Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • 53. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela Uredbi o intervenciji dobrobit živali za leto 2023 in o pravilih pogojenosti. Dala je tudi soglasje k Poslovnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leti 2023–2024 ter sklenila Pogodbo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki.

 • 52. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji dopisni seji je vlada sprejela predlog novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev in izdala novelo Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 • Dopolnitev Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

  Vlada Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

 • Vabilo za sodelovanje pri pripravi in izvedbi LIFE projekta s področja prilagajanja

  Ministrstvo za okolje in prostor je septembra na prvi stopnji prijavilo za financiranje na program LIFE nov projekt SLOVE LIFE4ADAPT, ter prejelo novembra povabilo k prijavi projekta na drugi stopnji, pri čemer je rok za oddajo končne prijavnice 30. marec 2023.

 • Slovenija predseduje Alpski konvenciji

  V Bohinju sta se 19. in 20. decembra 2022 sestali ekipi ministrstva za okolje in prostor (MOP) in Stalnega sekretariata Alpske konvencije (PSAC).

 • Minister Brežan na zasedanju Sveta za okolje v Bruslju

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je udeležil rednega zasedanja sveta EU za okolje v Bruslju, zadnjega pod češkim predsedovanjem, na katerem so ministri prvič izmenjali mnenja o predlogu Uredbe o obnovi narave ter se pod točkami razno seznanili s stanjem obravnave nekaterih zakonodajnih predlogov.

 • Sprejet svetovni dogovor za okrepljeno varstvo narave

  V Montrealu se je z zaključnim plenarnim zasedanjem končalo zasedanje konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti.

 • Zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti

  V Montrealu se je končal visoki segment zasedanja konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti. Nekatere točke zasedanja so že usklajene in bodo potrjene na zaključnem plenarnem zasedanju v ponedeljek, 19. decembra 2022.

 • Delavnica Upravljanje od izvira do morja v Ženevi

  V Palači narodov v Ženevi je od 14. do 16. decembra v hibridni obliki potekala globalna delavnica Upravljanje od izvira do morja (angleško Global Workshop on Source to Sea Management - UNECE).

 • Visoki segment na 15. zasedanju pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti

  Z uvodnim nagovorom predsedujoče Kitajske se je v Montrealu na 15. Zasedanju pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (angleško Fifteenth meeting of the Conference of the Parties - COP15) začel visoki segment srečanja z udeležbo ministrov 176 pogodbenic, ki sodelujejo na zasedanju.

 • 79. zasedanje Odbora za varstvo morskega okolja

  Od 12. do 16. decembra je potekalo 79. zasedanje Odbora za varstvo morskega okolja (angleško Marine Environment Protection Committee, MEPC)

 • Tekmovanje Danube Art Master 2022: razglasitev mednarodnih zmagovalcev

  Po skoraj treh letih spletnih dejavnosti zaradi pandemije covida-19 so se v letu 2022 številne dejavnosti ozaveščanja vrnile v živo, vključno z natečajem Danube Art Master.

 • Sestanek svetovalne skupine držav članic EU za zeleno javno naročanje

  V Sloveniji smo gostili predstavnike Evropske komisije, predstavnika Združenih narodov programa za okolje in evropskih držav članic svetovalne skupine za zeleno javno naročanje (ZeJN).

 • Sklepno srečanje Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko

  Okoljski minister Uroš Brežan, državni sekretar Uroš Vajgl in glavna podnebna pogajalka Tina Kobilšek so se danes, 13. decembra, udeležili Sklepnega srečanja Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju.

 • Začetek 15. zasedanja Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti

  Začelo se je 15. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti (COP 15, angleško Convention on biological diversity), ki bo potekalo do 19. decembra 2022.

 • 9. zasedanje pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

  Državni sekretar Matej Skočir se je udeležil rednega zasedanja pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, kjer je bil opravljen pregled dela Savske komisije. Sporazum je pravni okvir, ki temelji na čezmejnem sodelovanju za trajnostno rabo vodnih virov v celotnem porečju Save – najbolj vodnatem pritoku Donave.

 • Potrjene nove teme EU prostorskih in teritorialnih analiz v okviru programa ESPON

  Češko predsedstvo Svetu EU je v Pragi med 5. in 9. decembrom 2022 organiziralo ESPONOV teden, na katerem so se odvili sestanek nazornega odbora programa INTERREG ESPON, seminar, ki je povezal odločevalce in raziskovalce na temo odprtih socialnih inovacij za teritorialno kohezijo, ter sestanek kontaktnih točk programa.

 • Vrh Združenih narodov o podzemni vodi (UN Groundwarer Summit)

  Na sedežu UNESCO v Parizu je od 7. do 8. decembra v hibridni obliki potekal Vrh Združenih narodov o podzemni vodi (UN Groundwater Summit).

 • Zasedanje držav pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti

  Slovenska delegacija se udeležuje 15. zasedanja Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti (angleško The Fifteenth meeting of the Conference of the Parties -CBD COP15).

 • Spletno srečanje ob svetovnem dnevu tal

  Vodilna misel letošnjega Svetovnega dneva tal je »Tla, kjer se hrana začne«. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) s tem pozornost svetovne javnosti osredotoča na pomen tal za pridelavo hrane. Kar 95 odstotkov hrane, ki jo zaužijemo, je pridelano na tleh, se pa je v zadnjih 70 letih raven vitaminov in hranilnih snovi v hrani drastično zmanjšala.