Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Slovenija znova med finalisti za Nagrado za navdihujoče projekte podeželja 2021

  Slovenski projekt, ki je namenjen obnovi v naravnih ujmah poškodovanih gozdov in v katerem so glavni upravičenci do sredstev lastniki gozdov in Zavod za gozdove Slovenije, je bil izmed 125 prijavljenih projektov iz držav članic EU izbran v krog 20 finalistov evropskega natečaja Nagrade za navdihujoče projekte podeželja 2021 (Rural Inspiration Awards 2021).

 • Danes obeležujemo svetovni dan pravic potrošnikov

  Ali kot potrošniki poznamo svoje pravice? Predvsem pa - svoje dolžnosti? V nadaljevanju izpostavljamo pravice potrošnikov, ki so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (organa v sestavi MKGP).

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano minulo leto z učinkovito ekipo in ukrepi do stabilnega sektorja

  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je na današnji novinarski konferenci ob obletnici nastopa mandata Vlade Republike Slovenije izpostavil ključne dosežke s področja dela in vsebin Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

 • Za izboljšanje posestne strukture razpisanih 1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v današnjem Uradnem listu objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev.

 • Odločitve s 63. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 63. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Na celotnem ozemlju Slovenije velja visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

  Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge je bil sprejet in je začel veljati v lanskem letu. Njegov namen je bil med drugim tudi izvajanje nujnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih. Na podlagi tega zakona je bil konec januarja letos sprejet sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi APK pri divjih prašičih, ki določa, da za celotno ozemlje Slovenije velja visoka stopnja ogroženosti zaradi APK pri divjih prašičih.

 • Na praznik žena - 7. seja Sveta za ženske na podeželju

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj potekala 7. seja Sveta za ženske na podeželju, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek.

 • 8. marec tudi praznik vseh podeželskih žena

  Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto 8. marca. Pomeni predvsem dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk, ki so vidni tudi na področju kmetijstva oziroma na podeželju. Prispevek kmetic in podeželski žena je opazen predvsem z vidika trajnostnega kmetovanja, varne oskrbe s hrano in njihove pomembne vloge pri zmanjševanju revščine na podeželju. Seveda pa so ženske nenadomestljiva pomoč tudi pri drugih opravilih na področju gozdarstva, lova in ribištva.

 • Minister dr. Podgoršek na Gorenjskem: »Slišal sem veliko pozitivnih zgodb!«

  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku na Gorenjskem. Obiskal je kmetije, ki se ukvarjajo z mlečno proizvodnjo, živinorejo, kmetijsko mehanizacijo, sadjarstvom in zelenjadarstvom. Podrobneje se je seznanil s stanjem v panogah, predvsem v luči posledic epidemije covid-19 ter načrtovanja novega programskega obdobja Skupne kmetijske politike. Sestal se je tudi s predstavniki občine Preddvor, ki so ga seznanili s tekočimi aktivnostmi in drugimi odprtimi vsebinami v občini.

 • Sečna sezona v gozdu še traja - naj bo delo varno in učinkovito!

  Delo v gozdu še vedno velja za eno najzahtevnejših in najnevarnejših, zato je zelo pomembna primerna oprema za delo v gozdu in seveda znanje ter izkušnje. K večji varnosti pri delu v gozdu znatno prispevajo sodobni gozdarski stroji (strojna sečnja, sodobne gozdarske žičnice s procesorsko glavo in podobno). V Sloveniji deluje že kar nekaj izvajalskih podjetij in samostojnih podjetnikov, ki so opremljeni z najsodobnejšimi stroji za varno delo v gozdu.

 • Odločitve z 61. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 61. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Vlada imenovala novega državnega sekretarja na MKGP mag. Aleša Irgoliča

  Vlada je izdala odločbo o razrešitvi mag. Mirana Miheliča s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in sicer s 4. marcem 2021. Vlada je hkrati mag. Aleša Irgoliča s 5. marcem 2021 imenovala za državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Objavljen 3. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu številka 28/2021 objavilo 3. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Razpisanih je 600.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

 • Minister Podgoršek predal pomoč potresnemu območju Petrinje

  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil dogodka, na katerem je v imenu Slovenskega lesnega združenja SLOLES hrvaškemu veleposlaniku v Sloveniji predal humanitarno pomoč potresnemu območju Petrinja na Hrvaškem. Humanitarna pomoč, ki so jo zbrali člani in nečlani združenja SLOLES in podjetje Slovenski državni gozdovi s hčerinskim podjetjem Snežnik, je v obliki gradbenega žaganega lesa in drugih končnih lesenih izdelkov, skupaj okoli 370 m3.

 • Obvestilo o zaprtju treh javnih razpisov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča zainteresirano javnost, da zaradi prerazporeditve sredstev na Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014-2020 zapiramo 3 javne razpise.

 • 8. seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

  Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil 8. seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost. Tudi tokratna seja je zaradi epidemioloških razmer potekala na daljavo.

 • Odločitve z 59. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 59. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Danes se začenja letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog

  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je v lanskem letu za ukrepe kmetijske in ribiške politike izplačala 332 milijonov evrov. Danes pa se začenja kampanja zbirnih vlog za leto 2021, v okviru katere bodo vlagatelji zopet oddajali zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov.

 • Ministrstvo prejelo vlogo za zaščito »istrskega ovčjega sira / istarskog ovčjeg sira" ter za spremembo specifikacije za meso z označbo »izbrana kakovost«

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejelo dve novi vlogi, vlogo za zaščito »istrskega ovčjega sira/istarskog ovčjeg sira« z zaščiteno označbo porekla ter vlogo za spremembo potrjene specifikacije za meso z označbo »izbrana kakovost«, država pridelave in predelave Slovenija.

 • Ministri EU na zasedanju o ribiških temah

  Ministri EU, pristojni za ribištvo, so se danes sestali na drugem letošnjem zasedanju Sveta EU pod predsedovanjem Portugalske, ki je potekalo v avdiovizualni obliki. Tokrat je bila na dnevnem redu vsebina s področja ribištva. Glede na izstop Združenega kraljestva iz EU so se ministri seznanili s stanjem bilateralnih posvetovanj EU z Združenim kraljestvom o ribolovnih možnostih za leto 2021 in globokomorskih ribjih staležih za leti 2021 in 2022. Zasedanja se je s strani Slovenije udeležila v.d. generalne direktorice Direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar.