Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Obvestilo strankam o oddaji vlog in drugih dokumentov na Ministrstvo za pravosodje

 • Predlog interventnega zakona, ki naslavlja problematiko odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na širjenje koronavirusa

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo Predloga Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

 • Obvestilo strankam o začasno spremenjenem postopku obravnave vlog za overitev javnih listin

  Z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom na Ministrstvu za pravosodje začasno spreminjamo postopek obravnave vlog pri overjanju javnih listin za uporabo v tujini.

 • Usklajevanje ukrepov pravosodnega ministrstva in pravosodnih deležnikov za omejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom

  Delovna skupina Ministrstva za pravosodje nadaljuje z usklajevanjem in izvajanjem nujno potrebnih ukrepov za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom, k čemur so nemudoma in odgovorno pristopili prav vsi pravosodni deležniki.

 • Ukrepi Ministrstva za pravosodje za omejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom

  Na Ministrstvu za pravosodje s skrbnostjo spremljamo aktualne informacije in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Ministrstva za zdravje o preprečevanju širjenja koronavirusa. Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je zato takoj po izvedeni primopredaji ustanovila posebno delovno skupino pod vodstvom državnega sekretarja Ministrstva za pravosodje Matica Zupana, ki bo spremljala stanje izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa in preučevala ter odrejala morebitne nadaljnje sorazmerne ukrepe.

 • Primopredaja poslov novi ministrici za pravosodje mag. Lilijani Kozlovič

  Danes, 14. marca 2020, je na Ministrstvu za pravosodje potekala primopredaja poslov med dosedanjo ministrico za pravosodje Andrejo Katič in novo ministrico mag. Lilijano Kozlovič.

 • Obvestilo strankam o začasno spremenjenem postopku obravnave vlog za overitev javnih listin

  Z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom na Ministrstvu za pravosodje začasno spreminjamo postopek obravnave vlog pri overjanju javnih listin za uporabo v tujini.

 • Nov razpis Sveta Evrope v okviru tehnične podpore pri implementaciji »Hiše za otroke« v Sloveniji

  Na podlagi zaprosila Ministrstva za pravosodje je Podporna služba za strukturne reforme pri Evropski komisiji izbrala Svet Evrope za tehnično pomoč Sloveniji pri implementaciji »Hiše za otroke« v Sloveniji kot enega izmed ukrepov za vzpostavitev otrokom prijaznejšega pravosodja.

 • Mandat ministrice za pravosodje Andreje Katič

  Na Ministrstvu za pravosodje smo v tem mandatu Vlade RS aktivnosti usmerili v krepitev učinkovitosti in transparentnosti delovanja pravosodnih organov ter v višjo raven varovanja človekovih pravic.

 • Spolni odnos brez privolitve je posilstvo

  V zadnjem letu se je v naši družbi začelo intenzivneje obravnavati vprašanje ustreznosti veljavne definicije kaznivega dejanja posilstva. S strani mednarodnih organizacij že leta slišimo opozorila, da definicija kaznivega dejanja posilstva v Sloveniji ni v skladu z mednarodnim pravom in standardi človekovih pravic ter prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Številne evropske države so v tem delu že spremenile svoje kazenske zakone.

 • Podpora žrtvam kaznivih dejanj

  V torek, 10. marca 2020, je Skupnost centrov za socialno delo organizirala seminar z naslovom »Podpora žrtvam kaznivih dejanj«.

 • Obvestilo strankam o začasno spremenjenem postopku obravnave vlog za overitev javnih listin

  Z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom na Ministrstvu za pravosodje začasno spreminjamo postopek obravnave vlog pri overjanju javnih listin za uporabo v tujini.

 • Živali so opredeljene kot čuteča živa bitja in ne več kot stvari

  Državni zbor je danes s 47 glasovi za in 37 glasovi proti potrdil dopolnjeni predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki med drugim prinaša tudi novost, po kateri so živali opredeljene kot čuteča živa bitja in ne več kot stvari.

 • Četrto srečanje delovne skupine za implementacijo določb novele Zakona o kazenskem postopku

  Na Ministrstvu za pravosodje se je že četrtič sestala delovna skupina za implementacijo določb novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), ki se nanašajo na pravice žrtev kaznivih dejanj. V delovno skupino so vključeni predstavniki vseh ključnih gradnikov, ki se pri svojem delu srečajo z žrtvami kaznivih dejanj (predstavniki ministrstev, sodstva, državnega tožilstva, nevladnih organizacij in drugi).

 • Na UOIM podpisali nov protokol o preprečevanju in ukrepanju v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola

  Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Policija, Ministrstvo za pravosodje, enajst sodelujočih nevladnih organizacij in Visoki komisariat Organizacije Združenih narodov za begunce (UNHCR) so podpisali prenovljene Standardne operativne postopke za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola nad osebami, ki so obravnavane po določbah Zakona o mednarodni zaščiti.

 • Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami

  V petek, 21. februarja 2020, je v Zagrebu potekala konferenca ob pričetku izvajanja projekta ARVID (Advancing Access to Rights under Victims' Directive for Persons with Disabilities - Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami). Gre za projekt, ki ga financira program Evropske unije za pravosodje, izvaja pa se na Hrvaškem in v Sloveniji. Koordinator aktivnosti izvajanja projekta je Hrvaški pravni center, partnerji pa so Mirovni inštitut (SI), Ministrstvo za pravosodje (HR), Varuh pravic oseb z invalidnostmi (HR), Združenje za podporo žrtvam in pričam (HR) in Društvo ALTRA (SI). Projekt podpira tudi Varuh človekovih pravic.

 • Povabilo na strokovni dialog Uprave za probacijo v zvezi s pripravo javnega naročila za izvedbo razvoja modela ocenjevanja dejavnikov tveganja

  Uprava za probacijo (UPRO) vabi vse zainteresirane izvajalce na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila, katerega predmet je izdelava modela ocenjevanja dejavnikov tveganja.

 • Neposredna elektronska vročitev negativnega potrdila o nekaznovanosti

  Nekaznovanost se dokazuje s potrdilom iz kazenskih evidenc, ki ga oseba pridobi na Ministrstvu za pravosodje in v katerem je navedeno, ali je oseba zabeležena v kazenskih evidencah. Potrdilo o nekaznovanosti posamezniki med drugim pogosto potrebujejo za prijavo na prosto delovno mesto.

 • Otvoritev sodnega leta 2020

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes udeležila slovesnosti ob otvoritvi sodnega leta 2020. Tradicionalni dogodek, ki je namenjen predstavitvi rezultatov dela sodišč v preteklem letu in napovedi nadaljnjih prioritet, je potekal na Vrhovnem sodišču. Zbrane sta uvodoma nagovorila predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damjan Florjančič in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Sledili so nagovori predsednika Ustavnega sodišča prof. dr. Rajka Kneza, predsednika Sodnega sveta dr. Erika Kerševana, generalnega državnega tožilca Drage Šketa, generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika, predsednika Odvetniške zbornice Slovenije mag. Romana Završka in pravosodne ministrice Andreje Katič.

 • Odbor za pravosodje včeraj podprl dopolnjeni predlog novele stvarnopravnega zakonika

  Odbor Državnega zbora za pravosodje je včeraj pripravil dopolnjeni predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki ga je v zakonodajni postopek vložila vlada. Predlog novele stvarnopravnega zakonika, je predstavila ministrica za pravosodje Andreja Katič. Med poglavitnimi rešitvami so prenova etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev ter prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. V primeru izvrševanja služnosti v javno korist predlog odpravlja časovno omejitev, ki velja za neprave stvarne služnosti. Takšna služnost se tako po predlogu lahko ustanovi tudi za nedoločen čas.

Iskalnik