Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Opičje koze pri človeku v Sloveniji

  V Sloveniji je bil potrjen prvi primer okužbe z virusom opičjih koz pri človeku. Opičje koze so virusna zoonoza (bolezen, ki se prenaša z živali na ljudi), ki jo povzroča virus opičjih koz. Na podlagi izvedene hitre ocene tveganja, ki jo je opravil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (angleško European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) obstaja v Evropi potencialna nevarnost prenosa opičjih koz s človeka na žival. Zato je za obvladovanje izpostavljenih hišnih ljubljenčkov in preprečevanje prenosa bolezni med prostoživeče živali nujno potrebno sodelovanje pristojnih služb za javno zdravje in zdravje živali v okviru strategije "Eno zdravje“.

 • Izvajanje nadzora nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

  Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje  inšpekcijske službe, s pristojnostmi za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi v letošnjem letu že opravljajo nadzore. Prav tako so se dogovorile tudi za skupne nadzore. Poseben poudarek je namenjen  prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.

  V nadzorih, ki se bodo izvajali preko celega leta, bodo sodelovali inšpektorji Finančne uprave RS (FURS), Tržnega inšpektorata RS (TIRS), Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Inšpektorata za infrastrukturo (IRSI) ter Urada za meroslovje (MIRS).

 • Podaljšanje prehodnih ukrepov glede zahtev pri uvozu v Združeno kraljestvo

  Vlada Združenega kraljestva (ZK) je sprejela odločitev o podaljšanju prehodnih ukrepov pri uvozu v ZK. Dodatne zahteve glede izvajanja veterinarskega in fitosanitarnega nadzora nad določenimi pošiljkami, ki se uvažajo v ZK, ter obveznosti glede veterinarskih in fitosanitarnih spričeval, naj bi namesto 1. julija 2022 pričele veljati šele konec leta 2023. Nadzor, ki se že izvaja in že veljavne zahteve glede najave in spremljajoče dokumentacije, pa ostanejo nespremenjeni.

 • 12. maja prvič obeležujemo mednarodni dan zdravja rastlin

  Združeni narodi so 12. maj razglasili za mednarodni dan zdravja rastlin, predvsem z namenom globalnega ozaveščanja o tem, kako lahko varovanje zdravja rastlin pomaga ohranjati biotsko raznovrstnost in naravo ter spodbujati gospodarski razvoj. Bolezni in škodljivci rastlin se lahko širijo na različne načine, tudi s potniško prtljago. Zato - ne tvegajte in ne prinašajte rastlin iz tujine ter tudi tako pomagajte ohraniti naše rastline zdrave!

 • Ukinitev ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da so zaradi ugodne epizootiološke situacije preklicani ukrepi zaradi pojavov visoko patogene aviarne influence pri prostoživečih pticah.

 • Podjetje Ferrero je začasno ustavilo proizvodnjo v svojem obratu v Belgiji in razširilo odpoklic

  Včeraj je zastopnik proizvajalca Ferrero za Slovenijo (Ferrero Hrvaška) obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) o zadnjih ugotovitvah oblasti pristojnih za nadzor nad varno hrano v njihovem belgijskem obratu, v katerem proizvaja določen nabor čokoladnih izdelkov. Informacijo o tem je UVHVVR prejela tudi preko EU RASFF sistema. Zaradi pojava zastrupitev povezanih z uživanjem izdelkov proizvedenih v tem obratu ter na podlagi ugotovitev nadzora, je podjetje Ferrero začasno ustavilo delovanje svoje belgijske tovarne, ki se nahaja v mestu Arlon. Takoj je stekel tudi odpoklic vseh izdelkov vseh lotov, ki so se tam proizvajali.

 • Fleksibilnost pri označevanju in informiranju potrošnika vezana na razmere v Ukrajini

  Z namenom lažje prilagoditve nosilcev živilske dejavnosti pri proizvodnji, upoštevajoč hitro spremembo uporabljenih surovin v obstoječih recepturah živil, se začasno dovoli fleksibilno izvedbo izpolnjevanja predpisanih zahtev podajanja informacij na živilih iz Uredbe (EU) 1169/2011.

 • Zasedanje vodij veterinarskih služb v Bruslju od 28. do 29.3. 2022

  Od 28. do 29. marca je v Bruslju potekalo zasedanje vodij veterinarskih služb (angleško Chief veterinary officers - CVO), ki se ga je udeležil tudi generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Matjaž Guček.

 • Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) pripravlja vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS).

 • Obveščanje glede pravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev v povezavi z varovanjem čebel

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) pripravlja vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS).

 • Generalni direktor Matjaž Guček na Ministrski konferenci "Eno zdravje" v Parizu

  Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Matjaž Guček se je v ponedeljek 7. marca 2022 udeležil Ministrske konferenco »Eno zdravje« na visoki ravni o odpornosti mikrobov v Parizu.

 • Odstopanja za netrgovske premike hišnih živali zaradi izrednih razmer v Ukrajini

  Zaradi izrednih razmer v Ukrajini, se začasno dovoli vstop hišnih živali na podlagi izpolnjene vloge in pod pogoji, ki so navedeni v vlogi, da se zagotovi, da vstop teh živali v EU ne predstavlja tveganja za vnos/prenos stekline.

 • Izvoz v Združeno kraljestvo – odobreni obrati v TRACES NT

  Za izvoz pošiljk živali in blaga v Združeno kraljestvo je obvezen vpis vseh odobrenih živilskih obratov in odobrenih obratov za živalske stranske proizvode v sistem TRACES NT, najkasneje do 31. 3. 2022, sicer bodo pošiljke zavrnjene.

 • Ugotovitve nadzora proizvodnje in prodaje mladega govejega mesa z oznako Izbrana kakovost Slovenija

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je na podlagi prejetih obvestil o možnih nepravilnostih pri akcijskem trženju stegna govejega mesa z oznako »Izbrana kakovost Slovenija« (IK) izvedla uradni nadzor, s katerim je preverila izpolnjevanje zahtev, ki jih določa shema IK, vključno z zagotavljanjem sledljivosti skozi celotno verigo trženja. Akcijsko trženje govejega mesa IK sta izvedli dve trgovski verigi v času od 18. do 25. 1. 2022. Uradni nadzor je obsegal preverjanje sledljivosti med obrati, ustreznost označevanja, vodenje evidenc in upoštevanje zahtev iz veljavne specifikacije za shemo IK za goveje meso.

 • Sprememba ukrepov v zvezi z aviarno influenco

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da je Državno središče za nadzor bolezni na včerajšnjem sestanku sprejelo sklep o spremembi ukrepov zaradi pojavov visoko patogene aviarne influence pri prostoživečih pticah.

 • Ukrepi za preprečevanje širjenja virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika v Sloveniji

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) bo, zaradi velikega števila okužb virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika (angleško Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) v državah članicah Evropske unije in prve potrjene najdbe na paradižniku v slovenski pridelavi v letu 2021, intenzivno spremljala poti prenosa virusa.

 • Ukrepi zaradi aviarne infuence pri prostoživečih pticah še vedno v veljavi

 • Ukinitev nekaterih ukrepov glede aviarne influence v Sloveniji

  Z današnjim dnem se ukinjajo zaščitno in ogroženo območje ter ukrepi na teh območjih, ki so bili uvedeni zaradi pojava visoko patogene aviarne influence (HPAI) H5N1 pri perutnini.

 • Opravljen nadzor nad sledljivostjo in označevanjem govejega mesa "izbrana kakovost Slovenija"

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prejetih obvestil 17. januarja letos o nepravilnostih pri prometu z govejim mesom "izbrana kakovost Slovenija" uvedla inšpekcijske postopke preverjanja sledljivosti in masnega toka za goveje meso z oznako IK.

 • Posodobljene informacije o situaciji glede aviarne influence v Sloveniji