Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • V Srbiji potrdili nove izbruhe afriške prašičje kuge

  Srbija je obvestila Evropsko komisijo o novih izbruhih afriške prašičje kuge (APK) pri domačih prašičih. APK se je pojavila na enajstih gospodarstvih v občini Aleksinac. Prvič se je bolezen pri domačih prašičih v Srbiji pojavila leta 2019, od leta 2020 pa se bolezen pojavlja pri domačih in divjih prašičih.

 • Minister dr. Podgoršek na tradicionalnem regijskem posvetu zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes dopoldne udeležil prvega tradicionalnega regijskega posveta Zadružne zveze Slovenije, ki je potekal v avdiovizualni obliki.

 • Rezultati 15. licitacije vrednejših sortimentov lesa

  Danes je v Pamečah pri Slovenj Gradcu potekala 15. licitacija vrednejših sortimentov lesa, na katero je bilo pripeljanih 3711 gozdnih lesnih sortimentov s skupnim volumnom 3937 m3. Vsakoletna licitacija vrednejšega lesa je namenjena prodaji najbolj kakovostnega lesa po višjih cenah, kot sicer veljajo pri rednem odkupu lesa.

 • Odločitve z 58. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 58. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Izbrana najbolj inovativna živila leta 2021

  Inštitut za nutricionistiko je danes razglasil najbolj inovativna živila leta 2021. Gre za živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v zadnjem letu. Osnovna cilja projekta sta ozaveščati potrošnike, da bi lažje prepoznali nova oz. izboljšana živila in spodbujati gospodarstvo pri razvoju živil, predvsem takšnih z ugodnejšo hranilno sestavo. Projekt podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • 4. seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je včeraj potekala 4. seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo. Seje se je udeležil minister dr. Jože Podgoršek.

 • Slovenijo zastopajo (tudi) zaščiteni kmetijski pridelki in izdelki

  Slovenija je po običajih in tradiciji zelo raznolika dežela, kar se odraža tudi v bogati gastronomski dediščini in pestrosti ponudbe lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Zato je pomembno tudi poznavanje evropskih ter nacionalnih shem kakovosti. Zaščiteni kmetijski pridelki in živila so eden pomembnejših zastopnikov - ambasadorji, ki po svetu promovirajo posebnosti in del najboljšega, kar premore Slovenija.

 • Minister dr. Podgoršek na terenskem obisku v Beli krajini

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Beli krajini. Terenski obisk je bil prvenstveno namenjen seznanitvi s stanjem na področju kmetijsko živilskega sektorja, aktivnostim v okviru lokalnih skupnosti in zadruge, s poudarkom na sadjarstvu, živinoreji, prireji mleka, ribogojstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v luči posledic epidemije covid-19 na sektorje.

 • Odločitve s 57. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 57. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Minister dr. Podgoršek nagovoril udeležence seminarja o hmeljarstvu

  Minister dr. Jože Podgoršek je danes dopoldne nagovoril udeležence 58. Seminarja o hmeljarstvu, ki je tokrat potekal preko spleta. Seminar je že tradicionalno organiziral Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo.

 • Pred informativnimi dnevi: mladi, odločajte se za poklice v kmetijstvu, gozdarstvu, živilstvu!

  Informativni dnevi izobraževalnih inštitucij so pred vrati. Mladim bo podana vrsta pomembnih informacij za njihovo nadaljnjo življenjsko pot oziroma poslanstvo.

 • Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28 javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov. V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 milijona evrov. Do konca leta 2020 je bilo objavljenih že 77 javnih razpisov v skupni višini 545 milijonov evrov.

 • Minister dr. Podgoršek v Goriški regiji o razvojnih načrtih v regiji ter posledicah epidemije covid-19

  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Goriški regiji. Obisk je bil namenjen seznanitvi s stanjem v kmetijstvu, živilski industriji in vinogradništvu v luči posledic epidemije covid-19 na sektorje. Minister se je seznanil tudi z razvojnimi načrti v regiji, ki so pomembni za stabilno preživetje oziroma reševanje sektorjev v težavah ter na drugi strani priložnosti za zgodbe, kot so Evropska gastronomska regija, predsedovanje Slovenije Svetu EU in turizem na podeželju. Obiskal je tudi namakalni sistem Vogršček, kjer se je seznanil s potekom obnovitvenih del.

 • Odločitve s 55. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 55. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Strateški načrt Skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) intenzivno pripravlja Strateški načrt Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027. Prvi osnutek strateškega načrta je bil pripravljen decembra lani, vsebuje pa identificirane potrebe, predloge intervencij, opredeljena so finančna sredstva ter kazalniki učinka ter rezultatov. V letošnjem letu pa bo ministrstvo skupaj s sodelovanjem deležnikov ter najširše javnosti oblikovalo končni nabor intervencij, ki bo narejen glede na razpoložljiva finančna sredstva, prioritizacijo, cilje ter pričakovane rezultate. Predvidoma konec letošnjega leta bo strateški načrt formalno posredovan na Evropsko komisijo.

 • Posodobljena gradiva za opravljanje izpitov po programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča zainteresirano javnost o posodobljenem seznamu gradiv, ki so potrebna za opravljanje izpita po programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova.

 • 5. seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes potekala avdiovizualna 5. seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Člani sveta so se seznanili z delom pri Strateškem načrtu bodoče Skupne kmetijske politike po letu 2020.

 • Ustanovna seja Sveta za oljkarstvo

  Včeraj je potekala avdiovizualna ustanovna seja Sveta za oljkarstvo, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Člani Sveta so imenovali novega predsednika in podpredsednico Sveta za oljkarstvo. Osrednji točki sta bili predstavitev Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023 – 2027 in osnutka Uredbe o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje.

 • Minister dr. Podgoršek s komisarjem EU za kmetijstvo in razvoj podeželja o vsebinah Slovenije v času predsedovanja Svetu EU

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes popoldne srečal na daljavo z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Januszom Wojciechowskim. Beseda je prvenstveno tekla o vsebinah, ki bodo v ospredju v času predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju kmetijstva in gozdarstva. Sogovornika sta pozornost namenila tudi težkim razmeram v sektorju prašičjega mesa, tudi v kontekstu poziva Slovenije k ukrepanju na januarskem Svetu EU ministrov za kmetijstvo in ribištvo. Minister je komisarja informiral tudi o napredku pri pripravi nacionalnega strateškega načrta.

 • Slovenija in Hrvaška skupaj v zaščito »Istrski med / Istarski med«

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je prehodno nacionalno zaščitilo »Istrski med/Istarski med« z zaščiteno označbo porekla. Vlogo za zaščito medu z imenom Istrski med/Istarski med so pripravili slovenski čebelarji iz Obalno čebelarskega društva Koper, skupaj s hrvaškimi čebelarji iz Istre, združenimi v Čebelarskem društvu (ČD) »Lipa« iz Pazina, ČD Labin, ČD Buje, ČD Pula, ČD Buzet in ČD "Nektar" iz Poreča ter Inštitutom za kmetijstvo in turizem Poreč.