Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Skupno srečanje vodstva slovenskega predsedovanja in Stalnega sekretariata Alpske konvencije

  Pred zaključkom leta so se na skupnem sestanku zbrali predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor, člani slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji ter sodelavci Stalnega sekretariata Alpske konvencije. Pregledali so rezultate dela prve polovice slovenskega predsedovanja ter opredelili cilje in pričakovane rezultate v prihodnjem letu.

 • Ministrstvo uspešno pridobilo sredstva za tehnično pomoč pri pripravi Strateškega projekta za naravo

  Na Ministrstvu za naravne vire in prostor smo uspešno kandidirali za financiranje tehnične pomoči za pripravo Strateškega projekta za naravo (angleško Strategic Nature Project – SNAP), katerega glavni cilj je izboljšano upravljanje in izvajanje javne službe v zavarovanih območjih narave.

 • Državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc slavnostna govorka ob 70. obletnici GIS

  Državna sekretarka na Ministrstvu za naravne vire in prostor dr. Lidija Kegljevič Zagorc je bila včeraj slavnostna govorka na Slavnostni akademiji ob 70. obletnici Geodetskega inštituta Slovenije. Ustanovljen je bil pred 70 leti in je eden najstarejših nacionalnih inštitutov z neprekinjenim delovanjem.

 • Drugi paket predplačil za obnovo lastnikom stanovanjskih objektov, poškodovanih v poplavah

  Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s Seznamom upravičencev do drugega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih iz avgusta 2023. Predplačilo bo izplačano 2815 upravičencem v skupni višini 18.123.727,33 evra.

 • Na pobudo Slovenije vzpostavljeno medregionalno sodelovanje Podonavje – Črno morje – Sredozemlje

  Med prevzemom predsedovanja Barcelonski konvenciji je Slovenija uspela tudi z uresničitvijo pobude za medregionalno povezovanje spremljanja stanja velikega ekosistema Podonavja, Črnega morja in Sredozemlja z namenom zmanjšanja negativnih vplivov na to najbolj mednarodno povodje na svetu.

 • Državni zbor sprejel spremembe Gradbenega zakona

  Državni zbor Slovenije je 14. decembra sprejel novelo Gradbenega zakona. S sprejetimi spremembami zakona se rešuje kadrovska problematika gradbene inšpekcije in uvaja postopna uvedba sistema eGraditev, ki bo uvedla digitalizacijo na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj.

 • Nova verzija Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

  Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je objavilo novo verzijo Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

 • Začasno zadržanje izvrševanja določb Gradbenega zakona glede legalizacije

  Ustavno sodišče Republike Slovenije je zadržalo izvrševanje 146. člena Gradbenega zakona (GZ-1) v zvezi z objektom daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja, dokler ne sprejme končne odločitve.

 • 15 let Krajinskega parka Ljubljansko barje

  Krajinski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen leta 2008 s sprejetjem Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje (13. december 2008). A prvi predlog za zavarovanje Ljubljanskega barja sega več kot 100 let v preteklost.

 • Zakon o obnovi – rešitve iz delovnega področja Ministrstva za naravne vire in prostor

  Državni zbor je včeraj sprejel Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). Gre že za četrti zakon, ki nadaljuje prizadevanja vlade za obnovo območij, prizadetih v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Njegov glavni namen je zagotoviti mehanizme za kakovostno in hitrejšo obnovo, zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami in zagotoviti trajno ureditev ter razvoj.

 • Državni zbor sprejel zakon o obnovi in razvoju po avgustovskih poplavah

  Državni zbor je danes sprejel Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, katerega cilj je zagotoviti mehanizme za hitrejšo obnovo avgusta poplavljenih območij in izboljšati zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami, hkrati pa pospešiti razvoj na prizadetih območjih.

 • Festival Brati gore

  Na mednarodni dan gora, 11. decembra 2023, je letošnja osrednja prireditev Festivala Brati gore potekala v knjižnici Franceta Balantiča v Kamniku s predstavitvijo knjige Triglav je naš avtorja Dušana Škodiča. Festival že deveto leto zapored poteka na pobudo Alpske konvencije, ki ji v obdobju 2023–2024 predseduje Slovenija.

 • COP 28: Ministrska okrogla miza na temo obnove sladkovodnih eko sistemov

  V Dubaju se zaključuje 28. zasedanje konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (angleško Conference of the parties - COP 28).

 • COP 23: Države sprejele konkretne zaveze za zaščito ekosistemov Sredozemlja

  Zaključilo se je 23. zasedanje držav pogodbenic Konvencije o varovanju morja in obal Sredozemlja – Barcelonske konvencije – COP 23 (angleško Conference of Parties – COP). Pogodbenice so sprejele več pomembnih zavez za zaščito Sredozemlja ob vse večjem vplivu podnebnih sprememb, zmanjševanju biotske raznovrstnosti in onesnaženju. V ospredju COP 23 je bila vključenost mladih v procese odločanja.

 • Zasedanje konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja v Dubaju

  Dr. Aleš Bizjak se je v dosedanjem poteku drugega tedna 28. zasedanja konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP 28) kot predstavnik Slovenije in podpredsedujoči Vodni konvenciji Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, udeležil treh stranskih dogodkov.

 • Jože Novak prisegel kot minister za naravne vire in prostor

  Jože Novak je 7. decembra 2023 v Državnem zboru Republike Slovenije prisegel kot minister za naravne vire in prostor.

 • Video

  Dr. Robert Golob: To dolgujemo našim otrokom, naši skupni zgodovini in skupni prihodnosti

  »Ko gre za okolje, ni meja. Okolje je eno in to je okolje našega planeta. Ukrepati in delovati moramo globalno. Ponosni boste na to, kar bo Slovenija zagovarjala v prihodnjih dveh letih,« je zbranim delegatom na 23. zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije – COP 23 (angleško Conference of Parties – COP), ko Slovenija prevzema predsedovanje, sporočil premier dr. Robert Golob.

 • 34. Mišičev vodarski dan

  V sredo, 6. decembra 2023, je v Mariboru potekal 34. Mišičev vodarski dan, eden izmed ključnih strokovnih srečanj vseh, ki se ukvarjajo z upravljanjem, urejanjem in varovanjem voda. Udeležence sta uvodoma nagovorila tudi mag. Neža Kodre, direktorica Direkcije Republike Slovenije za vode in mag. Luka Štravs, vodja Sektorja za upravljanju voda na Ministrstvu za naravne vire in prostor.

 • Odpremeljen drugi paket obvestil o predplačilih upravičencem za obnovo stanovanj

  Prva tranša predplačil je bila 1932 lastnikom poškodovanih stanovanj na račune nakazana 6. decembra. Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) pa je 7. decembra 2847 upravičencem odposlala že drugi paket obvestil o predplačilih za obnovo stanovanj, poškodovanih v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023.

 • COP 23: Pogajanja o vsebini Portoroške deklaracije uspešno zaključena

  V Portorožu se nadaljuje drugi dan zasedanja 21. držav pogodbenic Barcelonske konvencije. Delegati so se osredotočili na morsko prostorsko načrtovanje, upravljanje z balastnimi vodami in odlaganje inertnih neonesnaženih materialov. Danes so države dokončno uskladile vsebino Portoroške deklaracije in podprle ustanovitev novega regionalnega centra za podnebne spremembe s sedežem v Turčiji.