost in uporaba podatkov.

 • Na Ministrstvu za javno upravo pripravili grafični prikaz in iskalnik belih lis

  V Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (Načrt NGN 2020) je določen strateški cilj, da se zagotovi dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo in sicer hitrosti vsaj 100 Mb/s za 96 % gospodinjstev in vsaj 30 Mb/s za preostale 4 % gospodinjstev.
  Za boljši pregled smo na Ministrstvu za javno upravo pripravili in prvič objavili natančen grafični prikaz in iskalnik belih lis - gospodinjstev, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

 • Minister Koritnik: »Dialog med vlado in občinami mora potekati v ozračju zaupanja in v iskanju rešitev«

  Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je v Medvodah udeležil redne skupščine Skupnosti občin Slovenije (SOS). V nadaljevanju dneva pa si je v spremstvu župana Francija Rokavca in načelnika upravne enote Litija mag. Franca Propsa ogledal nove prostore tamkajšnje upravne enote. Selitev bo sicer potekala konec tega meseca.

 • Poslovanje upravnih enot po preklicu epidemije

  Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) epidemijo preklicala. V skladu s tem je bil sprejet sklep vlade o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020. Z njim se določa, da so začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) veljavni le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa prenehajo veljati. Splošni akti državnih organov oziroma organov državne uprave in drugih državnih organov ter nosilcev javnih pooblastil, izdani na podlagi ZZUSUDJZ, so morali biti usklajeni do tega datuma.

 • Poročanje premoženjskega stanja le še na eUpravi

  Od 1. junija je poročanje premoženjskega stanja zavezancev mogoče le še na portalu eUprava.
  Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je 1. januarja 2020 prešla na nov način poročanja premoženjskega stanja zavezancev, in sicer je o premoženjskem stanju mogoče poročati na portalu eUprava. Z majem pa se je izteklo tudi prehodno obdobje, v katerem je bilo še vedno mogoče poročati tudi na obrazcih, dostopnih na spletni strani komisije, ki so jih zavezanci komisiji pošiljali po pošti.

 • Javni razpis »GOŠO4«: rok za predložitev vlog do 19. junija 2020

  Zainteresirani prijavitelji na Javni razpis »GOŠO 4« morajo vloge oddati najpozneje do petka, 19. junija 2020 do 13. ure. Na ta dan ob 13.30 uri bo v prostorih Ministrstva za javno upravo tudi odpiranje prispelih vlog.

 • Povečanje digitalizacije v vaši regiji - pristop CARPE DIGEM

  V četrtek, 28. maja 2020 je s pomočjo Zooma potekal webinar, katerega namen je bil predstaviti dobre prakse, izzive in priložnosti na področju digitalne preobrazbe, s poudarkom na regiji oziroma lokalnih skupnostih.

 • Izteka se prehodno obdobje poročanja premoženjskega stanja

  Z majem se izteka prehodno obdobje poročanja premoženjskega stanja zavezancev, ki bo od 1. junija 2020 mogoče le še na portalu eUprava.

Iskalnik