Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Podpisana Odredba za izvajanje nujnih intervencijskih ukrepov na namakalnem razvodu Vogršček

  Podžupan Mestne občine Nova Gorica in župani občin Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba so danes podpisali Odredbo za izvajanje nujnih intervencijskih del na posameznih delih namakalnega razvoda Vogršček. Podpisa se je udeležil državni sekretar Anton Harej.

 • Državni sekretar Aleš Irgolič na sestanku Odbora za trgovinska pogajanja Svetovne trgovinske organizacije

  Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je udeležil video sestanka Odbora za trgovinska pogajanja Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ki je osredinjen na multilateralna pogajanja o ribiških subvencijah. Izjave je, skladno z izključno pristojnostjo EU na področju trgovinske politike, kamor sodijo zadeve WTO, na sestanku podala Evropska komisija.

 • Najbolj poznani označbi sta Izbrana kakovost in Ekološka pridelava, lokalna živila ocenjena kot boljša in hranljivejša

  V okviru projekta Analiza pridelave in trženja proizvodov shem kakovosti je Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu s partnerji in agencijo Mediana junija izvedla trženjsko raziskavo o označbah kakovosti in lokalnih živilih. Raziskava je pokazala, da sta označbi Izbrana kakovost in Ekološka pridelava najbolj prepoznana znaka kakovosti, lokalna živila pa ocenjena za živila boljšega okusa z več hranljivosti.

 • V Celju prvi javni posvet o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. 7. 2021 objavilo predlog Strateškega načrta SKP 2023−2027. Z objavo predloga se je pričela javna razprava, v okviru katere ministrstvo organizira javna posvetovanja, ki bodo trajala do 15. avgusta letos. Včeraj je v Kongresnem centru Celje potekal prvi javni posvet. Vsi zainteresirani so vabljeni, da se udeležijo katerega od bodočih posvetov po Sloveniji.

 • Minister dr. Jože Podgoršek v Evropskem parlamentu predstavil prioritete slovenskega predsedovanja

  Minister dr. Jože Podgoršek je na zasedanjih odborov Evropskega parlamenta, pristojnih za vsebine s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavil sektorski program in prednostne naloge slovenskega predsedstva. Te se umeščajo v sklop »Odpornost, okrevanje in strateška avtonomija EU«, kjer je izpostavljen strateški pomen preskrbe s hrano v EU ter trajnostno kmetijstvo (skrb za podeželje) in gozdarstvo. Na področju ribištva prednostne naloge izhajajo iz pomena ohranjanja obalnih skupnosti ter tradicije trajnostnega ribolova.

 • Minister Podgoršek o promocijski politiki EU: »Ohranjamo konkurenčnost in enakopravnost kmetijskega sektorja«

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes v imenu slovenskega predsedstva Svetu EU v Bruslju udeležil uvodnega dela dvodnevnega dogodka na visoki ravni, video konference deležnikov o promocijski politiki EU. Konferenca naslavlja vprašanje te politike kot možnosti za prehod na bolj trajnosten prehranski sistem EU, za izboljšanje zdravih prehranjevalnih navad in za krepitev konkurenčnost tega sektorja na svetovnih trgih.

 • Minister dr. Jože Podgoršek na konferenci o viziji trajnostnega ribištva in akvakulture v Sredozemlju in Črnem morju

  Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil video konference Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) na visoki ravni z naslovom »Nova vizija trajnostnega ribištva in akvakulture v Sredozemlju in Črnem morju«.

 • Odločitve s 85. redne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 85. redni seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Minister dr. Jože Podgoršek na dogodku parlamentarne medskupine za pametne vasi in podeželska območja

  Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil video dogodka parlamentarne medskupine za pametne vasi in podeželska območja (RUMRA and Smart Villages Intergroup). V svojem uvodnem nagovoru je čestital vsem sodelujočim pri pripravi Dolgoročne vizije za podeželska območja do leta 2040, ki jo je objavila Evropska komisija.

 • Šesta seja Sveta za živinorejo

  Danes je v obliki videokonference potekala 6. seja Sveta za živinorejo, ki sta se je udeležila minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Aleš Irgolič.

 • Biogospodarstvo je naraven in logičen odgovor na trenutne izzive

  V torek, 6. julija 2021, je prek spleta potekal zaključni dogodek vzajemnega učenja strokovnjakov držav članic EU o razvoju biogospodarstva, na katerem je sodelujoče uvodoma nagovoril državni sekretar mag. Aleš Irgolič kot predstavnik predsedujoče države Svetu EU.

 • Ministrstvo vabi k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za ribištvo v obdobju 2021-2027

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi vse zainteresirane k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za ribištvo za izvajanje ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027.

 • Ugotovitve Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede kršitev zakonodaje s področja zaščite živali

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je po seznanitvi s posnetkom takoj pristopila k preverjanju pristnosti posnetka in ugotavljanju dejanskega stanja na terenu. Na posnetku intenzivne reje prašičev na farmi za reprodukcijo so prikazana sporna ravnanja oziroma kršitve zakonodaje s področja zaščite živali.

 • Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice. Natančnejše roke zatiranja je tudi letos napovedala Javna služba zdravstvenega varstva rastlin. Zatiranje je treba opraviti v prvi dekadi julija, na območju Štajerske in Prekmurja pa najkasneje do 14. julija.

 • Začetek javne razprave o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike

  Minister dr. Jože Podgoršek je na današnji novinarski konferenci predstavil predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike. Ambiciozen predlog strateškega dokumenta vsebuje intervencije I. in II. stebra Skupne kmetijske politike v vrednosti 1,2 mrd € za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru javne razprave o predlogu Strateškega načrta, ki jo pričenja danes, do 15. 8. 2021 organiziralo več javnih posvetovanj po Sloveniji. V skladu s predlogom uredbe o Strateških načrtih, mora Slovenija svoj predlog Evropski komisiji predložiti v odobritev najkasneje do 1. 1. 2022.

 • 12. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

  Danes je potekala 12. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Osrednja tema je bila predstavitev strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023-2027, s poudarkom na predlogu finančnega razreza po posameznih specifičnih ciljih in intervencijah.

 • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vodila prvo delovno skupino kot PSEU 2021

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 28. junija na prošnjo dosedanje predsedujoče Portugalske, pred uradnim prevzemom predsedovanja Svetu EU vodilo sestanek za usklajevanje stališč pred zasedanjem Codex Alimentarius CCPR52 (52. zasedanje Codex komiteja za ostanke pesticidov).

 • Državni sekretar Anton Harej na sestanku s kmeti glede rešitev za namakalni sistem Vogršček

  Državni sekretar Anton Harej se je v Biotehniškem centru Nova Gorica na pobudo centra srečal s predstavniki kmetov in lokalne skupnosti. Tema pogovora je bila iskanje rešitev za namakalni sistem Vogršček, ki zaradi pomanjkanje vode od ponedeljka ne deluje več.

 • Samo še danes možna oddaja vloge na razpis za ukrep zdravje in varnost

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je samo še danes, 1. julija 2021, čas za oddajo vlog na javni razpis za ukrep Zdravje in varnost.

 • Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Podravski regiji

  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je skupaj z državnim sekretarjem mag. Alešem Irgoličem udeležil današnjega vladnega delovnega obiska v Podravju. Tekom dneva sta ločeno obiskala kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejo, gozdarstvom, turizmom in vinogradništvom. V programu obiska je bila tudi zadruga, podjetje živilsko predelovalne industrije ter inštitut v Mariboru. Minister se udeležil tudi avdio vizualne razprave Medskupine Evropskega parlamenta na temo EU Zelenega dogovora: Kaj želimo in potrebujemo od EU gozdov? ter predstavitve projekta Evropskega inovativnega partnerstva Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk. Vladni obisk se je začel z jutranjim delovnim posvetom vlade na Ptuju, zaključil pa z javno tribuno v Mariboru.