Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Ministrstvo začenja z vseslovensko kampanjo ozaveščanja – Ekološko in lokalno je idealno!

  Kampanja bo v medijih potekala od začetka maja do konca junija

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pripravili akcijo za ozaveščanje širše slovenske javnosti o lokalni ekološki hrani, o tem, kako je pridelana in predelana ekološka hrana, kaj potrošniku zagotavlja zeleni znak za ekološko živilo, pa tudi o koristnosti zauživanja ekoloških živil in podpori slovenskim (lokalnim) ekološkim pridelovalcem in predelovalcem. Ali je pri slovenskih potrošnikih dovolj veliko zavedanje o koristnosti ekoloških živil; ali preverjajo, če so živila označena z eko znakom; kaj jim ta znak sporoča in ali mu zaupajo; o metodah, postopkih in kontrolah za ekološko pridelavo in predelavo ter vplivih na okolje. Poleg informiranja o ekoloških živilih bo ministrstvo z oglasi ponovno spomnilo tudi na znak Izbrana kakovost – Slovenija, ki označuje v Sloveniji pridelana in predelana živila.

 • Letošnji svetovni dan veterinarjev je posvečen varstvu okolja za izboljšanje zdravja živali in ljudi

  Pretekli konec tedna smo obeleževali svetovni dan veterinarjev, ki je letos posvečen varstvu okolja in izboljšanju zdravja tako živali kot ljudi. Poudariti je potrebno zasluge vseh veterinarjev, ki s svojim delom na različnih področjih veterinarstva skrbijo poleg zdravja in dobrobiti živali tudi za zdravje vseh nas.

 • Tretja seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je včeraj, 23. 4. 2020, udeležila tretje seje Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Osrednja tema je bila obravnava odlokov o nadomestilih zaradi izpada dohodkov v proizvodnji vina, pri prireji govejega mesa, v gozdarskem sektorju in pri dopolnilnih dejavnostih na kmetijah zaradi epidemije covid-19.

 • Ministrica dr. Pivec na prostovoljni delovni akciji v pomoč hmeljarjem

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila prostovoljne delovne akcije na hmeljiščih v pomoč tamkajšnjim hmeljarjem. Kot je znano, je zaradi epidemije COVID-19 nastala težava z zagotavljanjem sezonskih delavcev, ki so vsako leto prišli iz tujine, zato je ministrica pozvala ljudi iz Slovenije, da pomagajo kmetom pri opravilih, kjer potrebujejo pomoč. V ta namen se je tudi ministrica pridružila prostovoljcem, ki so se odzvali na delovno akcijo za pomoč hmeljarjem.

 • Raznolikost LEADER projektov in njihova dodana vrednost na podeželju

  V okviru programskega obdobja 2014–2020 je v okviru podukrepa M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER) do 31. 12. 2019 prispelo 480 vlog v skupni višini 22.184.800 €. Odobrenih je bilo okoli 400 vlog v skupni višini 17.528.270 €. Do 31. 12. 2019 je bilo izplačanih 148 vlog v skupni višini 5.136.720 €.

 • Institucije, ki opravljajo javno službo zdravstvenega varstva rastlin opazujejo in napovedujejo pojav bolezni in škodljivcev

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja prebivalce Slovenije k lastni pridelavi in s tem povečanju samooskrbe. Pri sajenju in skrbi za pridelek je treba biti zelo pozoren tudi na rastlinske bolezni in škodljivce. V Sloveniji imamo sistem spremljanja nadzora pojava rastlinskih bolezni in škodljivcev izredno dobro razvit. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je koncesijo za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin podelila trem kmetijsko gozdarskim zavodom in dvema inštitutoma - KGZ Maribor, KGZ Novo mesto, KGZ Nova Gorica, Kmetijski inštitut Slovenije in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

 • Ministrica dr. Pivec na obisku Vipavske in Goriške

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes mudila na terenskem obisku Vipavske in Goriške. V okviru obiska se je ministrica seznanila s stanjem v sadjarstvu, med drugim po pozebi in dlje časa trajajočem sušnem obdobju ter v vinogradništvu, kako potekajo dela vinogradnikov dvolastnikov, ki na svojih zemljiščih na obeh straneh državne meje opravljajo kmetijska dela.

 • Pri sajenju posezimo po semenu domačih lokalnih sort kmetijskih rastlin

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja prebivalce, da v tudi času epidemije s koronavirusom COVID-19 v čim večji možni meri izkoristijo možnost za obdelavo površin. Ena od možnosti zasaditve je tudi uporaba semena domačih lokalnih sort kmetijskih rastlin. Predvidena pridelava teh lahko pomembno prispeva k povečanju samooskrbe s semenom in z lokalno sonaravno pridelano hrano. Na ta način pripomoremo k oživljanju tradicionalnih oziroma lokalno značilnih rastlinskih pridelkov ter s tem k ohranjanju bogate slovenske naravne in kulturne dediščine.

 • Jutri že 50. obeležujemo svetovni dan Zemlje – letos v znamenju podnebnih ukrepov

  Planet, na katerem živimo, je enkraten! Naredimo vsak dan nekaj dobrega zanj!

  22 april, svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo že pol stoletja, je namenjen vsem ljudem na svetu in vzpodbuja k aktivnemu ter odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja. Na pobudo civilnodružbenih organizacij po vsem svetu ga praznujemo od leta 1970. Številni posamezniki in okoljske organizacije na ta dan pripravljajo različne dogodke in prireditve, s katerimi opozarjajo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Praznovanje dneva Zemlje koordinira globalna mreža Dneva Zemlje.

 • Pripravlja se sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s ciljnimi ukrepi v podporo kmetijskemu, gozdarskemu in agroživilskemu sektorju

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pospešeno pripravljamo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, da bomo lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij in omogočili nadaljevanje razvojnega ciklusa.

 • Spremembe pri ukrepih kmetijske politike za leto 2020 zaradi epidemije COVID-19

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da se zaradi razglašene epidemije COVID-19 pripravljajo dopolnitve in spremembe nekaterih shem in ukrepov, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge za leto 2020. Spremenili se bodo nekateri pogoji upravičenosti, s čimer se bodo ukrepi prilagodili trenutnim okoliščinam. Predvideno je tudi, da se epidemijo COVID-19 opredeli kot izjemno okoliščino za leto 2020.

 • Država z novimi ukrepi do pomoči kmetom in živilski industriji

  Kmetijsko-živilski sektor je eden redkih sektorjev, ki deluje od začetka epidemije koronavirusa COVID-19. Kljub temu smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi predvidenih motenj v delovanju sektorja kot posledice epidemije v prvi tako imenovani protikorona paket PKP1 uvrstili številne ukrepe pomoči kmetijsko-živilskemu sektorju. Za drugi protikorona paket PKP2 smo skupaj s deležniki pripravili številne ukrepe, ki pa se zaradi odločitve strokovne skupine in Vlade, da bo drugi paket namenjen izključno zagotavljanju likvidnosti gospodarstva, selijo v tretji protikorona paket PKP3.

 • Čez mesec dni bomo tretjič obeleževali Svetovni dan čebel

  Slovenija in z njo ves svet bosta čez mesec dni, 20. maja, tretjič obeležila svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra 2017 in je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico ter Republiko Slovenijo. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.

 • Upravičenci lahko še vedno oddajo vloge na javne razpise

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da lahko upravičenci še vedno oddajo vloge na javne razpise, čeprav so roki za oddajo vloge že potekli. Vloge lahko oddajo do izdaje sklepa Vlade RS, ki bo objavljen v Uradnem listu RS, oziroma najdlje do 1. julija.

 • Ministrstvo prisluhne pobudam za reševanje sektorja preskrbe s hrano; na zahteve, ki so v nasprotju s predpisi, ne more pristati

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v tem času prejema številne pobude in predloge za reševanje težav, ki so posledica epidemije COVID-19. Veliko težav, ki so se začele pojavljati ali so bile predvidene, se je reševalo ali preprečilo s prvimi ukrepi, med drugim veliko s prvim t.i. protikorona paketom PKP1. Ministrstvo pripravlja tudi za drugi protikorona paket ukrepe, ki bodo zagotavljali likvidnost ter ukrepe za tretji Korona paket, ki bodo usmerjeni predvsem v zagon novih investicij. Pri tem pa so vključeni ostali predlagani ukrepi, ki so se v sektorju pokazali kot nujni tekom epidemije oz. jih v prvem paketu še ni bilo mogoče zajeti.

 • Pogosta vprašanja in odgovori v času epidemije COVID-19 s področja kmetijstva

  Na dežurni e-naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano cz.mkgp@gov.si in telefon 040/ 390 016 se obrača veliko ljudi z različnimi vprašanji, povezanimi s trenutnim stanjem. Nekaj najpogostejših objavljamo v nadaljevanju. Poudariti pa želimo, da so odgovori vezani na delo v kmetijstvu in (predvsem) na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 • Na poziv za delo na kmetijah že preko 450 prijav

  Na poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k pomoči kmetom in kmetijskim gospodarstvom pri sezonskih opravilih je odziv zelo dober. Od petka 10. marca do danes je interes za delo pokazalo skoraj 450 ljudi, med njimi študentje, delavci na čakanju, brezposelni, upokojenci, družine, samozaposleni ter zaposleni, ki bi želeli pomagati. Med iskalci prevladujejo poleg hmeljarjev iz Savinjske doline tudi pridelovalci jagodičja iz Posavja, vrtnarji in pridelovalci zelenjave iz različnih območij.

 • Seznam ponudnikov del za sezonsko delo v kmetijstvu

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je od petkovega poziva ministrice dr. Aleksandre Pivec na klicni center prejelo 22 zainteresiranih kmetij oz kmetijskih gospodarstev, ki pomoč potrebujejo.

 • Ministrica dr. Pivec na ogledu primera dobre prakse sadnje dreves

  Zgornje Jezersko – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec si je danes ogledala primer dobre prakse sadnje dreves. Obiskala je kmetijo Karničar, ki jim je vetrolom, decembra leta 2017, poškodoval gozd. Prepričala se je, da sistem upravljanja z gozdovi deluje dobro. Prav tako je opozorila na možnost, da v času epidemije ljudje priskočijo na pomoč kmetom, ki s sadnjo dreves sanirajo svoje gozdove po ujmah.

 • Dober odziv za pomoč kmetom pri sezonskem delu

  Na poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k pomoči kmetom in kmetijskim gospodarstvom pri sezonskih opravilih je odziv zelo dober. Do danes je interes za pokazalo skoraj 300 ljudi, med njimi študentje, delavci na čakanju, brezposelni, upokojenci, družine, samozaposleni ter zaposleni, ki bi želeli pomagati. Ministrstvo pozdravlja pozitiven odziv, kar kaže, da je v Sloveniji veliko ljudi pripravljenih pomagati kmetom oz. sektorju preskrbe s hrano. Ob tem je potrebno poudariti, da ministrstvo ne posega v poslovni odnos ter da je dogovor o sodelovanju in višini plačila stvar delodajalca in na drugi strani iskalca zaposlitve. Nikakor pa ministrstvo ne podpira delo na črno.

Iskalnik