Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Rekonstrukcija mostu čez Dragonjo v Dragonji

  V torek je bila izvedena uvedba v delo rekonstrukcije mostu čez Dragonjo v Dragonji na cesti G1-11, odsek 1062 v km 14,520.

 • Betoniranje notranje obloge železniškega predora Pekel

  Izvajalec je dne 6. 9. 2022 začel betoniranje notranje obloge železniškega predora Pekel, ki bo predvidoma potekalo 6 mesecev.

 • Izveden preboj novega železniškega predora Pekel

  Danes ob približno 11. uri je bil izveden preboj novega, 1.530 metrov dolgega, železniškega predora Pekel, ki bo nadomestil obstoječ predor.

 • Ob nesreči nisi sam

  Direkcija za infrastrukturo je v sodelovanju z Avto-moto zvezo Slovenije, Policijo in Reševalno postajo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana posnela film s prikazom poteka komunikacije, v primeru prometne nesreče, med dispečerjem v dispečerskem centru reševalne postaje in osebo, ki priskoči na pomoč na samem kraju nesreče.

 • Podpisana pogodba za izvedbo ureditve železniške postaje Šentjur

  Direkcija za infrastrukturo je danes na železniški postaji Šentjur podpisala pogodbo za izvedbo ureditve železniške postaje v višini 7.427.757,71 evra.

 • Podpisana pogodba za izvedbo ureditve železniške postaje Zagorje

  Danes je Direkcija za infrastrukturo na železniški postaji Zagorje podpisala pogodbo za izvedbo ureditve železniške postaje v višini 19.145.141,51 evrov.

 • Ukinitev začasnega nivojskega prehoda za pešce in kolesarje na vozlišču Pragersko

  V sklopu izvedbe del za ureditev železniške postaje in vozlišča Pragersko je od 30. 6. 2022 naprej ukinjen začasni nivojski prehod čez tire za pešce in kolesarje.

 • Nova lokacija Direkcije za infrastrukturo

  Del Direkcije za infrastrukturo bo s torkom, 28. 6. 2022 deloval na novi lokaciji, in sicer Hajdrihova ulica 2a.

 • »Ko sekunde štejejo«

  Direkcija za infrastrukturo je v sodelovanju z Avto-moto zvezo Slovenije, Policijo in Reševalno postajo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana posnela film »Ko sekunde štejejo« s prikazom, kako naj motorist ravna v primeru nesreče drugega motorista.

 • Podpisana pogodba za izvedbo nadgradnje železniške postaje Domžale

  Direkcija za infrastrukturo je na železniški postaji Domžale podpisala pogodbo za izvedbo nadgradnje železniške postaje Domžale v višini 13.902.801,54 evra, rok izvedbe je 12 mesecev od uvedbe v delo.

 • Prejeta ponudba za projektiranje novega železniškega postajališča Zbelovo

  Dne 7. 3. 2022 je bil na portalu javnih naročil objavljen razpis za izdelavo izvedbenega načrta za gradnjo novega železniškega postajališča Zbelovo. Do roka za oddajo ponudb, ki je bil danes ob 10. uri, je prispela samo ponudba podjetja KO-BIRO d. o. o. v vrednosti 238.073,24 evra. Sledi pregled ponudbe.

 • Dela na vozlišču Pragersko v polnem teku

  V okviru nadgradnje vozlišča Pragersko potekajo gradbena dela na tirni infrastrukturi, objektih, podhodu za pešce in podvozu.

 • Betonirani že dve tretjini viadukta Pesnica

  Prejšnji četrtek, 17. marca 2022, je bilo izvedeno peto betoniranje prekladne konstrukcije viadukta Pesnica. Do zaključka betoniranja bodo izvedene še štiri betonaže.

 • V letu 2021 urejenih 27 nivojskih križanj cest z železnico

  Ob nadgradnji javne železniške infrastrukture na Direkciji za infrastrukturo posebno pozornost posvečamo zagotavljanju višje ravni prometne varnosti, kamor sodijo tudi ureditve nivojskih prehodov. V letu 2021 je bilo v okviru nadgradenj prog in samostojnih projektov urejenih 27 križanj cest z železnico, ki so bili prej označeni samo z Andrejevim križem, od tega je bilo 24 ukinjenih in 3 zavarovani z avtomatsko zapornico. Na železniškem odseku med Pesnico in Šentiljem ni več nobenega prehoda označenega z Andrejevim križem.

 • Dela v predoru Pekel v teku, izveden preboj reševalnega rova

  Izkopna dela v predoru Pekel potekajo iz severne in južne strani, iz severne strani je izkopane 988 m kalote, iz južne strani pa 93 m. Od skupne izkopne dolžine predora, ki znaša 1530 m, je treba izkopati še približno 450 m.

 • Zaključena dela na levem tiru odseka Ljubljana–Brezovica

  Konec januarja so bila na železniškem odseku Ljubljana–Brezovica zaključena dela na levem tiru. Izvajalec bo z deli na desnem tiru pričel predvidoma 6. februarja 2022.

 • Obvestilne table s prikazovalniki

  Direkcija za infrastrukturo je v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom na cesti R1-206, odsek Trenta–Bovec, postavila obvestilne table s prikazovalniki, ki z dvojezičnimi napisi opozarjajo voznike na preveliko hitrost in hrup motornih vozil.

 • Zaključena nadgradnja železniške proge na odseku Zidani Most–Celje

  Ob 13. uri smo simbolično obeležili zaključek 230 milijonov vredne nadgradnje železniškega odseka Zidani Most–Celje.

 • Izkopana tretjina predora Pekel

  Pri gradnji 1.530 metrov dolgega predora Pekel, je izvajalec dosegel 500 metrov izkopa kalote predora.

 • Betoniranje prekladne konstrukcije viadukta Pesnica

  Ob 6. uri zjutraj se je začelo drugo večje betoniranje prekladne konstrukcije viadukta Pesnica v dolžini 112 metrov.