Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Znani rezultati poostrenega nadzora nad vsebnostjo etilen oksida oziroma njegovega metabolita v živilih

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je prejela rezultate vseh analiz vzorcev, ki so bili odvzeti v okviru poostrenega nadzora nad vsebnostjo etilen oksida oziroma njegovega metabolita. Vzorčenje je potekalo v obdobju od 2. - 5. avgusta 2021, in sicer na različnih mestih v živilski verigi. Večina vzorcev je bila odvzeta v prometu, ostali pri distributerjih surovin oziroma polizdelkov.

 • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je uspešno zaključila trialog na zakonodajnem predlogu spremembe Uredbe o uradnem nadzoru v okviru PSEU 21

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 31. avgusta v okviru PSEU 21 kot predsedujoča Svetu EU vodila trialog z Evropskim parlamentom in Komisijo. Na trialogu je bil dosežen dogovor vseh vpletenih.

 • Prvi sestanek Direktorjev veterinarskih služb v okviru PSEU 2021

  Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Matjaž Guček je 15. 7. 2021 vodil prvi sestanek Delovne skupine za živali in veterinarska vprašanja- Vodje veterinarskih služb v okviru PSEU 21.

 • Potrjena prva najdba virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika v Sloveniji

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), zaradi prve potrjene najdbe virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV) v slovenski pridelavi, ponovno opozarja pridelovalce paradižnika in paprike k izvajanju biovarnostnih ukrepov za preprečevanje vnosa in preprečevanje širjenja virusa ToBRFV.

 • Afriška prašičja kuga: kampanja ozaveščanja za preprečevanje pojava bolezni pri nas

  Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v 18 državah po Evropi, tudi v Sloveniji, začenja s kampanjo za zajezitev širjenja afriške prašičje kuge (APK).

 • Obvestilo o ugotovljeni prisotnosti etilen oksida v aditivu za živila

  V mesecu juniju je španski proizvajalec sladoledov v okviru internih kontrol v eni od surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji sladoleda - aditivu E410 gumi iz zrn rožičevca, ugotovil prisotnost etilen oksida. Uporaba slednjega zaradi svojih toksikoloških lastnosti ni dovoljena v pridelavi pridelkov niti v nadaljnjih stopnjah živilske verige. Ne glede na navedeno, je bilo omenjeno sredstvo uporabljeno za namen preprečevanja mikrobiološkega tveganja, zato so ostanke dokazali v samem aditivu.

 • Ugotovitve Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede kršitev zakonodaje s področja zaščite živali

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je po seznanitvi s posnetkom takoj pristopila k preverjanju pristnosti posnetka in ugotavljanju dejanskega stanja na terenu. Na posnetku intenzivne reje prašičev na farmi za reprodukcijo so prikazana sporna ravnanja oziroma kršitve zakonodaje s področja zaščite živali.

 • Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice. Natančnejše roke zatiranja je tudi letos napovedala Javna služba zdravstvenega varstva rastlin. Zatiranje je treba opraviti v prvi dekadi julija, na območju Štajerske in Prekmurja pa najkasneje do 14. julija.

 • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vodila prvo delovno skupino kot PSEU 2021

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 28. junija na prošnjo dosedanje predsedujoče Portugalske, pred uradnim prevzemom predsedovanja Svetu EU vodilo sestanek za usklajevanje stališč pred zasedanjem Codex Alimentarius CCPR52 (52. zasedanje Codex komiteja za ostanke pesticidov).

 • Priporočila prevoznikom živali v vročih dneh

  Ob pojavu izredno visokih temperatur vas opozarjamo, da morate med prevozom živali v komercialne namene zagotoviti znotraj prevoznega sredstva temperaturo od 5 do 30 °C. Dovoljeno je odstopanje +/- 5°C.

 • Priporočila lastnikom živali v vročih dneh

  Visoke temperature imajo močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke temperature.

 • Javni poziv za usposabljanje za izvajalce določenih nujnih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge (APK)

  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila javni poziv za usposabljanje za izvajalce določenih nujnih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge (APK).

 • Letošnji svetovni dan hrane na temo »Varna hrana danes za zdrav jutri«

  Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Državni svet RS in Evropska mreža deklaracije za hrano, tehnologijo, prehrano in zdravje so ob tej priložnosti pripravili že 3. strokovno konferenco o izzivih, ki nas na področju varne hrane čakajo v prihodnosti.

 • Minister dr. Podgoršek na 5. video dialogu Kitajske ter držav Srednje in Vzhodne Evrope

  Generalna uprava za carino Ljudske republike Kitajskem danes in jutri organizira 5. video dialog Kitajske in držav Srednje in Vzhodne Evrope za carino, inšpekcijski nadzor in karanteno. Ob robu video dogodka je minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek danes preko video povezave podpisal protokol za izvoz perutninskega mesa iz Slovenije na Kitajsko ter uvodoma nagovoril udeležence dogodka.

 • 3. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane

  Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane.

 • Ukinitev ukrepov zaradi visoko patogene aviarne influence

  Na podlagi ocene epizootiološke situacije glede aviarne influence (AI) v Sloveniji je Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) sprejelo sklep, da se ukinejo ukrepi, uvedeni zaradi pojavov aviarne influence pri prostoživečih pticah.

 • Simulacijska vaja na temo afriške prašičje kuge (APK)

  Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo preverili odzivnost in delovanje služb, ki bi se aktivirale ob pojavu afriške prašičje kuge (APK) v Sloveniji. Simulacijska vaja je potekala danes od 9. do 14. ure. Vključeni so bili člani Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB) in člani skupine strokovnjakov, ki se skliče ob pojavu APK.

 • Svetovni dan veterinarjev 2021

  Veterinarji po vsem svetu, vsako leto, zadnjo soboto v aprilu, obeležujejo svoj dan. Določilo ga je svetovno združenje veterinarjev leta 2000. To je dan, ko so v ospredju različni vidiki dela veterinarjev. Letos je to zagotavljanje pomena veterinarske stroke, spodbujanje zdravja in dobrobiti živali, javnega zdravja, s poudarkom na izobraževanju in partnerstvu.

 • Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja na previdnost pri nakupu semen in sadik paradižnika, paprike in feferonov zaradi možne okužbe z virusom rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV). Pridelovalci paradižnika, paprike in feferonov naj redno pregledujejo svoje nasade in v primeru suma na navzočnost bolezenskih znamenj nevarnega virusa takoj obvestijo Upravo.

 • Pojasnilo o izvajanju ukrepov Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob tragičnem dogodku v Mengšu

  Zaradi zanimanja javnosti in številnih pisnih vprašanj občanov podajamo naslednje pojasnilo glede ukrepanja uradnih veterinarjev v primeru, ko je pes povzročil smrt človeka.