Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Minister Jevšek: Smo v ciljni ravnini s programom kohezijske politike 2021-2027

  Na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes potekala 1. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, v kateri poleg ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksandra Jevška in ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, sodelujejo predstavniki vodstev vseh treh reprezentativnih združenj občin. Glavna tema današnje seje je bila priprava strateških dokumentov za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2021–2027.

 • Pričel se je Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2022

  V Izoli se je z geslom »Zdravo morje za varnejšo prihodnost« začel Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2022, ki osvetljuje pomen morja in njegovega zaledja za naš razvoj v prihodnosti. Državni sekretar v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Marko Koprivc je na uradni otvoritvi poudaril pomen povezovanja in sodelovanja za trajnostni razvoj, pri tem je posebej izpostavil makroregije kot edinstveno platformo za sodelovanje.

 • Dan evropskega sodelovanja na grajskih dvoriščih

  Pod pokroviteljstvom Evropske komisije letos že enajstič zapored potekajo dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja. Danes smo rezultate in pomen projektov čezmejnega sodelovanja predstavljali na čezmejnem območju avstrijske Štajerske in Pomurja ter v duhu trajnosti in povezovanja obiskali grad Kornberg in dvorec Rakičan na cesti gradov ter dogodek zaključili z otvoritvijo plavajoče ptičje opazovalnice.

 • Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo je sprejet

  Evropska komisarka Elisa Ferreira, pristojna za področje evropske kohezijske politike, je včeraj sporočila, da je Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo sprejet. Slovenija bo v obdobju 2021-2027 prejela 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev za izvajanje programa evropske kohezijske politike.

 • Minister dr. Aleksander Jevšek na neformalnem zasedanju Sveta EU za splošne zadeve v Pragi

  Minister dr. Aleksander Jevšek na neformalnem zasedanju Sveta EU za splošne zadeve v Pragi: Primarna naloga kohezijske politike je zmanjševanje razvojnih razlik med regijami, kar je možno le z dolgoročnim načrtovanjem strukturnih reform in naložb.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo Šolskega centra Nova Gorica in Srednje zdravstvene šole Ljubljana

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dobrega 1,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt »Energetska sanacija stavb Šolskega centra Nova Gorica SKLOP A« in 776 tisoč evrov za projekt »Energetska prenova stavbe Srednja zdravstvena šola Ljubljana«.

 • Ministrstvo prejelo odločitev o dodelitvi evropskih sredstev za projekt Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica

  Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt Obvoznica Slovenske Konjice–Oplotnica.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo Dijaškega doma Vič

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila skoraj 1,4 milijona evrov evropskih sredstev za projekt »Energetska sanacija Dijaškega doma Vič«.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo srednje šole v Ajdovščini

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dobrih 450 tisoč evrov evropskih sredstev za projekt »Celovita energetska sanacija stavb Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina«.

 • Evropska sredstva za krepitev kariernih centrov

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«. S tem zasledujemo cilje boljše odzivnosti izobraževalnega sistema na potrebe trga dela.

 • Dodatna sredstva nevladnim organizacijam

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v Bruselj poslala uradno prošnjo za prerazporeditev sredstev na Sklad za civilno družbo. V skladu z memorandumom, je podpora civilni družbi pomembna prioriteta Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma.

 • Podprli smo vseh 20 pozitivno ocenjenih projektov za odpornost slovenskega turizma

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek sta danes javnosti predstavila rezultate Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.

 • Kohezijski regiji prikimali sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo

  Razvojna sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) in Kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) sta potrdila osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov, od tega bo Evropska unija prispevala 3,2 milijarde evrov.

 • Evropska sredstva za spodbujanje prožnih oblik učenja in karierno orientacijo

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«. Z javnim razpisom zasledujemo cilje spodbujanja prožnih oblik učenja in podpore karierni orientaciji.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo objektov v Vojašnici Edvarda Peperka

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je včeraj odobrila 4,95 milijona evrov evropskih sredstev za projekt »Celovita energetska sanacija in notranja prenova objektov v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani«. V okviru projekta, za katerega sredstva prispeva Kohezijski sklad, bo prenovljenih dobrih 15.000 kvadratih metrov tlorisne površine.

 • Evropska sredstva za preureditev avtobusnih postajališč v Velenju

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je včeraj odobrila evropska sredstva za projekt »CTN VE Rekonstrukcija AP in nadstrešnice«. S projektom, za katerega dobrih 180 tisoč evrov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, razvijamo urbano mobilnost ter s tem izboljšujemo kakovost zraka v mestih.

 • Dr. Aleksander Jevšek prevzel posle ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes posle prevzel novi minister, dr. Aleksander Jevšek.

 • Za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture skoraj 8 milijonov evrov

  Z javnim razpisom želimo občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con. S tem želimo zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju.

 • Spodbujamo raziskave, inovacije in razvoj: Evropska sredstva za nakup raziskovalne opreme

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Nakup raziskovalne opreme NIB«

 • Energetska sanacija objekta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Soča

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za izvedbo projekta »Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča«.