Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Tekmovanje Danube Art Master 2022: razglasitev mednarodnih zmagovalcev

  Po skoraj treh letih spletnih dejavnosti zaradi pandemije covida-19 so se v letu 2022 številne dejavnosti ozaveščanja vrnile v živo, vključno z natečajem Danube Art Master.

 • Sestanek svetovalne skupine držav članic EU za zeleno javno naročanje

  V Sloveniji smo gostili predstavnike Evropske komisije, predstavnika Združenih narodov programa za okolje in evropskih držav članic svetovalne skupine za zeleno javno naročanje (ZeJN).

 • Sklepno srečanje Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko

  Okoljski minister Uroš Brežan, državni sekretar Uroš Vajgl in glavna podnebna pogajalka Tina Kobilšek so se danes, 13. decembra, udeležili Sklepnega srečanja Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju.

 • Začetek 15. zasedanja Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti

  Začelo se je 15. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti (COP 15, angleško Convention on biological diversity), ki bo potekalo do 19. decembra 2022.

 • 9. zasedanje pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

  Državni sekretar Matej Skočir se je udeležil rednega zasedanja pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, kjer je bil opravljen pregled dela Savske komisije. Sporazum je pravni okvir, ki temelji na čezmejnem sodelovanju za trajnostno rabo vodnih virov v celotnem porečju Save – najbolj vodnatem pritoku Donave.

 • Potrjene nove teme EU prostorskih in teritorialnih analiz v okviru programa ESPON

  Češko predsedstvo Svetu EU je v Pragi med 5. in 9. decembrom 2022 organiziralo ESPONOV teden, na katerem so se odvili sestanek nazornega odbora programa INTERREG ESPON, seminar, ki je povezal odločevalce in raziskovalce na temo odprtih socialnih inovacij za teritorialno kohezijo, ter sestanek kontaktnih točk programa.

 • Vrh Združenih narodov o podzemni vodi (UN Groundwarer Summit)

  Na sedežu UNESCO v Parizu je od 7. do 8. decembra v hibridni obliki potekal Vrh Združenih narodov o podzemni vodi (UN Groundwater Summit).

 • Zasedanje držav pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti

  Slovenska delegacija se udeležuje 15. zasedanja Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti (angleško The Fifteenth meeting of the Conference of the Parties -CBD COP15).

 • Spletno srečanje ob svetovnem dnevu tal

  Vodilna misel letošnjega Svetovnega dneva tal je »Tla, kjer se hrana začne«. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) s tem pozornost svetovne javnosti osredotoča na pomen tal za pridelavo hrane. Kar 95 odstotkov hrane, ki jo zaužijemo, je pridelano na tleh, se pa je v zadnjih 70 letih raven vitaminov in hranilnih snovi v hrani drastično zmanjšala.

 • Srečanje s turškim ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo prof. dr. Vahit Kirişçijem

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je srečal s turškim ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo prof. dr. Vahit Kirişçijem. Izmenjala sta si informacije s področja celostnega upravljanja z vodami in področja biotske raznovrstnosti.

 • 93. zasedanje šestčlanskega Biroja Barcelonske Konvencije

  Zasedanje BIRO Barcelonske konvencije je potekalo v Solunu v Grčiji. Biroju in Barcelonski konvenciji predseduje Turčija, ki je prevzela dvoletno predsedovanje na zadnjem zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije (COP22), decembra 2021 v Antaliji v Turčiji. Biro držav pogodbenic je pomembno telo izmed vodstvenih teles, ki usmerja program in vsebinsko delovanje ter spodbuja učinkovito izvajanje Barcelonske konvencije.

 • Slovenija prevzela predsedovanje Alpski konvenciji

  Slovensko predsedstvo Alpski konvenciji (MOP) in Stalnegi sekretariat Alpske konvencije sta 30.11. in 1.12.2022 izvedla tehnični sestanek. Namen srečanja je bil uvod v aktivnosti, ki jih je slovensko predsedstvo predvidelo v programu svojega predsedovanja.

 • Minister Uroš Brežan si je ogledal odlagališče Suhadole v Komendi

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan si je ogledal odlagališče Suhadole v Komendi. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) meni, da bo Komisijo v naslednjem poročilu že lahko obvestilo o izpolnitvi vseh obveznostih iz Direktive in izvršili sodbo Sodišča Evropske unije za vseh 21 obravnavanih odlagališč.

 • Sodelavci Ministrstva za okolje in prostor na Forumu Alpske makroregionalne strategije

  Na letnem forumu Alpske makroregionalne strategije, ki je bil izveden v Trentu, v Italiji v času med 22. in 25. novembrom 2022, je bila posebna pozornost posvečena temi Prostorsko planiranje.

 • Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektnih aktivnosti projektov, ki so bili odobreni na razpisih Evropske komisije v letih 2020 in 2021 in tistih, ki bodo odobreni na podlagi razpisa Evropske komisije za leto 2022.

 • Tretji posvet glede priprave prve generacije Regionalnih prostorskih planov

  Na ministrstvu za okolje in prostor je bil z namenom predstavitve procesa priprave prve generacije Regionalnih prostorskih planov (RPP) v vseh razvojnih regijah v državi izveden že tretji posvet, tokrat s prostorskimi načrtovalci. Posveta se je udeležil tudi direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Georgi Bangiev.

 • 9. srečanje pogodbenic Protokola o Registrih izpustov in prenosov onesnaževal

  Na 9. srečanju pogodbenic Protokola o Registrih izpustov in prenosov onesnaževal poudarek na izmenjavi izkušenj in aktivnostih, povezanih z njegovo napovedano posodobitvijo

 • Vzgoja prostorskih načrtovalcev se začne v izobraževalnih programih najmlajših

  Sodelavka MOP se je udeležila mednarodne pedagoške konference, v okviru katere je bila organizirana okrogla miza na temo »Trenutna vključenost vsebinskih tem v povezavi s podnebnimi spremembami v izobraževalnem sistemu ter pogled v prihodnost«.

 • 38. Gozdarski študijski dnevi

  Državni sekretar mag. Matej Skočir je nagovoril udeležence 38. Gozdarskih študijskih dni z naslovom Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji do leta 2030: razvojni problemi in njihovo reševanje. Gre za najuglednejše strokovno-raziskovalno posvetovanje na področju gozdarstva, preučevanja, upravljanja in ohranjanja gozdnih ekosistemov v Sloveniji.

 • Pojasnilo ministrstva glede pisma nevladnih organizacij

  Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) smo glede na pismo nevladnih organizacij in strokovnjakov s področja okolja in narave pripravili pojasnilo o pomenu vzpostavitve organizacijske strukture ministrstev, ki je predvidena v okviru spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije.