Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Evropska komisija podaljšala in razširila začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19

  Evropska komisija je podaljšala začasni okvir za državno pomoč, sprejet 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusne bolezni 19 (COVID-19), do 31. decembra 2021. Prav tako je razširila področje uporabe začasnega okvira, in sicer tako da je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva.

 • Deveta seja sveta za kmetijstvo in podeželje

  Danes je potekala 9. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Osrednja tema je bila vzpostavitev vzajemnega sklada in uvedba masnih bilanc.

 • V januarju izdanih 50.984 odločb za sheme neposrednih plačil za leto 2020 v skupni vrednosti 100 milijonov evrov

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo z izdajo odločb in izplačili intenzivno nadaljevala tudi v februarju.

 • Razpisana nova nepovratna sredstva za prevzem kmetije - mladim kmetom za pomoč za zagon na voljo 10,5 milijona evrov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 10,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Mladi prevzemnik Jure Podobnik, ki kmetuje na 800 metrih nadmorske višine, je o svojih izkušnjah s prevzemom kmetije povedal: »Z nepovratnimi sredstvi smo opravili potrebno obnovo strojnega parka, lastna finančna sredstva pa smo tako lahko namenili urejanju prostorov za predelavo mleka drobnice in zagon dopolnilne dejavnosti na kmetiji.«

 • Ponovni poziv za vložitev vloge za izplačilo za kmete z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let

  Rok za oddajo vloge je 31. 1. 2021; višina enkratnega solidarnostnega dodatka na upravičenca znaša 150 evrov.

 • Odločitve s 53. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 53. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Minister dr. Podgoršek v Podravju in Pomurju o vplivu covid-19 na kmetijstvo in povezane panoge ter o razvojnih projektih

  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Podravju in Pomurju. Obisk na terenu je bil namenjen podrobnejši seznanitvi ministra s stanjem sektorja v času epidemije covid-19 in posredovanjem informacij povezanim s trenutnimi ukrepi države in pomoči ter povratnim zbiranjem informacij za pripravo novih ukrepov. Minister se je seznanil tudi s primeri dobrih praks in razvojnimi projekti posameznih deležnikov.

 • Sprememba ukrepov zaradi aviarne influence

  Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) je po preučitvi epizootiološke situacije glede aviarne influence v Sloveniji na včerajšnjem sestanku (26. 1. 2021) sprejelo sklep o spremembi ukrepov zaradi pojavov bolezni pri prostoživečih pticah. Zadnji pozitivni primer bolezni je bil ugotovljen 29. 12. 2020 pri labodu grbcu.

 • 8. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

  Včeraj, 26. januarja, je potekala 8. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Osrednja tema tokratnega zasedanja je bila predstavitev predloga Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027, s poudarkom na intervencije v II. stebru.

 • Minister dr. Podgoršek na konferenci o smeri razvoja na področju kmetijstva, prehrane, gostinstva in turizma

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil spletne konference o smeri razvoja na področju kmetijstva, prehrane, gostinstva in turizma v luči sedanjih razmer. Konferenco sta organizirala Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje ter Biotehniški izobraževalni center Ljubljana. Potekala je v sklopu projekta Munera 3, v katerega je vključenih 86 poklicnih in strokovnih ter višjih strokovnih šol iz vse Slovenije. Namen projekta je poglobiti sodelovanje šolstva z gospodarstvom.

 • Mednarodno leto zdravja rastlin podaljšano do julija

  Generalna skupščina združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. Ker so bile zaradi pandemije na celem svetu aktivnosti ozaveščanja o zdravju rastlin precej okrnjene, je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo predlagala, da se aktivnosti ozaveščanja o pomenu zdravja rastlin nadaljujejo tudi v letu 2021. Zaključek obeležitve Mednarodnega leta zdravja rastlin bo 1. julija 2021 na konferenci v Helsinkih.

 • Ministri EU o mednarodni trgovini s kmetijskimi proizvodi in o SKP - Slovenija pozvala k ukrepanju na trgu prašičjega mesa

  Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se danes sestali na prvem letošnjem zasedanju Sveta EU pod predsedovanjem Portugalske, ki je potekalo v avdiovizualni obliki. Zasedanja se je s strani Slovenije udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Uvodoma je Portugalska predstavila program dela na področju kmetijstva in ribištva za naslednjega pol leta. Osrednji del zasedanja je bil namenjen poročanju Komisije o trenutnem stanju pogajanj na področju trgovine s kmetijskimi proizvodi s tretjimi državami in o posodobitvi študije o kumulativnem vplivu prihodnjih trgovinskih sporazumov na agroživilski sektor.

 • Minister dr. Podgoršek na 13. berlinski ministrski konferenci v okviru Globalnega foruma za hrano in kmetijstvo

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil avdiovizualne 13. berlinske ministrske konference v okviru Globalnega foruma za hrano in kmetijstvo (GFFA). GFFA, ki se je začel v ponedeljek in se zaključil z današnjo ministrsko konferenco, predstavlja skup političnih in strokovnih dogodkov, diskusij in srečanj, ki potekajo vsako leto ob robu sejma Zeleni teden.

 • Odločitve z 51. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 51. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Evropska komisija začenja javno posvetovanje o pesticidih

  Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane Evropske komisije je 18. januarja sprožil spletno posvetovanje o trajnostni rabi pesticidov. Gre za del boljše pravne ocene Direktive o trajnostni rabi pesticidov (SUD) in ocene učinka njene načrtovane revizije. Posvetovanje bo odprto za odgovore do 12. aprila 2021.

 • Tretja seja Sveta za živinorejo

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v obliki videokonference potekala tretja seja Sveta za živinorejo, ki se je je udeležil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

 • Na spletni Informativi predstavitev poklicev v kmetijstvu in gozdarstvu

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je predstavilo na spletnem dogodku Informativa, ki je predinformativni izobraževalni dvodnevni dogodek, kjer so na enem mestu predstavi pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini. Ministrstvo je na dogodku, skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine spodbujalo mlade na začetku svojih izobraževalnih poti, da za svojo prihodnost izberejo poklice v kmetijstvu ali gozdarstvu.

 • Minister dr. Podgoršek na Dolenjskem in v Posavju o stanju v sadjarstvu, kmetijskem šolstvu, pri dopolnilnih dejavnostih in v vinogradništvu

  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku na Dolenjskem in v Posavju. Terenski obisk je bil namenjen seznanitvi s stanjem sektorja v času epidemije covid-19 ter drugimi odprtimi in aktualnimi zadevami. Poleg seznanitve o aktivnostih na Zavodu GRM Novo mesto se je minister seznanil tudi s stanjem na Dolenjskem in v Posavju na področju dopolnilnih dejavnosti – turizma na kmetiji, s stanjem v sadjarstvu, vinogradništvu ter vinarstvu.

 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021.

 • Sedma seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

  18. januarja je potekala 7. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Osrednja tema je bila usmeritev ukrepov v Strateškem načrtu za obdobje 2023–2027, ki se nanašajo na intervencije z vidika ciljev dohodkovne podpore in podpore za okolje v I. stebru s proizvodno vezano podporo, okoljske sheme v I. stebru Skupne kmetijske politike (SKP) in podpor za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD).