Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Tudi vinarski sektor na pomoč otrokom

  Po letu dni premora se je danes v Portorožu odvila 22. dobrodelna licitacija izbranih vin kleti Vinakoper. Tradicionalna prireditev je letos potekala pod častnim pokroviteljstvom ministra dr. Jožeta Podgorška. Udeležilo se je skupno rekordnih 40 dražiteljev, ki so zbirali sredstva za pediatrični oddelek Splošne bolnišnice Izola in s tem soustvarjanju boljšega jutri za naše najmlajše.

 • 16. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

  Minister dr. Jože Podgoršek se je včeraj udeležil 16. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, na kateri so člani obravnavali predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) 2023-2027, ki ga mora Slovenija posredovati v potrditev na Vlado RS in do konca decembra tudi v potrditev na Evropsko komisijo.

 • Minister Podgoršek na prvi javni dražbi vrednejših gozdno lesnih sortimentov podjetja Slovenski državni gozdovi

  Minister dr. Jože Podgoršek si je danes v Kočevski Reki ogledal prvo javno dražbo vrednejših gozdno lesnih sortimentov družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG), d. o. o. Na lokacijah v Kočevski Reki in Limbušu pri Mariboru je razstavljenih 650 m3 hlodovine, največ (250 m3) je hlodovine gorskega javorja. Pri licitaciji je sodelovalo 25 kupcev iz Slovenije in tujine (Italije, Nemčije, Avstrije in Hrvaške). Licitacijo je ministru Podgoršku predstavil direktor SiDG mag. Robert Tomazin, njeni rezultati pa bodo znani v prihodnjih dneh.

 • Minister dr. Jože Podgoršek nagovoril udeležence posveta o dopolnilnih dejavnostih

  Minister dr. Jože Podgoršek je preko avdio vizualne povezave nagovoril udeležence posveta Dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dvodnevni posvet v okviru programa dela javne službe kmetijskega svetovanja organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z MKGP in poteka preko avdiovizualne povezave. Na posvetu sta sodelovala tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo Branko Ravnik in direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Matjaž Guček.

 • Sredi novembra zasedal Odbor za podelitev nagrade Zlata čebela

  Sredi novembra se je na 3. seji sestal Odbor za podelitev nagrade Zlata čebela, ki je obravnaval prispele predloge za letošnjega nagrajenca. Do roka, to je do 30. septembra 2021, je odbor prejel 21 predlogov za 17 kandidatov za nagrado. Člani odbora pa so med izredno kakovostnimi predlogi kandidatov soglasno že izbrali prejemnika nagrade Zlata čebela 2021, njegovo ime pa ostaja skrivnost vse do slavnostne podelitve nagrade, ki bo letos izjemoma decembra.

 • 5. december, svetovni dan tal: »Zaustavimo zaslanjevanje tal, povečajmo produktivnost tal«

  5. december, svetovni dan tal, sta leta 2013 razglasili Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter organizacija Global Soil Partnership. Letošnji slogan svetovnega dne tal je »Zaustavimo zaslanjevanje tal, povečajmo produktivnost tal«.

 • V Evropi vedno več primerov aviarne influence

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pozivata vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov za preprečevanje okužbe z visoko patogeno aviarno influenco (HPAI), ki se širi po Evropi. Neupoštevanje ukrepov pomeni veliko tveganje za okužbo v rejah s perutnino, ki povzroča ogromno gospodarsko škodo. Posebej pozivamo manjše rejce, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, saj se bolezen lahko pojavi tudi v takšnih rejah, ki tako postanejo vir za širjenje bolezni.

 • Za ukrep »ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« več kot 2,5 milijona evrov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo najavo o odprtju petega javnega razpisa za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 2.580.635 evrov.

 • Minister dr. Podgoršek na tradicionalnih posvetih Zadružne zveze Slovenije

  Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil letošnjih tradicionalnih posvetov Zadružne zveze Slovenije (ZZS), ki so potekali v avdio vizualni obliki. Minister je na posvetih izpostavil pomembno vlogo zadrug v novi skupni kmetijski politiki (SKP) 2023 – 2027.

 • Minister Podgoršek in državni sekretar Irgolič nagovorila udeležence Lombergarjevih dni

  Minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar mag. Aleš Irgolič sta preko avdio vizualne povezave nagovorila udeležence letošnjih Lombergarjevih dni, ki jih tradicionalno organizira Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

 • Odločitve s 106. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 106. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Sprejeta pravičnejša in okolju prijaznejša kmetijska politika 2023–2027, ki temelji na uspešnosti

  Svet EU je danes sprejel sveženj zakonodajnih uredb za reformo skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027. »Izjemno sem vesel potrditve na Svetu, saj si je slovensko predsedstvo kot ključno prednostno nalogo zadalo dokončanje reforme SKP. S tem smo na dobri poti, da bo po predložitvi strateških načrtov držav članic do konca leta, nova SKP začela izvajati leta 2023«, je dejal minister dr. Jože Podgoršek.

 • Minister Podgoršek: »Podpis zavez slovenskih pivovarjev pomeni zavedanje, da je povezovanje ključno za sektor«

  Na povabilo Združenja slovenskih pivovarn Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) se je minister dr. Jože Podgoršek danes udeležil svečanega podpisa zavez pivovarskega sektorja za prostovoljno označevanje informacij na primarni embalaži izdelkov.

 • Minister Podgoršek Skupnosti občin Slovenije predstavil strateški načrt skupne kmetijske politike

  Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil 2. seje Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Skupnosti občin Slovenije, ki je potekala v avdio vizualni obliki. Osrednja tema seja so bile aktivnosti, povezane s pripravo strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027.

 • Minister dr. Podgoršek se z belo pentljo pridružuje mednarodnim dnevom akcij proti nasilju nad ženskami

  Vsako leto 25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in s tem začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki trajajo do 10. decembra in jih letos v Sloveniji obeležujemo že 27. leto. Tudi letos so ti dnevi zaznamovani s pandemijo covida-19.

 • Minister dr. Jože Podgoršek na Konferenci o prihodnosti hrane poudaril pomen trajnostnih prehranskih sistemov

  Minister dr. Jože Podgoršek se je preko avdio vizualne povezave udeležil konference z naslovom »Prihodnost hrane«, ki jo organizira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. V nagovoru je poudaril, da »z odgovornimi naložbami, inovacijami in digitalizacijo lahko veliko storimo za prilagajanje podnebnim spremembam, njihove blažitve ter seveda uresničevanju zastavljenih ciljev iz Zelenega dogovora za oglično nevtralnost«. Na konferenci je sodeloval tudi komisar EU za kmetijstvo in razvoj podeželja Janusz Wojciechowski.

 • Dosežen dogovor o zbiranju regionalnih podatkov o kmetijstvu

  Svet in Evropski parlament sta se včeraj dogovorila, da posodobita način poročanja o regionalni kmetijski statistiki v Evropski uniji. Gre za del prizadevanj za posodobitev evropskega statističnega sistema za kmetijstvo in njegovo uskladitvijo z razvojem v sektorju, vključno z reformirano skupno kmetijsko politiko (SKP). Pogajanja Sveta z Evropskim parlamentom je v imenu slovenskega predsedstva Svetu EU vodila predsedujoča Posebnemu odboru za kmetijstvo Simona Vrevc.

 • Ob predstavitvi Strategije za genske vire v Evropi tudi o gozdnih genskih virih

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes preko avdio vizualne povezave udeležil predstavitve Strategije za genske vire v Evropi, ki je del aktivnosti predsedovanja Slovenije Svetu EU in je potekala v Bruslju. Udeležili so se je predstavniki Evropske komisije, poslanci Evropskega parlamenta, nacionalni predstavniki ustreznih odborov, predstavniki usmerjevalnih odborov treh evropskih omrežij (*glej seznam spodaj), predstavniki zainteresiranih strani, mednarodnih organizacij ter partnerji v projektu Obzorje 2020 GenResBridge.

 • Minister dr. Podgoršek na izredni seji o prihodnosti verige preskrbe s hrano

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil avdio vizualne izredne seje skupine Raznolikost Evrope Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) z naslovom »Izboljšanje trajnosti evropske verige preskrbe s hrano«. Izredna seja je bila sklicana na pobudo slovenskega predsedstva Svetu EU, potekala pa je na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

 • Za več sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami namenjenih 4,2 milijona evrov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. novembra, v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure.