Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • 80 milijonov evrov za podporo razvoju domače proizvodnje električne energije in toplote

  Borzen je danes v okviru ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo v Uradnem listu objavil javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije.

 • Letos za 1. november prižgimo svečo manj!

  Približuje se 1. november, ko obiskujemo grobove in prižigamo sveče v spomin naših pokojnih. V Sloveniji je poraba nagrobnih sveč zelo velika. Ali ste vedeli, da vsak Slovenec v povprečju prižge osem nagrobnih sveč na leto, kar pomeni skupaj okrog 16 milijonov sveč, od tega dve tretjini sveč porabimo ob 1. novembru?

 • Najava javnega poziva za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev

  Dodeljevanje nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

 • Cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja, ob dvignjenih trošarinah, ostajajo nespremenjene

  Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 24. oktobra 2023 do vključno ponedeljka 6. novembra 2023, ostale nespremenjene, in sicer 1,536 evra za liter bencina, 1,651 evra za liter dizelskega goriva in 1,233 evra za liter kurilnega olja.

 • Cene električne energije za gospodinjstva bodo v letu 2024 delno regulirane

  Vlada je na 76. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene električne energije, ki določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

 • Zamejitev cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v kurilni sezoni 2024

  Vlada je na 76. redni seji izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za ranljive skupine odjemalcev. Uredba se uporablja od 1. januarja 2024 do predvidenega izteka kurilne sezone 30. aprila 2024.

 • Upravno sodišče je zavrnilo tožbo občine Vrhnika v primeru Kemis

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je prejelo sodbo opr. št. I U 573/2023-110 z dne 4. oktobra 2023, izdano na podlagi tožbe občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, zoper odločitev Agencije Republike Slovenije za okolje v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja upravljavca KEMIS, d. o. o., Pot na Tojnico 42, Vrhnika.

 • Skoraj sto slovenskih občin je avtomobilu reklo »ne«

  Število občin, ki v Sloveniji sodelujejo v pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), se je letos najbolj približalo številu sto (99). Na zaključnem dogodku v občini Razkrižje je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nagradilo in pohvalilo tiste, ki so se letos najbolj izkazale: občine Rečica ob Savinji, Tolmin ter Velenje.

 • Zasedanje Sveta Evropske unije za energijo

  Državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl se je v Luksemburgu udeležil rednega zasedanja Sveta Evropske unije za energijo.

 • Podnebni zakon šel v javno obravnavo

  Včeraj je šel v javno obravnavo predlog Podnebnega zakona, ki daje celovit okvir za učinkovitejše izvajanje podnebnih politik in izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti najkasneje do 2050 ter ureja tako blaženje podnebnih sprememb kot prilagajanje nanje. Javna obravnava bo trajala do 15. novembra 2023.

 • Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje

  Državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl se je danes, 16. oktobra, v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za okolje.

 • Vlada sprejela nov program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

  Vlada je na seji 12. oktobra sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe do leta 2026. Novi program porabe sredstev Sklada je ponovno večletni, sredstva bolj osredotoča na glavne podnebne izzive, ukrepi pa so zastavljeni bolj učinkovito kot doslej.

 • Izbranih 283 projektov sončnih elektrarn za sofinanciranje iz evropske kohezijske politike

  V sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, ki je trajal od leta 2021 do 2023, je bilo na zadnjem, sedmem odpiranju, izbranih 283 projektov.

 • S pobudama Polni zagona kolesarimo v službo in Manj kot dva uspešno spreminjamo potovalne navade

  V jesenskem delu pobude Polni zagona kolesarimo v službo se je v nov dan med 28. avgustom in 6. oktobrom s kolesom zagnalo kar 825 udeležencev, ki so po zabeleženih kilometrih skoraj trikrat obkrožili Zemljo, s tem pa prihranili kar 18 ton CO2, kar v enem letu absorbira 365 odraslih dreves.

 • Izbran prvi mladinski podnebni delegat Slovenije

  Mladinski svet Slovenije (MSS) in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) sta v letu 2023 prvič vzpostavila institut mladinskega delegata Slovenije v mednarodnih podnebnih pogajanjih. Cilj tega je vključevanje mladih v procese mednarodnih podnebnih pogajanj, opolnomočenje mladih in širjenje vsebin podnebnih sprememb med mladimi.

 • Evropski komisar za okolje Virginijus Sinkevičius se je sestal z ministrom Bojanom Kumrom

  Minister Kumer je z evropskim okoljskim komisarjem Sinkevičiusom govoril o zelenem prehodu in aktualnih okoljskih politikah Evropske unije: »Evropski zeleni dogovor je eden od ključnih dosežkov, po katerem si bomo zapomnili to komisijo.«

 • Cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja bodo kljub zvišanju trošarin od jutri nižje

  Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 10. oktobra 2023 do vključno ponedeljka 23. oktobra 2023, znašale 1,536 evra za liter bencina, 1,651 evra za liter dizelskega goriva in 1,233 evra za liter kurilnega olja.

 • Podpis pogodbe med Ministrstvom in Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa

  Sistem javnega potniškega prometa do sedaj ni imel enotnega upravljavca, ki bi področje celovito urejal in upravljal. Kljub različnim poskusom ustanovitve upravljavca javnega potniškega prometa na nacionalni ravni, je področje vse do sedaj ostalo neurejeno.

 • Podpis memoranduma o sodelovanju Slovenije in Madžarske na področju oskrbe s plinom

  Minister za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije, mag. Bojan Kumer, se je na povabilo ministra za zunanje zadeve in trgovino Madžarske, Pétra Szijjárta, 4. oktobra 2023 mudil na delovnem srečanju v Budimpešti. V ospredju je bil podpis političnega memoranduma o sodelovanju obeh držav na področju oskrbe s plinom.

 • Konstitutivna seja Podnebnega sveta

  V ponedeljek, 2. oktobra 2023, je potekala prva in hkrati konstitutivna seja Podnebnega sveta, ki bo v prihodnje deloval kot znanstveno-posvetovalno telo Vlade pri oblikovanju in izvajanju podnebnih politik.