Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Srečanje pravosodne ministrice z avstrijsko veleposlanico v Sloveniji

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes, 23. junija 2020, srečala z veleposlanico Republike Avstrije v Sloveniji mag. Sigrid Berka, ki v prihodnjem mesecu zaključuje svoj mandat.

 • Delovni sestanek ministrice za pravosodje in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes, 22. junija 2020, srečala z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem. Govorila sta o institutu postavitve odrasle osebe pod skrbništvo, izvajanju odvzemov otrok staršem, brezplačnih svetovalnih programih za starše in problematiki čezmejnega zagotavljanja stikov z otrokom.

 • Ministrica za pravosodje: "Želimo si, da bi do konca letošnjega leta vsa sodišča opremili z avdio-video konferenčnimi sistemi."

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič ter državna sekretarja Matic Zupan in Zlatko Ratej so danes obiskali Višje sodišče v Ljubljani, kjer so jih sprejeli predsednik sodišča Anton Panjan, podpredsednik Igor Mokorel in podpredsednica Vesna Bergant Rakočević ter direktor Janez Grden.

 • Pojasnilo glede kazensko-pravne obravnave in zdravstvene oskrbe storilcev kaznivih dejanj z duševnimi motnjami

  Glede nekaterih medijskih objav v zvezi z obravnavo storilcev kaznivih dejanj z duševnimi motnjami oziroma storilcev, ki storijo protipravno dejanje v stanju neprištevnosti, podajamo dodatna pojasnila, saj se v zadnjem času pojavljajo medijska poročanja, ki enačijo kazensko-pravno obravnavo in njihovo zdravstveno oskrbo.

 • Ministrica obiskala ZPKZ Ig, kjer smo ji predstavili letno poročilo o delu URSIKS v letu 2019

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes, 17. junija 2020, obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Ig. Obisk je bil namenjen pogovoru o dosedanjem delu in prioritetah v prihodnje, predstavitvi letnega poročila Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij v lanskem letu ter ogledu prostorov zapora Ig.

 • Ministrica se je srečala z veleposlanico ZDA v Sloveniji

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes, 16. junija 2020, srečala z veleposlanico Združenih držav Amerike v Ljubljani Lyndo C. Blanchard. Sogovornici sta pozdravili dobro sodelovanje med Združenimi državami Amerike in Republiko Slovenijo, zlasti na področju pravosodja, ter tudi povsem konkretno med Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Ljubljani in Ministrstvom za pravosodje. Obenem sta potrdili tudi zavezo po dobrem sodelovanju tudi v prihodnje.

 • Zapisnik strokovnega dialoga - priprave javnega naročila za izdelavo modela ocenjevanja dejavnikov tveganja

  Uprava za probacijo je 20. februarja 2020 povabila vse zainteresirane gospodarske subjekte na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila za izdelavo modela ocenjevanja dejavnikov tveganja.

 • Ministrica se je srečala s predsednikom Slovenskega sodniškega društva

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes, 10. junija 2020, srečala s predsednikom Slovenskega sodniškega društva dr. Andrejem Ekartom.

 • Okrožno sodišče v Kopru primer dobre prakse uporabe videkonferenčnih sistemov

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič in državna sekretarja Ministrstva za pravosodje Matic Zupan in Zlatko Ratej so danes obiskali Okrožno sodišče v Kopru, kjer so se srečali s predsednico Okrožnega sodišča v Kopru mag. Samanto Nusdorfer, direktorico koprskega okrožnega sodišča Heleno Deisinger Tomovski, predsednico Višjega sodišča v Kopru Natašo Butina Mrakič ter predsednico Delovnega sodišča v Kopru Marinelo Maras.

 • V Sloveniji smo naredili velik premik na področju izvrševanja skupnostnih sankcij in ukrepov

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes na sedežu Probacijske enote v Celju srečala z zaposlenimi na Upravi za probacijo.

 • Svet Evrope je zaključil nadzor nad izvrševanjem še 5 sodb ESČP proti Sloveniji

  Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope je zaključil nadzor nad izvrševanjem še 5 sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), med drugim tudi v zadevi Mandić in Jović proti Sloveniji, ki se nanaša na neustrezne razmere v zaporu v Ljubljani med leti 2008 in 2012. Slovenija ima tako v postopku standardnega nadzora nad izvrševanjem le še 8 sodb ESČP (leta 2015 309 sodb in leta 2017 50 sodb), nobene pa v okviru okrepljenega nadzora. Zadnja obsodilna sodba ESČP proti Sloveniji je bila v primeru Rola izpred leta dni, tj. 4. 6. 2019.

 • Ministri EU tudi o vplivu pandemije na pravosodne sisteme držav

  Ministri za pravosodje, med njimi tudi državni sekretar Zlatko Ratej, so na videokonferenci ministrov za pravosodje EU med drugim razpravljali o predlogu uredbe o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe, o izročanju državljanov EU tretjim državam ter o vplivu pandemije COVID-19 na pravosodje.

 • Vabljeni k sodelovanju pri oblikovanju rešitev za največjo korist otrok

  Ministrstvo za pravosodje je danes, 4. junija 2020, v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celoviti obravnavi v hiši za otroke. Ta je nastal v sodelovanju s Svetom Evrope v okviru projekta podpore implementaciji modela Barnahus v Sloveniji, ki poteka s finančno podporo Generalnega direktorata za podporo strukturnim reformam pri Evropski komisiji.

 • Ministrstvo za pravosodje je sprejelo predstavnike Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij (CINIP)

  Dne 2. 6. 2020 sta državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej in generalni direktor Direktorata za civilno pravo Miha Verčko sprejela predstavnike Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij (CINIP).

 • 25-letnica delovanja notariata v Sloveniji

  Slovenski notarke in notarji letos obeležujejo 25. obletnico ponovne uvedbe notariata v Republiki Sloveniji. V ta namen so danes, 1. junija 2020, organizirali virtualno slavnostno skupščino Notarske zbornice Slovenije. Zbrane je nagovorila tudi ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič.

 • Pojasnilo v zvezi z roki v sodnih zadevah

  Na podlagi Sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), objava Uradni list RS, št. 74/20, ki ga je Vlada RS sprejela dne 21. 5. 2020, bodo začasni ukrepi, določeni z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), prenehali veljati 1. junija 2020.

 • Obvestilo strankam o ponovnem odprtju Sprejemne pisarne Ministrstva za pravosodje

  Stranke obveščamo, da bo od 1. 6. 2020 Sprejemna pisarna Ministrstva za pravosodje ponovno odprta, pri čemer morajo stranke v prostor vstopati posamično (1 oseba naenkrat) ter nositi zaščitno masko.

 • Ministrica se je srečala z Informacijsko pooblaščenko

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes, 27. maja 2020, srečala z Informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o razvoju področja varstva osebnih podatkov, tako glede prava Evropske unije kot glede zastojev pri pripravi nacionalne zakonodaje s tega področja.

 • Razpis za svetovalne storitve za podporo vzpostavitve Hiše za otroke (Barnahus) v Sloveniji

  Svet Evrope je za potrebe projekta ustanovitve Hiše za otroke po modelu Barnahus v Sloveniji, to je projekta na področju boja proti spolnim zlorabam otrok in nasilju nad otroci, objavil razpis za zagotavljanje svetovalnih storitev. Model Barnahus je vodilni evropski model za otrokom prijazni multidisciplinarni in medinstitucionalni odziv na spolno zlorabo otrok.

 • Ministrica mag. Kozlovič obiskala Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij

  Ministrica mag. Lilijana Kozlovič je danes, 27. maja 2020, v sklopu uradnih srečanj z vsemi deležniki pravosodja obiskala Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Z generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom sta se srečala v prostorih Generalnega urada, na Beethovnovi ulici v Ljubljani.

Iskalnik