Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Evropska sredstva za novo parkirišče P+R v Kranju

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za novo parkirišče P+R Zlato polje v Kranju. S pomočjo evropskih sredstev so prebivalci Slovenije tako bogatejši za kar 1614 P+R novih parkirnih mest, od tega jih bo v Kranju zgrajenih 56 predvidoma do letošnjega septembra.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Energetska prenova Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«. Sredstva, s katerimi bo Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja izvedel energetsko prenovo, bo prispeval Kohezijski sklad.

 • Z evropskimi sredstvi do varne starosti v domačem okolju

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za Javni razpis »E-oskrba na domu«, ki ga bo izvedlo Ministrstvo za zdravje, in za katerega bo sredstva prispeval Evropski socialni sklad iz virov React-EU.

 • Državna sekretarka Kirbiš Rojs na podjetniškem zajtrku-Nepovratna sredstva za podjetja v 2022

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila virtualnega podjetniškega zajtrka, kjer je bilo govora o nepovratnih sredstvih za podjetja v letu 2022.

 • Program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 zasleduje zelene cilje

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pri pripravi Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 (Program) išče optimalno razmerje med napredkom in varstvom narave za prebivalce Slovenije. Družbeni konsenz o razvoju Slovenije je določen v Strategiji razvoja Republike Slovenije 2030 in številnih drugih strateških dokumentih. Spodbujati in usmerjati želimo družbeni razvoj, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

 • Odziv na laži Dejana Karbe v medijih Svet24 in Primorske novice

  Janševa vlada namenja skoraj 60 milijonov evrov za gradnjo internetne infrastrukture na območju mest in vasi.

 • Državna sekretarka mag. Kirbiš Rojs se je sestala s predstavniki Kluba slovenskih podjetnikov

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila pogovora s predstavniki Slovenian Business Club-a (SBC), Kluba slovenskih podjetnikov, na temo evropskih sredstev, predvsem možnosti črpanja sredstev za mala in srednja podjetja.

 • Objavljen je osnutek prenovljene in preimenovane Strategije pametne specializacije

  Ožja skupina državnih sekretarjev je 23.12.2021 obravnavala in potrdila osnutek nadgrajene Strategije pametne specializacije.

 • Povezujemo Slovenijo: Evropska sredstva za vzhodno obvoznico v Ravnah na Koroškem

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi - Vzhodna obvoznica Ravne«. To je še ena v nizu naložb, v okviru katerih z evropskimi sredstvi povezujemo Slovenijo.

 • Evropska sredstva iz pobude React-EU za krepitev slovenskega turizma

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za »Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti«, ki ga bo izvedlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in za katerega bo sredstva prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

 • Evropska sredstva iz pobude React-EU za ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »COVID19-Ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana«. Sredstva, s katerimi bo Ministrstvo za zdravje prenovilo in ustrezno opremilo obstoječo stavbo nekdanjega zavoda za varstvo pri delu (ZVD) v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje v porečju Drave

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Hoče-Slivnica«. Sredstva, s katerimi bo Občina Hoče-Slivnica zgradila ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih Radizela in Spodnjih Hoč, bo prispeval Kohezijski sklad.

 • Oživljamo mesta: Evropska sredstva za ureditev nabrežja Drave

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Ureditev nabrežja Drave – Lent«. Sredstva, s katerimi bo Mestna občina Maribor uredila Dravsko promenado in Lent, bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na pogovornem večeru o koheziji

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila virtualnega pogovornega večera na temo kohezije, ki sta ga organizirala informacijska točka Europe direct Novo mesto in Razvojni center Novo mesto. V sklopu pogovora je državna sekretarka poudarila pomen kohezijskih sredstev za skladni regionalni razvoj, predstavila prioritetna področja sredstev iz instrumenta NextGenerationEU ter večletne finančne perspektive 2021–2027 in pojasnila, komu vse so evropska sredstva namenjena.

 • Državna sekretarka na predstavitvi Poročila o evropskem trajnostnem razvoju 2021

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je imela danes zaključni nagovor na predstavitvi Poročila o evropskem trajnostnem razvoju za leto 2021. V svojem nagovoru je pozvala k prehodu od načrtovanja k dejanjem.

 • Spodbujamo trajnostno mobilnost: Evropska sredstva za kolesarske povezave v Kranju, Murski Soboti in na Ptuju

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je od sredine novembra 2021 do danes odobrila evropska sredstva za kolesarsko povezavo v Kranju ter za ureditev kolesarskih površin na Ptuju in v Murski Soboti. To so le zadnje tri investicije v nizu projektov, s katerimi spodbujamo trajnostno mobilnost, kolesarjem pa omogočamo varne in udobne kolesarske povezave.

 • 3,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za negovalno bolnišnico v Novem mestu

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »COVID19 - Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice – preureditev starega internega oddelka SB Novo mesto«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 6 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU prispeval dobrih 3,8 milijona evrov.

 • Minister Zvone Černač v Gorenjski regiji

  V okviru vladnega obiska v Gorenjski regiji se je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač sestal s predstavniki občin Kranjska Gora, Žirovnica in Cerklje na Gorenjskem ter z direktorjem Komunalnega podjetja Tabre in podjetja NGEN spregovoril o možnostih pridobitve evropskih sredstev.

 • Oživljamo mesta: 1,1 milijona evrov za ureditev Rafutskega parka v Novi Gorici

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dobrega 1,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«. To je še eden v nizu projektov, v okviru katerih z evropskimi sredstvi spodbujamo učinkovito rabo prostora v urbanih območjih.

 • Spodbujamo trajnostno mobilnost: dobrih 764 tisoč evrov za e-polnilnice v Kranju

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 764,5 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »DRR Kranj e-polnilnice«. To je prva naložba iz evropskih skladov, ki je v celoti namenjena e-polnilnicam.