Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Odločitve s 5. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 5. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2022

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča, da bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) 24. 6. 2022 začela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v katerih bo odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2022 (Odmera 2022). Pravnim osebam (podjetja, župnije, lovske družine, krajevne skupnosti,…) in fizičnim osebam s pristopnico bo FURS odločbe vročal elektronsko prek portala eDavki.

 • Odslej lažje uveljavljanje višje sile pri ukrepih kmetijske politike zaradi toče

  V letošnjem letu se ponovno srečujemo z višjo silo, saj je v začetku junija določene predele Slovenije prizadelo neurje s točo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za lažje uveljavljanje višje sile pri ukrepih kmetijske politike zaradi toče pripravilo Navodila za uveljavljanje višje sile zaradi toče.

 • Poziv poslovnim subjektom k izkazu interesa za sodelovanje pri zagotavljanju dostopa do e-evidenc o delovnih opravilih

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslovne subjekte poziva k izkazu interesa za sodelovanje pri zagotavljanju dostopa do e-evidenc o delovnih opravilih za upravičence, ki bodo vključeni v ukrepe kmetijske politike v programskem obdobju 2023–2027.

 • Neformalna ministrska konferenca skupine 4Forests

  Ministrica Irena Šinko se je včeraj popoldne udeležila avdio vizualne neformalne ministrske konference oziroma pogovora skupine 4Forests o trenutnih gozdarskih temah, ki združujejo štiri gozdnate države - Slovenijo, Finsko, Švedsko ter Avstrijo.

 • Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice, ki ga je treba v razmejenem območju zlate trsne rumenice opraviti v naslednjih dneh.

 • Ob vročinskem valu je ključnega pomena tudi varovanje zdravja živali

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob povišanih temperaturah ozračja izdala opozorila in navodila za ravnanje z živalmi. Med ključne ukrepe spadajo predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci in omejitev prevoza živali na zgodnje jutranje ure ali ponoči.

 • Članice Svetovne trgovinske organizacije z obsežnim svežnjem multilateralnih dogovorov

  Članice Svetovne trgovinske organizacije (angleško World trade organizaion - WTO) so v zgodnjih jutranjih urah v Ženevi uspešno zaključile 12. ministrsko konferenco (angleško 12. Ministerial Conference - MC12) z obsežnim svežnjem multilateralnih rezultatov v okviru ključnih trgovinskih vprašanj.

 • 17. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

  Ministrica Irena Šinko se je danes udeležila 17. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije. Osrednja tema je bila seznanitev članov o poteku usklajevanj strateškega načrta nove skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023–2027 z Evropsko komisijo ter s ključnimi odprtimi vprašanji.

 • Odločitve s 4. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 4. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za strateška dokumenta s področij ribištva, akvakulture in predelave

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da začenja z javno razgrnitvijo okoljskega poročila in dodatka. Dokumenta sta bila v okviru postopka celovite presoje vpliva na okolje narejena za Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 (NSNA) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027 (OP ESPRA). Javna razgrnitev dokumentov bo trajala do 15. 7. 2022.

 • Zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo

  Danes je potekalo zasedanje Sveta za kmetijstvo in ribištvo, Slovenijo pa sta zastopali namestnica stalnega predstavnika v Bruslju Tamara Weingerl Požar ter vodja posebnega odbora za kmetijstvo na Stalnem predstavništvu RS v Bruslju Simona Vrevc. Osrednjo pozornost so namenili razmeram na kmetijskih trgih zaradi vojne v Ukrajini. Svet se je seznanil tudi s sporočilom Evropske komisije o stanju izvajanja skupne ribiške politike in posvetovanja o ribolovnih možnostih za leto 2023.

 • Ministrica Irena Šinko s predsednikom vlade na delovnem obisku v Mariboru

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je bila danes na obisku v Mariboru, ki je potekal v okviru delovnega obiska predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Tekom dneva so si ogledali več lokacij, med drugim so se sezanili tudi z delom Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem in obiskali Dom Danice Vogrinec.

 • Na slovesnosti Zadružne zveze Slovenije poudarjen pomen povezovanja

  Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je udeležil kongresa Zadružne zveze Slovenije (ZZS), ki letos obeležuje 150-letnico organiziranega zadružništva na Slovenskem ter 50. obletnico ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije. Letošnji kongres je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

 • Državni sekretar dr. Darij Krajčič nagovoril zbrane na Generalni skupščini Konfederacije lastnikov gozdov

  Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je udeležil Generalne skupščine Konfederacije lastnikov gozdov. Zveza lastnikov gozdov Slovenije od 7. do 9. junija gosti omenjeno generalno skupščino. Posvečena je bila aktivnemu trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi.

 • Ministrica Irena Šinko na Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij izpostavila krepitev agroživilske verige

  Ministrica Irena Šinko se je udeležila 21. Vrha kmetijskih in živilskih podjetij, ki letos poteka na temo trajnosti v kmetijskih in živilskih podjetjih in trendom na področju agroživilstva. Tradicionalni dogodek organizira Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 • Podaljšanje roka prijave na 23. in 24. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bo predvidoma ta petek, 10. 6., v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje roka za vložitev vloge na dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Rok za prijavo na omenjena javna razpisa se podaljšuje iz 15. junija 2022 na 3. avgust 2022.

 • Svetovni dan varnosti hrane izpostavlja varnost hrane za boljše zdravje

  V Državnem svetu RS je danes potekala 4. strokovna konferenca na temo »Varnejša hrana, boljše zdravje«, s katero je bila obeležena 20. obletnica sprejetja krovne evropske zakonodaje o hrani oziroma o področju obvladovanja varnosti živil. Konference, ki je bila organizirana s strani MKGP – Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, informacijske točke EFSA, Državnega sveta RS ter prof. dr. Petra Rasporja, se je udeležila tudi ministrica Irena Šinko.

 • Občina Ljubno ob Savinji je zmagovalka 2. nacionalnega izbora za najuspešnejšo podeželsko skupnost

  Občina Ljubno ob Savinji, zmagovalka 2. nacionalnega izbora za Najuspešnejo podeželsko skupnost, uteleša slogan »Gradimo mostove«; po mnenju ocenjevalne komisije se zdi, da je gradnja mostov njeno najljubše delo. S to razglasitvijo je občina postala tudi nacionalni kandidat in bo Slovenijo zastopala na 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2022, ki ga razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi - ARGE.

 • V shemo »izbrana kakovost« vstopil tudi sektor drobnice

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrdilo specifikacijo za meso drobnice in mesne izdelke iz mesa drobnice z označbo »izbrana kakovost«, država pridelave in predelave Slovenija. S tem je v shemo »izbrana kakovost«, poleg sektorjev govejega, prašičjega in perutninskega mesa ter mleka in sadja, vstopil tudi sektor drobnice.