Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Javna razprava o prepovedi svinca v kroglah in nabojih za lov in v ribiškem priboru (rok: 29. 8. 2022)

  Evropska agencija za kemikalije (angleško European Chemicals Agency – ECHA) je sprožila javno razpravo o mnenju Odbora za socialno ekonomske analize glede predloga prepovedi v okviru Priloge XVII Uredbe (ES) 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (angleško Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – REACH). Predlog se nanaša na svinec in njegove spojine. Omejitev obsega krogle in naboje za lov ter ribiški pribor.

 • Ministrstvo za zdravje obiskal veleposlanik Češke republike v Republiki Sloveniji

  Državna sekretarka Breda Božnik je danes sprejela veleposlanika Češke republike Juraja Chmiela.

 • Ministrstvo za zdravje obiskala izredna in pooblaščena veleposlanica Republike Indije v Republiki Sloveniji

  Državna sekretarka Breda Božnik je danes sprejela izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Indije Namrato S. Kumar

 • Minister Loredan: »Vse ukrepe in priporočila bomo sprejemali v sodelovanju s strokovnjaki«

  Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes sodeloval na izjavi za medije o aktualnem dogajanju obvladovanja COVID-19 in strokovnih priporočilih Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2.

 • Zagotavljanje helikopterske nujne medicinske pomoči v času izrednih razmer na Krasu

  Zaradi izrednih razmer na Krasu je bil pri gašenju požarov aktiviran tudi helikopter nujne medicinske pomoči iz baze Maribor.

 • Ministrstvo za zdravje bo še tesneje sodelovalo s COVID-19 Sledilnikom

  Na pobudo ministrstva za zdravje (MZ) so se sestali predstavniki ministrstva, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Nacionalne skupine za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covid bolnike v zdravstvenem sistemu (Nacionalna skupina) in predstavniki COVID-19 Sledilnika.

 • Na zastopnike pacientovih pravic se je lani obrnilo 10.532 pacientov

  Ministrstvo za zdravje je tudi letos pripravilo državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic. Poročilo vsebuje povzetek poročil vseh zastopnikov pacientovih pravic o njihovem delu v letu 2021 in povzetek dela Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Na zastopnike pacientovih pravic se je v letu 2021 obrnilo 10.532 pacientov.

 • Strategija za skrajševanje čakalnih dob

  Na ministrstvu se zavedamo, da dolge čakalne dobe povečujejo tveganje pri zdravljenju, podaljšujejo odsotnosti z dela, kar povečuje stroške zdravljenja in predstavljajo dodatno breme za nemoteno delovanje sistema zdravstvenega varstva, tako s finančnega in organizacijskega vidika, kakor tudi gospodarskega vidika.

 • Navodila skupine za obvladovanje in zajezitev s SARS- CoV-2 okužbo

  Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za Covid bolnike v zdravstvenem sistemu, ki je bila imenovana v začetku tega tedna, je danes izvajalcem zdravstvene dejavnosti in drugim deležnikom v zdravstvenem sistemu poslala navodila za obvladovanje in zajezitev z okužbo SARS- CoV-2.

 • Pri obvladovanju epidemije bodo v ospredju pacienti

  Ministrstvo za zdravje (MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sta na današnji novinarski konferenci predstavila vlogo MZ pri obvladovanju epidemije COVID-19.

 • Začetek zbiranja meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine

  Na Uradu za meroslovje vzdržujemo nacionalni meroslovni sistem in skrbimo za njegov razvoj. Ker je sodelovanje z uporabniki ključnega pomena za razvoj le tega, smo pripravili anketo o meroslovnih potrebah na področju kemije, biologije in medicine. Vse laboratorije, ki izvajajo meritve na teh področjih vabimo, da izpolnijo anketo o meroslovnih potrebah.

 • Imenovana sta Zdravstveni svet ter Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege

  Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Zdravstvenega sveta. Zdravstveni svet je najvišji usklajevalni in najvišji posvetovalni organ ministra, pristojnega za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Zdravstveni svet oblikuje predloge vsebin zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, dostopnosti, enakomernega razvoja vseh strok in finančnega učinka zdravstvenih tehnologij v skladu s potrebami prebivalstva na nacionalni ravni.

 • Vodenje epidemije bo slonelo na priporočilih stroke

  Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na današnjem srečanju z novinarji na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravje (NIJZ) poudaril, da bo odslej glavno vlogo pri obvladovanju epidemije COVID-19 imela stroka.

 • Državni sekretar Tadej Ostrc nagovoril udeležence javne tribune v zobozdravstvu

  Včeraj je v organizaciji Zdravniške zbornice Slovenije potekala javna tribuna v zobozdravstvu, ki je obravnavala delovne pogoje, ureditev transparentnega zaposlovanja in plačnega sistema v zobozdravstvu. Cilj javne tribune je bil predstavitev dejstev in soočenje stališč po anketi, ki je bila izvedena v preteklih mesecih za namen tribune. V nadaljevanju se je razvila razprava, v kateri so iskali odgovore, kako sistem izboljšati za vse deležnike.

 • Minister za zdravje z Varuhom človekovih pravic o zdravstvenem varstvu

  Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in Varuh človekovih pravic Peter Svetina sta se sestala na spoznavnem obisku, na katerem sta razpravljala o temah glede delovanja zdravstvenega sistema.

 • Dolgotrajna oskrba se z Ministrstva za zdravje seli na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

  Danes dopoldne je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek na temo dolgotrajne oskrbe. Kot sta po sestanku sporočila minister z zdravje Danijel Bešič Loredan in minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, se bo področje dolgotrajne oskrbe z ministrstva za zdravje preselilo na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V nadaljevanju pa se bo to področje preneslo na novoustanovljeno ministrstvo za solidarno prihodnost.

 • Podaljšana veljavnost evropskega digitalnega covidnega potrdila

  Francosko predsedstvo Sveta Evropske unije (EU) je sporočilo, da so članice EU in Evropski parlament v ponedeljek, 13. 6. dosegli okvirni dogovor o podaljšanju veljavnosti evropskega digitalnega covidnega potrdila do 30. junija 2023.

 • Državna sekretarka Ministrstva za zdravje na zdravstvenem Svetu EU v Luksemburgu

  Državna sekretarka Breda Božnik se je v Luksemburgu udeležila zasedanja Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (angleško Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council configuration - EPSCO). Zasedanje je potekalo 14. junija 2022 pod predsedstvom francoske ministrice za zdravje.

 • Z obravnavo uporabnikov drog v zaporih se lahko spopademo le na presečišču znanosti in ved

  Pompidoujeva skupina pri Svetu Evrope je v sodelovanju z Direktoratom za javno zdravje Ministrstva za zdravje in Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, organizirala študijski obisk delovne skupine iz Jugovzhodne Evrope za razvoj celostnih sistemov obravnave uporabnikov drog v zaporih. Tridnevnega študijskega obiska, ki bo potekal med 14. in 16. junijem 2022 v Ljubljani in Mariboru, se udeležuje 58 oblikovalcev politik in strokovnjakov iz 14 držav Jugovzhodne Evrope.

 • Podelitev koncesij za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na sekundarni ravni

  29. 11. 2021 je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, zobnih bolezni in endodontije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti in dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.