Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

  Program LIFE je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, zato je izjemna priložnost, da uresničite svoje zamisli, in če bo vaš predlog projekta uspešen, boste lahko prejeli del od 571 milijonov evrov, ki so letos na voljo. Za sredstva lahko zaprosite do septembra.

 • Obvestilo investitorjem glede rokov za vključitev v sistem samooskrbe z letnim netiranjem

  S koncem leta 2024 se izteka rok za vključitev v sistem samooskrbe z letnim netiranjem (»net metering«), zato opozarjamo vse investitorje na predpisane roke in obveznosti, ki jih morajo izpolniti, da bi se lahko vključili v ta sistem. Zaradi izredno povečanega obsega nameravanih investicij v sončne elektrarne namreč pričakujemo podaljšan odzivni čas pri elektrooperaterjih in pri izvajalcih.

 • Izvedba dimnikarskih storitev

  V tem tednu je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo poslalo dopis glede izvedbe dimnikarskih storitev. Vsem, ki ste prejeli obvestilo, se zahvaljujemo za velik odziv, kar pomeni, da vam je mar za okolje in za zdravje ljudi. Če imate dimnikarske storitve opravljene, sporočamo, da ni treba klicati in pošiljati dokazil na ministrstvo.

 • Poenostavljeni in enotni pogoji za postavitev sončnih elektrarn po vsej državi

  Z Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, ki se začne uporabljati to soboto, 13. aprila 2024, je vlada določila enotne pogoje po vsej državi. S tem določanje prostorskih pogojev za umeščanje teh naprav ne bo več odvisno od vsake občine posebej. Podrobnosti sta danes predstavila ministra Jože Novak in mag. Bojan Kumer.

 • Podpis partnerskega sporazuma za projekt BlueSky

  Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, je skupaj z madžarskim zunanjim ministrom Pétrom Szijjártom, ki sta osebno vložila veliko napora in vztrajnosti v vzpostavitev regionalne borze, in srbskim državnim sekretarjem Veljkom Kovačevićem danes v Budimpešti prisostvoval podpisu pomembnega partnerskega sporazuma na področju energetskega sektorja, tako imenovani projekt Blue Sky.

 • Pobuda Polni zagona kolesarimo v službo je v prvem dnevu aktivirala več kot 400 kolesarjev

  Pomladni meseci prebudijo številne kolesarje, zato je v že tretji izvedbi zaživela nacionalna pobuda Polni zagona kolesarimo v službo. Pobuda, ki se bo letos odvijala od 8. aprila do 26. maja, spodbuja kolesarjenje na delo, namesto vsakodnevne vožnje z avtomobilom. Še dodatno pa letos spodbuja delodajalce in ne nagovarja le posameznikov, pač pa tudi ekipe.

 • Od jutri višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

  Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 9. aprila 2024, do vključno ponedeljka, 22. aprila 2024, znašale 1,542 evra za liter bencina, 1,542 evra za liter dizelskega goriva in 1,180 evra za liter kurilnega olja.

 • Še ugodnejše kreditiranje okoljskih naložb občanov

  V petek, 5. aprila 2024, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, zaprl javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov - 70OB23. Namesto tega bosta občanom na voljo dva nova javna poziva, ki bosta omogočila še ugodnejše kreditiranje okoljskih naložb in kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil.

 • Naložbene pomoči za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn gospodinjskih odjemalcev

  Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev naložbenih pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije.

 • Evidence o dimnikarskih storitvah

  Z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo smo prebivalcem Republike Slovenije, ki v evidenci nimajo opravljenih predpisanih dimnikarskih storitev, posredovali dopis, s katerim jih seznanjamo, da v omenjeni evidenci nimajo vpisane storitve.

 • Zeleno javno naročanje tudi na fakultetah

  V sodelovanju z različnimi fakultetami izvajamo izobraževanja na temo zelenega javnega naročanja. Tako na ravni EU kot v Sloveniji javna naročila predstavljajo letno 14 odstotkov bruto domačega proizvoda, v javno naročanje pa so vpeti vsi porabniki javnih sredstev, gospodarstvo v vlogi ponudnikov in pravne osebe, ki svetujejo naročnikom in ponudnikom pri pripravi naročil.

 • Aktualne in načrtovane finančne spodbude Ministrstva za okolje, podnebje in energijo

  V preglednici najdete aktualne in prihajajoče razpise oziroma finančne spodbude Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Gre za okvirno najavo bodočih javnih razpisov, javnih pozivov in drugih postopkov dodeljevanja sredstev.

 • Nadaljevanje aktivnosti na projektu Razogljičimo Slovenijo

  Danes je potekal tretji sestanek delovne skupine za usmerjanje Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo, ki se je tokrat sestala v prenovljeni sestavi. Med ključnimi točkami sestanka je bila obravnava poročila o izvajanju projekta, poleg tega pa so se udeleženci in udeleženke seznanili tudi z napredkom pri izvajanju projekta v letu 2024.

 • Seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030

  Rezultati Javnega poziva za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (oznaka: JP MS 2023).

 • Nadaljevanje pogovorov o predlogu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nadaljuje pogovore o predlogu Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah, postopek obravnave predloga pa ustavlja.

 • Ostro nasprotujemo zavajajočim informacijam, da onemogočamo izvedbo prireditev

  Najprej pojasnjujemo, da se je šele 25. marca 2024 ob 24. uri končala javna obravnava predloga Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah (uredba). Po končani javni obravnavi bomo vse predloge pogledali in ustrezno dopolnili predlog uredbe. Javna obravnava je predvidena za čim širšo razpravo in seveda za zbiranje pripomb na predlog.

 • Od jutri višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

  Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 26. marca 2024, do vključno ponedeljka, 8. aprila 2024, znašale 1,519 evra za liter bencina, 1,527 evra za liter dizelskega goriva in 1,172 evra za liter kurilnega olja.

 • Postavitev vmesnega cilja za zmanjševanje emisij do leta 2040 je nujna

  Danes je v Bruslju potekalo redno zasedanje Sveta za okolje pod okriljem belgijskega predsedstva Svetu Evropske unije (EU). Iz Slovenije se je zasedanja udeležil Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo.

 • Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

  Vlada je izdala Uredbo o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 • V Laškem osma nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju

  V Hotelu Thermana park Laško je danes potekala 8. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstva za naravne vire in prostor skupaj z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU ter Urbanističnim inštitutom RS. Osrednja tema konference je bila prevozna revščina.