Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • O pomenu omejevanja rasti pozidave zemljišč na posebnem izobraževalnem dogodku

  Dogodek, ki bo potekal 19. marca letos, je namenjen urbanim in prostorskim načrtovalcem, predstavnikom državnih in lokalnih organov, vključenih v prostorsko in urbanistično načrtovanje ter strokovnjakom s področja rabe in varstva tal.

 • Urejanje zelenih površin v urbanem okolju - Mi premikamo, spreminjamo, rastemo

  Velenje je včeraj gostilo mednarodno konferenco o urejanju zelenih površin v urbanem okolju - Mi premikamo, spreminjamo, rastemo. Konferenca je potekala v okviru dogodkov ob pridobitvi naziva Evropski zeleni list 2024, ki ga je prejelo mesto Velenje s strani Evropske komisije.

 • Sodelovanje z župani pri urejanju vodotokov se nadaljuje

  Ob porečjih rek se nadaljujejo delovna srečanja z županjami in župani slovenskih občin. Danes se je minister Novak s sodelavci Ministrstva za naravne vire in prostor ter Direkcije Republike Slovenije za vode mudil na porečju Savinje.

 • Ministra Čalušić in Novak nadaljevala dialog z deležniki v kmetijstvu glede stavkovnih zahtev

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in minister za naravne vire in prostor Jože Novak s sodelavci sta se danes sestala z deležniki v kmetijstvu. Gre za nadaljevanje iskanja rešitev tako imenovanih stavkovnih zahtev kmetov. Ministrica je po srečanju dejala, da je to potekalo v konstruktivnem vzdušju.

 • Regionalni prostorski plani dobivajo vsebino

  V okviru priprav strokovnih podlag za regionalne prostorske plane (RPP) je bila 14. februarja 2024 izvedena delavnica. Cilj delavnice je bil soočiti in zbližati najpomembnejše razvojne potrebe regij in nosilcev urejanja prostora. Organizator delavnice je bil Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sodelovanju s podjetji Acer, Locus in Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ).

 • Pojasnilo o nakazovanju predplačil za obnovo poškodovanih stanovanj in porabi prejetih sredstev

  V pripravi je izplačilo zadnje tranše predplačil lastnikom poškodovanih stanovanj in hiš. Pri tem poudarjamo, da ne gre za izplačilo v smislu odškodnine, kot se v javnosti včasih napačno razume, temveč za nakazilo iz državnega proračuna pri vzpostavitvi bivalnih pogojev, ob upoštevanju zakonsko določenih pogojev in meril. Prejemnikom nakazil svetujemo, naj skrbno hranijo račune o porabi sredstev.

 • Vodotoke urejamo v sodelovanju z občinami

  Predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor in Direkcije Republike Slovenije za vode nadaljujejo delovna srečanja na terenu. V prihodnjih tednih bodo obiskali porečja vseh rek v Sloveniji in se srečali z županjami in župani slovenskih občin. Prvo srečanje je bilo na porečju Drave na Koroškem.

 • Seja Odbora za preverjanje Alpske konvencije

  Visoki predstavniki držav pogodbenic Alpske konvencije so se pod okriljem slovenskega predsedovanja srečali na 35. redni seji Odbora za preverjanje, ki je na povabilo pogodbenice Kneževine Monako potekala v Monte Carlu.

 • Usposabljanje s področja mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstam

  Generalna direktorica Direktorata za naravo dr. Katarina Groznik-Zeiler je pozdravila udeležence usposabljanje nadzornih organov s področja mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Usposabljanje je potekalo včeraj, 12. februarja 2024, v hiši EU v Ljubljani.

 • Državni sekretar mag. Miran Gajšek o pomenu jedrske energije

  Državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor mag. Miran Gajšek je v uvodnem govoru pozdravil udeležence strokovnega srečanja o pripravljenosti na razvoj in uporabo jedrske energije v Sloveniji, ki ga je organizirala Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

 • Državno prostorsko načrtovanje – vloga Ministrstva za naravne vire in prostor

  Prostorske ureditve državnega pomena, kot so ceste, železnice, letališča, plinovodi, daljnovodi, elektrarne, ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti in podobno, se v prostor umeščajo v postopkih državnega prostorskega načrtovanja (DPN). Postopke vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor, vanje pa so vključeni pobudnik, investitor, nosilci urejanja prostora in zainteresirana javnost.

 • Minister Novak se je sestal z vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jug Jerše

  Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je danes sestal z vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jernejo Jug Jerše. Minister je predstavil potek sanacije po avgustovski ujmi in izvedenih ukrepih ter se Evropski komisiji zahvalil za prejeta sredstva v višini sto milijonov evrov iz Solidarnostnega sklada.

 • Izšel je priročnik s praktičnimi koraki za ocenjevanje ekosistemskih storitev

  Konec leta 2023 je izšel Priročnik za identifikacijo, ocenjevanje in kartiranje ekosistemskih storitev. V njem so opisani glavni delovni koraki od identifikacije do kartiranja ekosistemskih storitev (ES) in vključeni praktični koraki za uveljavitev koncepta ES v zavarovanih območjih. Namen priročnika je podpreti upravljavce pri upravljanju zavarovanih območij.

 • Bolj kakovostno bivanje zagotavljamo tudi z uspešnim črpanjem evropskih sredstev

  S koncem leta 2023 se je formalno iztekla finančna perspektiva za obdobje 2014–2020. Ministrstvo za naravne vire in prostor je za 140 projektov namenilo več kot 700 milijonov evrov: za projekte na področjih zagotavljanja prilagajanja na podnebne spremembe, izgradnje vodovodnih sistemov, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ohranjanja biotske raznovrstnosti in celostnih teritorialnih naložb.

 • Velik interes deležnikov za novi program upravljanja območij Natura 2000

  Po sprejemu novega Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 (PUN) je Ministrstvo za naravne vire in prostor skupaj z Zavodom za varstvo narave in drugimi pristojnimi organizacijami pripravilo več tematskih dogodkov za zainteresirane deležnike. Dogodki so bili priložnost za izmenjavo praktičnih in strokovnih informacij ter izkušenj.

 • 2. februar: Svetovni dan mokrišč – Življenjska povezanost mokrišč in ljudi

  Ob svetovnem dnevu mokrišč, ki ga vsako leto praznujemo 2. februarja, letos pod sloganom »Življenjska povezanost mokrišč in ljudi« namenjamo razmislek pomenu mokrišč za blaginjo ljudi. Zdrava mokrišča predstavljajo zibelko biotske raznovrstnosti, vir pitne vode in hrane ter so izjemnega pomena za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe ter zdravje in dobro počutje ljudi.

 • Z marcem boljša povezljivost nepremičninskih podatkov

  Geodetska uprava bo marca izvedla še informacijsko prenovo Registra prostorskih enot. V letu 2022 so bile informatizirane in vzpostavljene v informacijskem sistemu kataster že vse ostale nepremičninske evidence, ki jih vodi Geodetska uprava.

 • Korak bliže k ustanovitvi Regijskega parka Pohorje

  Z novim zavarovanim območjem ohranjamo krajinsko pestrost in značilnosti krajine na Pohorju, zagotavljamo ohranjanje biotske raznovrstnosti ter ugodno stanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst na območjih Evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Z Uredbo o Regijskem parku Pohorje, ki jo je danes sprejela vlada, spodbujamo tudi razvojne možnosti prebivalstva na tem območju.

 • Letos bo prvič podeljena državna nagrada na področju ohranjanja narave

  Vlada je na četrtkovi redni seji imenovala devet članski Odbor za podelitev nagrade Republike Slovenije na področju ohranjanja narave. Ta bo letos prvič podelil državno nagrado za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju ohranjanja narave in k ohranjanju narave. Nagrada je poimenovana po priznanem slovenskem biologu in naravovarstveniku Radu Smerduju.

 • Vlada je dala zeleno luč za pripravo državnega prostorskega načrta za Spodnjo Savinjsko dolino

  Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini. Namen priprave DPN je celovito zmanjšanje poplavne ogroženosti urbaniziranih območij v Spodnji Savinjski dolini in na širšem vplivnem območju. Priprava in sprejem DPN je predviden do konca leta 2025.